Säkrare arbetsmiljö: damm

En praktisk utbildning med er verksamhet i fokus

Damm genereras vid många av de arbetsmoment som utförs i byggbranschen, t.ex. kapning, slipning, spårning, borrning eller bilning. Beroende på material och exponering, kan det innebära en ohälsosam arbetsmiljö som potentiellt kan leda till allvarliga hälsorisker. 

Utbildningen fokuserar på potentiella risker på kort och lång sikt samt skyddsåtgärder baserade på STOP-metodiken. Alternativa metoder och tekniska lösningar presenteras för att minska dammexponering direkt vid källan. Medan vissa typer av damm är potentiellt farliga i all form, är risken generellt högre för de små partiklar som är osynliga för blotta ögat. Utbildningen täcker hur man effektivt skyddar sig även från denna osynliga risk.  

Varför borde du gå en anpassad dammutbildning?

Både för för dig som anställd och för dig som arbetsgivare är det viktigt att både förstå varför och hur man bedömer, reducerar och i bästa fall helt undviker vanliga olyckor. Det finns flera nationella (AFS) och Europeiska direktiv som reglerar riskhantering för byggnadsarbetare och det är arbetsgivarens ansvar att se till att de anställda har rätt medel att förhålla sig till samtidigt som det är arbetstagarens ansvar att följa dessa.

I arbetsmiljöverkets föreskrift om kvarts-stendamm i arbetsmiljön (AFS 2015:2) står det att alla som jobbar eller leder arbetet med kvartshaltigt material ska ha tillräckliga kunskaper om hälsorisker och hur man skyddar sig mot dessa risker.

Vi på Hilti har flera decenniers erfarenhet av arbete ute på projekt, över hela världen, varje dag. Vi har lärt oss farorna, utmaningarna och lösningarna på arbetsplatserna och har därför tagit fram ett antal professionella utbildningar, helt anpassade för byggbranschen.

VAD TAR JAG MED MIG FRÅN UTBILDNINGEN?

Please enter alternative text here (optional)
 • Ökade kunskaper och högre produktivitet i vardagen
 • Reducerade fysiska risker och försäkringsärenden
 • Färre skador och olyckor genom säkra och effektiva metoder
 • En tryggare arbetsplats där personalen trivs
 • Följer Arbetsmiljöverkets författningssamlings riktlinjer
 • Högre attraktivitet som arbetsgivare
 • Ett intyg för genomförd utbildning

VAD INNEHÅLLER UTBILDNINGEN?

Please enter alternative text here (optional)
 • Belysa och öka medvetenheten om risker i samband med arbetsmoment som genererar damm
 • Arbetstagarens och arbetsgivarens ansvar
 • Förebyggande åtgärder baserade på S.T.O.P.-metodiken – från varningssymboler till att välja rätt skyddsutrustning
 • Praktiska övningar för att undvika risker

Utbildningens omfattning

   
Målgrupp Yrkesarbetare, platschefer, arbetsledare, KMA
Bransch Alla
Tidsåtgång 1 timme
Certifikat Ja
Plats Hos er/på byggarbetsplats eller i Hilti-butik
Utbildare Hilti-certifierad utbildare
Utförande Utbildningen är interaktiv
Kostnad 1375 kr/deltagare

BOKA DIN UTBILDNING IDAG

Dela