SÄKRARE ARBETSMILJÖ: MOTORKAP

En praktisk utbildning med er verksamhet i fokus

Det medför en del risker att arbeta med motorkapar. Genom att känna till de potentiella riskerna, och aktivt arbeta med förebyggande åtgärder, minskar sannolikheten för olyckor vilket ger en ökad säkerhet på arbetsplatsen.

Denna säkerhetsutbildning är inriktad på riskerna kopplade till arbete med motorkap och ger kunskap om relevanta förebyggande metoder.

Varför borde du gå en anpassad motorkapsutbildning?

Både för dig som anställd och för dig som arbetsgivare är det viktigt att både förstå varför och hur man bedömer, reducerar och i bästa fall helt undviker vanliga olyckor. Det finns flera nationella (AFS) och Europeiska direktiv som reglerar riskhantering för byggnadsarbetare och det är arbetsgivarens ansvar att se till att de anställda har rätt medel att förhålla sig till samtidigt som det är arbetstagarens ansvar att följa dessa.

Att arbeta med motorkap är ett av de fysiskt farligaste momenten på en byggarbetsplats. Hiltis motorkapsutbildning ger dig en tydlig överblick över riskbilden, hur man undviker riskerna under förberedelse, användning, transport och förvaring av motorkapar. Utbildningen är praktisk med en teoretisk grund och är helt anpassad efter er bransch.

Vi på Hilti har flera decenniers erfarenhet av arbete ute på projekt, över hela världen, varje dag. Vi har lärt oss farorna, utmaningarna och lösningarna på arbetsplatserna och har därför tagit fram ett antal professionella utbildningar, helt anpassade för byggbranschen.

Utbildningen är utformad utifrån arbetsmiljö AFS 2006:4 - Användning av arbetsutrustning

VAD TAR JAG MED MIG FRÅN UTBILDNINGEN?

Please enter alternative text here (optional)
  • Ökade kunskaper och högre produktivitet i vardagen
  • Reducerade fysiska risker och försäkringsärenden
  • Färre skador och olyckor genom säkra och effektiva metoder
  • En tryggare arbetsplats där personalen trivs
  • Följer Arbetsmiljöverkets författningssamlings riktlinjer
  • Högre attraktivitet som arbetsgivare
  • Ett intyg för genomförd utbildning

VAD INNEHÅLLER UTBILDNINGEN?

Please enter alternative text here (optional)
  • Belysa och öka medvetenheten om risker i samband med användning av motorkap
  • Förebyggande åtgärder baserade på S.T.O.P.-metodiken – från varningssymboler till att välja rätt skyddsutrustning
  • Praktiska övningar för att undvika risker under förberedelse, användning, transport och förvaring

Utbildningens omfattning

   
Målgrupp Yrkesarbetare, platschefer, arbetsledare, KMA
Bransch Alla
Tidsåtgång 2 timme
Certifikat Ja
Plats Hos er/på byggarbetsplats eller i Hilti-butik
Utbildare Hilti-certifierad utbildare
Utförande Teori, praktiska övningar
Kostnad 2250 kr/deltagare

BOKA DIN UTBILDNING IDAG

Dela