Säkrare arbetsmiljö: Vinkelslip

En praktisk utbildning med er verksamhet i fokus

Det medför en del risker att arbeta med vinkelslip. Genom att känna till de potentiella riskerna, och aktivt arbeta med förebyggande åtgärder, minskar sannolikheten för olyckor vilket ger en ökad säkerhet på arbetsplatsen.

Denna säkerhetsutbildning är inriktad på riskerna kopplade till arbete med vinkelslip och ger kunskap om relevanta förebyggande metoder.

Varför du borde gå en anpassad vinkelslipsutbildning?

Både för för dig som anställd och för dig som arbetsgivare är det viktigt att både förstå varför och hur man bedömer, reducerar och i bästa fall helt undviker vanliga olyckor. Det finns flera nationella (AFS) och Europeiska direktiv som reglerar riskhantering för byggnadsarbetare och det är arbetsgivarens ansvar att se till att de anställda har rätt medel att förhålla sig till samtidigt som det är arbetstagarens ansvar att följa dessa.

Att arbeta med vinkelslip är ett av de fysiskt farligaste momenten på en byggarbetsplats. Hiltis vinkelslipsutbildning ger dig en tydlig överblick över riskbilden, hur man undviker riskerna och användandet av de säkerhetsfunktioner som finns på verktyg av denna typ. Utbildningen är praktisk med en teoretisk grund och är helt anpassad efter er bransch.

Vi på Hilti har flera decenniers erfarenhet av arbete ute på projekt, över hela världen, varje dag. Vi har lärt oss farorna, utmaningarna och lösningarna på arbetsplatserna och har därför tagit fram ett antal professionella utbildningar, helt anpassade för byggbranschen.

VAD TAR JAG MED MIG FRÅN UTBILDNINGEN?

Please enter alternative text here (optional)
 • Ökade kunskaper och högre produktivitet i vardagen
 • Reducerade fysiska risker och försäkringsärenden
 • Färre skador och olyckor genom säkra och effektiva metoder
 • En tryggare arbetsplats där personalen trivs
 • Följer Arbetsmiljöverkets författningssamlings riktlinjer
 • Högre attraktivitet som arbetsgivare
 • Ett intyg för genomförd utbildning

VAD INNEHÅLLER UTBILDNINGEN?

Please enter alternative text here (optional)
 • Översikt över de generella riskerna med vinkelslip
 • Översikt över säkerhetsfunktionerna på vinkelslip
 • Förebyggande åtgärder baserade på S.T.O.P.-metodiken – från varningssymboler till att välja rätt skyddsutrustning
 • Larmrutin vid olycka
 • Professionell, effektiv hands-on-utbildning

Utbildningens omfattning

   
Målgrupp Yrkesarbetare, platschefer, arbetsledare, KMA
Bransch Alla
Tidsåtgång 1 timme
Certifikat Ja
Plats Hos er/på byggarbetsplats eller i Hilti-butik
Utbildare Hilti-certifierad utbildare
Utförande Utbildningen är interaktiv
Kostnad 1375 kr/deltagare

BOKA DIN UTBILDNING IDAG

Dela