Image alt text (optional)

Våra åtaganden för hållbarhet

Långsiktig framgång baserad på respekt för miljön, människors hälsa och samhället

Vi delar ett gemensamt mål: att agera mer hållbart. Vi vill skapa en värld som är mindre belastad av byggbranschens påverkan - en värld som är säkrare och hälsosammare för alla och som gynnas av positiva bidrag till samhället.

Vi kan hjälpa byggbranschen att bli mer hållbar, samtidigt som dess långsiktiga framgång säkerställs genom att tillämpa affärsstrategier som värdesätter hälsotillståndet för miljön, människorna och hela vårt samhälle samt ekonomiska faktorer.

En holistisk strategi: tre lika viktiga pelare

Miljö

Vi kan minska vår miljöpåverkan. Vi har åtagit oss att bidra till att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5°C i linje med Parisavtalet.

Människor

En säkrare och hälsosammare bransch gynnar oss alla. Vi tar ansvar för våra anställdas välmående och kan hjälpa dig att hitta lösningar som prioriterar hälsa och säkerhet i dina byggnader och på dina arbetsplatser. 

Samhälle

Genom att engagera oss för ett bättre samhälle och se  till att byggbranschen följer höga etiska normer kan vi göra positiva förändringar bland annat där vi bor och där vi arbetar.

Image alt text (optional)

För vår miljö

Lösningar som hjälper dig med att minska ditt CO2 avtryck

Vi strävar efter att leda branschen när det gäller cirkulära lösningar och lösningar med lågt koldioxidavtryck för att påskynda dina hållbarhetsinitiativ och vara med att driva förändringarna inom den resurskrävande byggbranschen.

Därför är vi starkt engagerade i en uppsättning vetenskapsbaserade mål genom initiativet Science Based Targets (SBTi). Vi utarbetar en handlingsplan för att avsevärt minska koldioxidutsläppen längs hela vår värdekedja till 2033 (kortsiktigt mål) och uppnå ett net-zero till 2050 (långsiktigt mål).

VÅR STRATEGI FÖR CIRKULARITET

Minska

Vår Fleet Management-modell innebär en total kontroll över våra produkters livscykel. Vi minskar slöseriet genom att optimera din verktygspark och ser till att du aldrig står med mer utrustning än du verkligen behöver.

Återanvända

När du lämnar tillbaka våra verktyg donerar vi dem antingen för icke-intensivt bruk av humanitära eller pedagogiska orsaker eller omarbetar och återanvänder komponenter i samband med reparationer istället för att använda nya reservdelar. 

Återvinna

Verktyg som inte kan återanvändas återvinns av vårt globala nätverk av utvalda och granskade partners. Vi strävar efter att återvinna mer övergripande, även under våra tillverkningsprocesser, för att undvika slöseri på deponier.

Image alt text (optional)

Donationsprogram

Tools 4 Schools

Vi på Hilti arbetar kontinuerligt med att förbättra vårt hållbarhetsarbete. Vår vision är att minska vår klimatpåverkan och vara branschledande inom cirkularitet samtidigt som vi möjliggör en hälsosam arbetsmiljö för användaren av våra produkter. Dessutom vill vi kunna bidra till social förbättring i vårt närområde och globalt.

Ett led i detta arbete är att ge våra verktyg ett nytt liv när verktygen har återkommit till oss efter att ha använts professionellt i vår servicetjänst Fleet Management. Genom donationer kan vi förlänga livslängden på verktygen, öka vår cirkularitet och samtidigt stödja skolor i deras uppdrag med att utbilda morgondagens medarbetare i byggbranschen.

Image alt text (optional)

För våra medarbetare

Prioritering av hälsa och säkerhet för alla, överallt

Vi känner ett stort ansvar för våra anställdas hälsa och säkerhet. Vi vill hjälpa dig att göra samma sak.

Vi erbjuder inte bara produkter och tjänster med fokus på säkerheten för arbetsplatser och byggnader, utan vi hjälper även till att förbättra säkerhetstandarderna genom samarbete med forsknings- och godkännandeavdelningar. Vi undviker att använda ämnen som kan vara farliga där detta är möjligt utan att göra avkall på prestanda, och våra verktygsinnovationer hjälper till att skydda dina medarbetare mot utmattning och belastningsskador.  

Image alt text (optional)

För vårt samhälle

Engagemang även utanför företagets verksamhet för att hitta hållbara lösningar

Vi förstår att det finns sociala utmaningar där vi lever och arbetar. Därför uppmuntrar vi våra anställda att vara aktiva och engagerade även utanför företaget.

I utvecklingsländer och på tillväxtmarknader har Hilti Foundation åtagit sig att ge människor möjlighet att leva oberoende och självständiga liv. Målet är att åstadkomma en kraftfull social påverkan. Genom att arbeta med Hilti bidrar du till en bättre värld. Vi avsätter 2 % av vår vinst till stiftelsen.

Hållbara konstruktionslösningar

Minska din miljöpåverkan samtidigt som du fortsätter att utveckla din byggverksamhet

Vi vill säkerställa långsiktig framgång för oss själva och för er, våra kunder, genom att arbeta tillsammans med energieffektiva lösningar som hjälper oss att utveckla våra verksamheter på ett hållbart sätt. Dessa omfattar:

  • Byggprodukter som är externt certifierade för att uppfylla miljö- och hälsokrav
  • Användningsmodell för Fleet Management som ser till att du bara har de verktyg du behöver, vilket minskar resursförbrukningen
  • Återanvändning av verktyg eller verktygsdelar som uppfyller våra höga kvalitetsstandarder, eller återvinning där så är möjligt

Dela