SÄKRARE ARBETSMILJÖ: VIBRATIONER

En praktisk utbildning med er verksamhet i fokus

TE 3000

Vid användning av handhållna elverktyg utsätts byggnadsarbetare för hand-arm-vibrationer (HAV).

Regelbunden, långvarig exponering för kraftiga hand-armvibrationer kan skada cirkulationen i händer och underarmar och orsaka vibrationsskador, s.k. hand–armvibrationssyndrom (HAVS).

Utbildningen fokuserar på potentiella risker på lång sikt samt skyddsåtgärder baserade på STOP-principen. Alternativa metoder och tekniska lösningar som minskar exponeringen för HAV presenteras. Utbildningen innehåller också en särskild del med extra information för personer med personalansvar. Deltagarna lär sig att beräkna vibrationsexponering och får information om hur man väljer rätt verktyg beroende på resultaten man får fram.

VAD TAR JAG MED MIG FRÅN UTBILDNINGEN?

TE 80
  • Ökad produktivitet tack vare högre kompetens
  • Reducerade fysiska risker och försäkringsärenden
  • Färre skador och olyckor genom säkra och effektiva metoder
  • Efterlevnad av lagkrav
  • Färre risker för företagaren (t.ex. försäkringsärenden)
  • Högre attraktivitet som arbetsgivare

VAD INNEHÅLLER UTBILDNINGEN?

Please enter alternative text here (optional)
  • Belysa och öka medvetenheten kring riskerna med vibrationer i händer och armar
  • Arbetstagarens och arbetsgivarens ansvar
  • Förebyggande åtgärder baserade på STOP-principen
  • Praktiska övningar för att undvika risker med hand-armvibrationer

Utbildningens omfattning

   
Målgrupp Yrkesarbetare, platschefer, arbetsledare, KMA
Bransch Alla
Tidsåtgång 1 timme
Certifikat Ja
Plats Hos er/på byggarbetsplats eller i Hilti-butik
Utbildare Hilti-certifierad utbildare
Utförande Utbildningen är interaktiv
Kostnad n/a

BOKA DIN UTBILDNING IDAG

Dela