Säkrare arbetsmiljö: Kemiska arbetsmiljörisker

En praktisk utbildning med er verksamhet i fokus

Kemiska produkter finns överallt både i privat- och arbetslivet. Att de är så vanliga gör det ännu viktigare att ha gedigna kunskaper och känna till de potentiella riskerna samt relevanta skyddsåtgärder för att minimera hälsoriskerna. 

Utbildningen fokuserar på potentiella risker på kort och lång sikt samt skyddsåtgärder baserade på S.T.O.P.-metodiken. Användarna lär sig att skydda sig själva på effektivt sätt, men också vad de ska göra i en nödsituation. Korrekt avfallshantering av kemiska produkter gås också igenom under utbildningen. 

Varför du borde gå en anpassad kemiutbildning?

Både för för dig som anställd och för dig som arbetsgivare är det viktigt att både förstå varför och hur man bedömer, reducerar och i bästa fall helt undviker vanliga olyckor. Det finns flera nationella (AFS) och Europeiska direktiv som reglerar riskhantering för byggnadsarbetare och det är arbetsgivarens ansvar att se till att de anställda har rätt medel att förhålla sig till samtidigt som det är arbetstagarens ansvar att följa dessa.

Vi på Hilti har flera decenniers erfarenhet av arbete ute på projekt, över hela världen, varje dag. Vi har lärt oss farorna, utmaningarna och lösningarna på arbetsplatserna och har därför tagit fram ett antal professionella utbildningar, helt anpassade för byggbranschen.

Utbildningen är utformad utifrån arbetsmiljöverkets AFS 2019:9, Kemiska arbetsmiljörisker.

VAD TAR JAG MED MIG FRÅN UTBILDNINGEN?

Please enter alternative text here (optional)
 • Ökade kunskaper och högre produktivitet i vardagen
 • Reducerade fysiska risker och försäkringsärenden
 • Färre skador och olyckor genom säkra och effektiva metoder
 • En tryggare arbetsplats där personalen trivs
 • Följer Arbetsmiljöverkets författningssamlings riktlinjer
 • Högre attraktivitet som arbetsgivare
 • Ett intyg för genomförd utbildning

VAD INNEHÅLLER UTBILDNINGEN?

Please enter alternative text here (optional)
 • Kemiska produkters betydelse och faror kopplade till dem
 • Arbetstagarens och arbetsgivarens ansvar
 • Förebyggande åtgärder baserade på S.T.O.P.-metodiken – från varningssymboler till att välja rätt skyddsutrustning
 • Praktiska övningar för att undvika risker
 • Avfallshantering samt åtgärder i nödsituationer

Observera att denna utbildning ej inkluderar den diisocyanatutbildning som fr.o.m. 24 aug 2023 krävs för att få hantera produkter som innehåller en viss typ av diisocyanater. Kontakta oss gärna om ni har frågor kring detta.

 

Utbildningens omfattning

   
Målgrupp Yrkesarbetare, platschefer, arbetsledare, KMA
Bransch Alla
Tidsåtgång 1,5 timme
Utbildningsintyg Ja
Plats Hos er/på byggarbetsplats eller i Hilti-butik
Utbildare Hilti-certifierad utbildare
Utbildningen är interaktiv Utbildningen är interaktiv
Kostnad 1750 kr/deltagare

BOKA DIN UTBILDNING IDAG

Dela