Circularity passport

Cirkularitetsrapport för Sverige

Vårt syfte på Hilti är att "Bygga en bättre framtid" och vi utvecklar våra hållbarhetssatsningar för att understödja detta.

Vårt mål är att vara branschledande inom cirkularitet

Den cirkulära ekonomin syftar till att maximera kundvärdet med minimal resursförbrukning.

Med denna cirkularitetsrapport vill vi ge våra kunder full transparens i vad som händer med deras verktyg och batterier efter att de samlats in av Hilti, så att de kan vara säkra på att de tas om hand på ett ansvarsfullt sätt. I denna rapport fokuserar vi på stadiet då verktygen befinner sig i slutet av sin livscykel, med bland annat insamling och återvinning. 

1. Materialval / inköp   |   2. Produktdesign   |   3. Produktion   |   4. Affärsmodell och användning    |   5. Återvinning

 


Insamling

I vår verksamhet lägger Fleet Management grunden för konceptet "produkt som en tjänst", en fundamental princip för cirkularitet som hjälper våra kunder att uppnå mer med mindre.

Kunderna kan bidra till cirkularitet genom att se till att alla förbrukade verktyg och batterier skickas till Hilti. Då kan vi säkerställa att de återvinns på ett korrekt sätt. Om ett verktyg eller batteri löpt ut, men inte är redo för återvinning, ges kunden möjlighet att förlänga löptiden. 

Genom kostnadsfri och smidig upphämtning via vårt globala logistik-nätverk, kunde vi år 2020 samla in mer än 1,3 miljoner verktyg och batterier från kunder över hela världen.

Insamlingsgraden är under 100 % på grund av några olika anledningar. Dels väljer vissa kunder att behålla produkterna längre men även svinn och stölder minskar insamlingsgraden. 

Insamlingsstatistik
47,939

batterier och verktyg
insamlade av Hilti Sverige 2020

69 %

insamlingsgrad
För Fleet-verktyg och batterier där avtalet löpt ut med Hilti Sverige under 2020


Återvinning

Hilti-verktyg transporteras på ett säkert sätt till våra utvalda och noga granskade återvinningspartners i varje land. Vi har valt våra partners baserat på deras kompetens och förmåga att återvinna våra produkter med lämplig teknik och i enlighet med gällande hälso- och säkerhetsföreskrifter. 

Insamlings- och återvinningsprocessen är komplex och involverar många externa intressenter och med ständig innovation inom sorterings- och bearbetningsteknologi. Vi arbetar tillsammans med våra återvinningspartners för att förbättra återvinningsgraden för olika material, till exempel genom att dela information. 

Våra verktyg består till mer än 70% metall. Vi återvinner därför en stor andel stål, aluminium och koppar i vår högteknologiska återvinningsprocess. Material så som plast kan traditionellt inte återvinnas i samma grad, men vi arbetar med våra partners för att förbättra detta. 

Please enter Alternative Text here (optional)
Recycling statistics
73 %

återvinningsgrad
uppnåtts av Hilti Sverige under 2020 [1]

37 Ton

stål
återvunnet av Hilti Sverige under 2020

10 Ton

koppar och andra metaller
återvunnet av Hilti Sverige under 2020

26 Ton

plast
återvunnet av Hilti Sverige under 2020


[1] Vi på Hilti arbetar direkt med våra återvinningspartners för att ta reda på mängden material som faktiskt återvinns (t.ex. inte förbränns eller skickas till deponi)

Dela