Hälsa och säkerhet

HÄLSA- OCH SÄKERHETSUTBILDNINGAR

För en säkrare och mer produktiv arbetsplats

Att framgångsrikt arbeta med arbetsmiljö kopplat till hälsa och säkerhet innebär att förändra invanda mönster och rutiner. För att minimera risken för arbetsplatsolyckor tar vi utgångspunkt i din vardag och erbjuder utbildning på arbetsplatsen med fokus på praktiska moment och hur du skyddar dig på bästa sätt.

Hilti tar Hälsa- och Säkerhetsutbildningen från klassrum och webb till arbetsplatsen och erbjuder en interaktiv och upplevelsebaserad utbildning som ställer krav på ett aktivt deltagande.

SÄKRARE ARBETSMILJÖ: MOTORKAP

Det medför en hel del risker att arbeta med bensindrivna kapmaskiner. Genom att känna till riskerna, och förebyggande åtgärder kan man minimera olycksrisken vilket ger en ökad säkerhet på arbetsplatsen.

Mer information

Säkrare arbetsmiljö: Vinkelslip

Att arbeta med vinkelslip kan vara riskabelt och vid felaktigt handhavande direkt livsfarligt. Genom att känna till riskerna, och aktivt arbeta med förebyggande åtgärder, minskar sannolikheten för olyckor vilket ger en ökad säkerhet på arbetsplatsen.

Mer information

Säkrare arbetsmiljö: Kemi

Kemiska produkter finns överallt både i privatlivet och arbetet. Att de är så vanliga gör det ännu viktigare att ha gedigna kunskaper och känna till de potentiella riskerna samt relevanta skyddsåtgärder för att minimera hälsoriskerna.

Mer information

Säkrare arbetsmiljö: Damm

Damm genereras vid många av de arbetsmoment som utförs i byggbranschen. Beroende på material och exponering, kan det innebära en ohälsosam arbetsmiljö som potentiellt kan leda till mycket allvarliga hälsorisker.

Mer information
Please enter Alternative Text here (optional)

SÄKRARE ARBETSMILJÖ: VIBRATIONER

Vid användning av handhållna elverktyg utsätts byggnadsarbetare för vibrationer. Regelbunden, långvarig exponering kan orsaka permanenta skador - lär dig att undvika dessa skador.

Mer information

Dela