Säkerhet

Hilti förstår att säkerhet är viktigt för dig, och vi försäkrar dig om din säkerhet genom nedanstående åtgärder.

Hilti Online använder 128-bit SSL kryptering för att skydda alla sidor som innehåller användarinformation (som personlig information, priser och order)

Ingen anställd på Hilti har tillgång till lösenord och alla lösenord är skyddade genom kryptering.

Ditt nuvarande lösenord måste först anges för att du ska kunna ändra det. Detta är alltid viktigt då datorer ibland befinner sig i allmänna eller delade miljöer.

Alla auktoriserade användare på respektive konto är synliga.

Regelbundna uppföljningar för våra affärsprocesser och IT infrastruktur säkerställer att vi uppfyller eller överstiger din säkerhetskrav.

Hilti Online har egna servers vilket förhindrar att en tredje part kan få tillgång till dina personuppgifter.

Har du frågor gällande vår säkerhet, tveka inte att kontakta oss på 020-555 999.

Dela