SEKRETESSMEDDELANDE

HILTI TJÄNSTER, WEBBPLATSER OCH APPAR

Hilti är inte bara kända för att tillhandahålla kvalitetsprodukter och en utmärkt service till våra kunder; vi är också engagerade i att skydda din integritet online.

Din integritet är av betydelse för Hilti, så oavsett om du är en ny användare av Hilti eller om du använt Hilti under en längre tid, vänligen läs igenom detta meddelande noggrant – har du några frågor är du välkommen att kontakta oss.

Om du har frågor kring integritet, klagomål eller frågor som rör våra elektroniska eller digitala tjänster, vänligen kontakta Hiltis Personuppgiftsansvarig genom vårt webbformulär.

Detta Sekretessmeddelande beskriver hur vi samlar in, behandlar och använder dina personuppgifter när du besöker och/eller registrerar dig hos någon av våra tjänster, webbplatser och appar och de val vi erbjuder, inklusive hur man får tillgång till- och uppdaterar uppgifter.

Om inget annat framgår är Hilti AG personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in genom tjänsterna, webbplatserna och apparna enligt detta Sekretessmeddelande.

Adressen till vårt huvudsakliga verksamhetsställe är:

Hilti AG

Feldkircherstrasse 100

9494 Schaan

Liechtenstein

Datenschutzstelle des Fürstentums Liectenstein (Dataskyddsmyndigheten) är den ansvariga myndigheten för den Europeiska Unionen, det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet och Schweiz. Dataskyddsmyndighetens Dataskyddsombud kan kontaktas via följande adress:

Datenschutzstelle des Fürstentums Liechtenstein
Head of the data protection authority: Dr. Marie-Louise Gächter-Alge
Städtle 38
9490 Vaduz
Telefon: + 423 236 6090
Info.dss@llv.li

Du har även rätt att framföra klagomål till din lokala tillsynsmyndighet: behörig tillsynsmyndighet hittar du på EU:s officiella webbplats.

Ord som används i detta Sekretessmeddelande ska ha följande innebörd:

Ord som ”vi”, ”oss”, ”vår”, etc. i detta Sekretessmeddelande avser ovan nämnda ansvariga parter (hädanefter även benämnt ”Hilti”).

Ord som ”du”, ”din”, ”dina”, etc. avser dig som fysisk person.

Ordet ”personuppgift” i detta Sekretessmeddelande avser uppgifter som angivits av dig, som har samlats in från dig eller på annat sätt har införskaffats och som kan relatera till en identifierad eller identifierbar fysisk person (”datasubjekt”). En identifierbar person är en person som kan identifieras, direkt eller indirekt, med hänvisning till en identifierare, i vårt fall så som ett namn, företag, ett Hilti-identifikationsnummer eller andra tekniska onlineidentifieringar. 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 1. Vem är ansvarig för en korrekt hantering av dina personuppgifter?
 2. När är detta Sekretessmeddelande tillämpligt?
 3. Vilka sorters personuppgifter samlar vi in, behandlar och använder?
 4. Varför och till vem vidarebefordrar vi personuppgifter?
 5. Kommer personuppgifter att vidarebefordras till utlandet?
 6. Varför och hur länge sparar vi personuppgifter?
 7. Vilka valmöjligheter har du vad gäller den personliga integriteten?
 8. Vad gör vi mer för att skydda dina personuppgifter?
 9. Användning av cookies och liknande teknologier
 10. Länkar till andra webbplatser
 11. Överensstämmelse och samarbete med tillsynsmyndigheter
 12. Hur meddelas ändringar i detta Sekretessmeddelande?
 13. Kontakta oss

1. Vem är ansvarig för en korrekt hantering av dina personuppgifter?

Hilti AG är som leverantör av tjänsterna, webbplatserna och apparna ansvariga för insamling, behandling och användning av personuppgifter, i de flesta fall och beroende på vilken tjänst som efterfrågas, tillsammans med ett eller flera av Hiltis dotterbolag

2. När är detta Sekretessmeddelande tillämpligt?

Detta Sekretessmeddelande tillämpas på alla Hiltis tjänster, webbplatser och appar som relaterar till detta dokument.

Detta Sekretessmeddelande är inte tillämpligt på tjänster som erbjuds av andra företag eller personer, inbegripit produkter eller sidor som kan visas för dig i sökresultat, sidor som kan inkludera Hiltis tjänster eller andra sidor som länkas från våra tjänster.

Vårt Sekretessmeddelande täcker inte den informationspraxis som andra företag eller organisationer som marknadsför våra tjänster tillämpar, och som kan använda cookies, pixeltaggar och andra teknologier för att förse med- och erbjuda relevanta annonser.

3. Vilka sorters personuppgifter samlar vi in, behandlar och använder?

Personuppgifter som vi samlar in, behandlar och använder i anslutning till tjänsterna, webbplatserna och apparna inkluderar inte bara information som vi aktivt samlar in när du interagerar med oss, utan även information som du tillhandahåller oss genom kundtjänst, Hiltibutiker och vårt försäljningsteam.

Datasubjekt

Logginformation och lokal lagring

Enhetsinformation

Platsinformation och unika ansökningsnummer

ANVÄNDARE av våra onlinetjänster, webbplatser och appar

- användarpreferenser (t.e.x. föredragna språkinställningar)

- automatiska loggfiler för felsökning och säkerhetsskäl (t.ex. för att avvärja hackerattacker)

- logg för kraschrapport, och i exceptionella fall, som när felfunktioner, fel eller säkerhetsincidenter inträffat, kan en manuell analys av loggarna utföras av oss eller våra auktoriserade tjänsteleverantörer

- datum och tid för begäran

- namn, URL och datamängd som överförts för begärd fil

- rapport som visar huruvida hämtningen lyckats eller orsaken till varför den misslyckats.

- typ och version av operativsystemet för den begärande datorn (om överfört)

- skärmupplösning och färgdjup (om överfört)

- typ och version av den webbläsare som används (om överförd)

- språkinställning och plugin-program installerade på den webbläsare som används (om överförd)

- cookies som unikt identifierar din webbläsare

 

-IP-adress, operativsystem, webbläsartyp, webbläsarversion, webbläsarkonfiguration

- namn på internettjänstleverantör och andra former av dator- och uppkopplingsrelaterad information som är relevant för identifiering av din enhet som är kopplad till webbplatsen, som möjliggör informationsutbyte med dig och din enhet och säkerställer en lätthanterlig användning av tjänsterna, webbplatserna och apparna.

- URL och IP-adress till den webbplats från vilken du kom eller dirigerades till, vår webbplats, inklusive datum och tid.

- delsidor som besökts på vår webbplats, länkar som följts på webbplatsen, inklusive datum och tid.

delsidor som besökts inklusive datum, tid och tid som spenderats på sidan – på apparna

- fullständiga klickströmdata URL  till, på och från webbplatsen, inklusive datum och tid               

- enhetens händelseinformation så som krascher, systemaktivitet, hårdvaruinställningar, webbläsartyp, webbläsarspråk, datum och tid för din begäran samt referens-URL

 

INLOGGAD KUND

Om du använder Hiltis tjänster, webbplatser och appar som en registrerad användare eller kund, samlar vi in, behandlar och använder vi ytterligare information (inklusive personuppgifter) enligt följande:

-       namn, titel och adress

-       personlig kontaktinformation (telefonnummer, e-post, fax, etc.)

-       användarnamn och lösenord

-       kontonummer hos Hilti

-       gjorda serviceförfrågningar och beställningar

-       köphistorik, inklusive öppna- och slutförda transaktioner

-       angivna söktermer

-       tjänster/produkter som du tittat på eller sökt efter på webbplatsen

-       varukorgs- och betalningsinformation

-       prenumeration på nyhetsbrev, registrering för reklam, nyttjande av specialerbjudanden, etc.

-       lämnade samtycken, godkännanden, etc.

-       undersökningssvar, recensioner, bedömningar och andra typer av lämnad återkoppling

-       innehåll i alla typer av meddelanden som skickas via webbplatsen, däribland all information som läggs ut på sociala mötesplatser på webbplatsen eller som på annat sätt delas med Hilti och/eller annan användare, liksom chattmeddelanden och chattavskrifter

-       för logg av kraschrapport spårar vi användar-ID och felloggen av kraschen

-       manuell analys som utförs för att bevaka och säkerställa stabiliteten i våra tjänster, webbplatser och appar.

Vi reserverar oss även rätten att på anonymt vis utvärdera loggfilerna för statistiska syften. På ”anonymt vis” innebär att person- eller kundrelaterade uppgifter ändrats på sådant sätt att de inte längre kan kopplas till en specifik person eller kund, åtminstone inte utan en betydande och oproportionerlig investering i tid, kostnad och arbetsstyrka.

- uppgifter om den registrerade användaren som angivits under registreringsprocessen, så som förnamn och efternamn, e-postadress, telefonnummer, befattning inom ett företag eller  avdelning.

- användarnamn och lösenord vid inloggning som registrerad användare.

- enhetsspecifik information (så som din hårdvarumodell, version av operativsystem, din unika enhetsidentifikation och din mobila nätverksinformation inklusive telefonnummer). Hilti kan associera din enhetsidentifikation eller ditt telefonnummer med ditt konto hos Hilti.

Faktisk plats, genom användning av olika teknologier för att avgöra plats, inklusive IP-adress, GPS (i särskilda tjänster och appar registreras GPS-plats för smartphone/enhet, dock ENDAST när en användare tillämpar det för att scanna ett verktyg. Vi spårar inte kontinuerligt GPS-platsen), och andra sensorer som kan, till exempel, förse Hilti med information om näraliggande enheter, Wi-Fi-anslutningspunkter och mobilmaster.

Beteendeinformation från apparna –t.ex. vilka åtgärder användaren har vidtagit, vilka knappar användaren har klickat på, etc. Detta är åtgärder vidtagna av användaren inom en sida.

Vissa tjänster inkluderar ett unikt ansökningsnummer. Detta nummer och information om din installation (till exempel operativsystemet och ansökningsversionsnummer) skickas till Hilti när du installerar eller avinstallerar den tjänsten eller när den tjänsten periodvis kontaktar våra servrar, till exempel för automatiska uppdateringar.

FÖRETAGS-INFORMATION

- namn, adress, avdelning, kontaktinformation och annan information avseende det företag du representerar och din befattning inom företaget
- kundnummer

- momsregisteringsnummer

- leveransadress

- företagets e-postadress

- fakturaadress

- ordernummer

- lösenord

- betalningsuppgifter

- uppgifter om ditt bankkonto

- kreditkortsuppgifter

- företagets telefonnummer

- företagets mobiltelefonnummer

 

 

- företag

- kontaktspråk

- kundrådgivare / kontaktpunkt

- kundens betydelse

- organisationsenhet

- deltagande i kampanjer eller evenemang

- postnummer

- produkthistoria

- region

- returer

- ordernummer

 

I de fall det krävs enligt lag kommer vi att be om ditt samtycke innan vi samlar in, behandlar och använder dina personuppgifter för ovan nämnda syften. Likaså, om vi önskar att använda dina personuppgifter i ett nytt eller annorlunda syfte meddelar vi dig om det, och kommer endast använda uppgifterna i ett nytt eller annorlunda syfte om det är nödvändigt eller tillåtet enligt tillämplig lag eller om du har lämnat ditt samtycke.

Tillgång till dina personuppgifter hos Hilti är begränsat till de personer som har behov av kännedom för att kunna fullgöra sina respektive arbetsuppgifter. För de syften som nämnts ovan, är det endast ett begränsat antal personer hos Hilti (t.ex. personer inom försäljning, support, juridik, ekonomi, IT och revisionsavdelningar, så väl som vissa chefer med tilldelat ansvar) som kommer att få tillgång till dina personuppgifter.

När du kontaktar Hilti för vi ett register över din kommunikation för att hjälpa till att lösa de problem du kan komma att möta. Vi kan använda din angivna e-postadress eller telefonnummer för att informera dig om våra tjänster, t.ex. kommande förändringar eller förbättringar.

Beroende på dina inställningar, kan din aktivitet på andra Hilti-webbplatser och appar kopplas med dina personuppgifter för att möjliggöra förbättringar av Hiltis tjänster och annonser.

4. Varför och till vem vidarebefordrar vi personuppgifter?
Vi säljer inte, handlar inte med och hyr inte ut dina personuppgifter.
För de ändamål som framgår av detta Sekretessmeddelande kan vi visa, vidarebefordra eller på annat sätt dela dina personuppgifter med andra enheter i Hiltis företagsgrupp i den mån som beskrivs enligt följande eller enligt vad du samtyckt till i ett särskilt sammanhang (t.ex. om du godkänner andra typer av dataöverföringar i samband med registrering för en särskild tjänst). När vi vidarebefordrar personuppgifter gör vi det alltid i strikt enlighet med tillämplig lagstiftning.
Vi delar inte personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför Hilti förutom i följande fall:

Samtycke: Vi delar personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför Hilti när vi har ditt samtycke att göra så. Vi kräver ett aktivt samtycke för att dela alla personuppgifter.

Tredjepartstjänsteleverantörer:

 

Name and address

Transfer permitted by

Country

Activity

AWS - Amazon Web Services

Standard contractual Clauses approved by the European Commission

Ireland, Germany

Hosting center

FortyOne-Degrees Ltd.

Standard Contractual Clauses approved by the European Commission 

UK 

webpage development and related maintenance activities  

ELIC

Standard Contractual Clauses approved by the European Commission 

Germany 

webpage development and related maintenance activities 

Office365

Standard Contractual Clauses approved by the European Commission 

Ireland 

  

Webpage related workplace activities 

Adobe Campaign Manager

Standard Contractual Clauses approved by the European Commission 

Ireland 

Webpage configuration and parameterization  

AWS – Amazon Web Services

Standard Contractual Clauses approved by the European Commission 

Ireland, Germany 

Hosting center 

123ContactForm 

Software Business Incubator, Str Republicii nr 9, 5th floor,300159, Timisoara, Romania 

Standard Contractual Clauses approved by the European Commission 

Germany 

Webpage related form creator  

Delego

Standard Contractual Clauses approved by the European Commission 

Ireland 

credit card information processing and transfer the information to the payment provider

Salesforce.com

Standard Contractual Clauses approved by the European Commission

Germany

Individualizing webpage, mailing activies and marketing activities

Salesforce.com

Standard Contractual Clauses approved by the European Commission

Germany

Individualizing webpage, mailing activies and marketing activities

 

Extern behandling: Vi kan nyttja tredjeparts tjänsteleverantörer till att utföra vissa funktioner åt oss enligt de anvisningar som krävs för respektive behandlingssyfte. Tredjeparts tjänsteleverantörer kommer bara ha tillgång till de personuppgifter som är nödvändiga för att kunna utföra deras specifika funktioner, och endast i syfte att utföra dessa funktioner. Vi garanterar att alla tredjeparts tjänsteleverantörer är införstådda med- och efterföljer dessa skyldigheter. Vi garanterar även att tredjeparts tjänsteleverantörer skyddar dina personuppgifter enligt vad som är fastställt i tillämplig dataskyddslagstiftning och att de vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder grundat på våra instruktioner och i enlighet med vårt Sekretessmeddelande och andra tillämpliga sekretess- och säkerhetsåtgärder.

Rättsliga skäl: Detta kan utan begränsning inkludera fall där vi enligt lag eller bindande beslut från domstolar, brottsbekämpande myndigheter eller tillsynsorgan är skyldiga att vidarebefordra personuppgifter. I det fall vi beslutar att lämna ut personuppgifter i ett sådant sammanhang beaktar vi också sätt på vilka omfattningen av utelämnandet kan begränsas, till exempel genom att redigera den information som tillhandahålls.

5. Kommer personuppgifter att vidarebefordras till utlandet?
Hiltis platser för lagring av information har valts för att fungera effektivt, för att förbättra prestanda och för att skapa överlappningar för att skydda informationen i fall av strömavbrott eller annat problem. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att informationen vi samlar in enligt detta Sekretessmeddelande behandlas enligt bestämmelserna som framgår i detta Sekretessmeddelande och de krav som ställs enligt tillämplig lag där informationen finns.


6. Varför och hur länge sparar vi personuppgifter?
Det är Hiltis policy att enbart behandla dina personuppgifter i länder där tillämpliga dataskyddslagar erbjuder ett lika högt dataskydd som i EU/EES eller Schweiz eller tillhandahåller samma nivå av skydd i enlighet med Europakommissionens beslut om adekvat skyddsnivå.

Såvida det är tekniskt möjligt strävar Hilti i sina tjänster, webbplatser och appar efter att inte behålla personuppgifter längre än nödvändigt för de syften som framgår av detta Sekretessmeddelande och/eller som krävs eller är tillåtet i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Följande tabell ger en överblick över Hiltis tjänster, webbplatser och appars behandlingsåtgärder inklusive syftet för datainsamlingen, dess typ, den rättsliga grunden och de tillämpliga tiderna för att lagra uppgifterna.

För att tillhandahålla, behålla, skydda och förbättra våra tjänster, webbplatser och appar, för att utveckla nya sådana och för att skydda Hilti och våra kunder.

·          Användarnamn och lösenord (krypterad lagring);

·          Information om användarprofilen (förnamn, namn, e-postadress, telefonnummer, adress);

·          Användarpreferenser (t.ex. valda språkinställningar);

·          IP-adress, operativsystem, webbläsartyp, webbläsarversion, webbläsarkonfiguration, namn på internettjänstleverantör och andra former av dator- och uppkopplingsrelaterad information  som är relevant för att identifiera din enhet, ansluta till tjänsterna, webbplatserna eller apparna, möjliggöra datautbyte med dig och din enhet liksom säkerställa en lätthanterlig användning av tjänsterna, webbplatserna och apparna;

·          Om du använder den mobila versionen av tjänsterna, webbplatserna och apparna: information om operativsystemet på din mobiltelefon, använda tjänster, webbplatser och appversioner, namn på internettjänstleverantör och andra former av enhets- och uppkopplingsrelaterad information som är relevant för att förbättra de mobila tjänsterna, webbplatserna och apparna, uppkoppling till våra servrar, möjliggöra- och underlätta för synkroniseringstjänster och support för mobilapparna;

·          URL och IP-adress till den webbplats från vilken du kom eller dirigerades till, vår webbplats, inklusive datum och tid;

·          Delsidor som besöks när du är på vår webbplats, länkar som följs på webbplatsen, inklusive datum och tid;

·          Fullständiga klickströmdata URL till, på och från webbplatsen, inklusive datum och tid;

·          Angivna söktermer;

·          Lämnade samtycken, godkännanden, etc.

Berättigat intresse (Art. 6 (1) (f) GDPR) / krävs för att kunna fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part (Art. 6 (1) (b) GDPR)

36 månader

 

 

För att underlätta och behandla produkt- och tjänstbeställningar beställda genom tjänsterna, webbplatserna och apparna

·          Bank- och bokföringsuppgifter för företag

·          Användarnamn och lösenord

·          Kontonummer hos Hilti

·          Gjorda serviceförfrågningar och beställningar

·          Köphistorik, inklusive öppna och slutförda transaktioner

·          Angivna söktermer

·          Tjänster/produkter som du tittat på eller sökt efter på webbplatsen

·          Varukorg och betalningsinformation

·          Prenumeration på nyhetsbrev, registrering för reklam, nyttjande av specialerbjudanden, etc.

·          Lämnade samtycken, godkännanden, etc.

·          Undersökningssvar, recensioner, bedömningar och andra typer av lämnad återkoppling

·          innehåll i alla typer av meddelanden som skickas via webbplatsen, däribland all information som läggs ut på sociala mötesplatser på webbplatsen eller som på annat sätt delas med Hilti och/eller annan användare, liksom chattmeddelanden och chattavskrifter

Krävs för att kunna fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part (Art. 6 (1) (b) GDPR)

10 år efter utgången av avtalet.

I förekommande fall, för att inrätta, utföra eller avsluta avtal i samband med din användning av våra tjänster, webbplatser och appar, så som gjorda beställningar genom Hiltis onlinebutik; eller serviceavtal, t.ex. On!Track-appen

Personuppgifter som ingår i avtal, kommunikation och affärsbrev

Momsregistrering, samt avkastning på tull och punktskatt

Krävs för fullgörandet av ett avtal i vilket den registrerade är part (Art. 6 (1) (b) GDPR)

Så länge kontot är aktivt + 6 år efter utgången av avtalet

För att besvara dina frågor och möta de förfrågningar du gör i samband med tillhandahållandet av teknisk support eller andra kundtjänster och kundchattar.

 

 

·          Namn och e-postadress;

·          Information på den enhet som används (webbläsartyp, IP-adress och Javaversion)

·          Datum och tid för chatterna;

·          Innehåll i all kommunikation som skickats genom chattarna (chattprotokoll);

·          Kontonummer hos Hilti;

·          Hilti-ID

·          Avskrifter från onlinechattar med vår kundtjänst  

Samtycke (Art. 6 (1) (a) GDPR eller

Berättigade intressen (Art. 6 (1) (f) GDPR):

Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för användningen av våra tjänster, webbplatser och appar, som annars inte kan uppfyllas. Därför är behandlingen rättfärdigad mot bakgrund av kravet på berättigade intressen.

Sex månader (för kvalitetskontroll och av bevisskäl).

För att göra vår webbplats mer användarvänlig och för att få insikt i användarbeteendet av besökare till vår webbplats och användare av våra appar och mjukvaror, på pseudonymbasis och mellan flera enheter, för annonserings- och marknadsundersökningssyften och för att möjliggöra för oss att skräddarsy innehållet på webbplatsen efter personliga preferenser

För att genomföra analyser och bedriva kundforskning, inklusive allmän marknadsundersökning eller undersökning av våra kunders behov och åsikter i särskilda frågor, generera försäljning och trafikmönster och för att analysera annonseffektivitet, både på en anonym basis (t.ex. genom sammanställning av information) eller på personbasis (om rättsligt tillåtet);

·          Användarnamn och lösenord (krypterad lagring);

·          Information om användarprofilen (förnamn, namn, e-postadress, telefonnummer, adress);

·          Användarpreferenser (t.ex. valda språkinställningar);

·          IP-adress, operativsystem, webbläsartyp, webbläsarversion, webbläsarkonfiguration, namn på internettjänstleverantör och andra former av dator- och uppkopplingsrelaterad information  som är relevant för att identifiera din enhet, ansluta till tjänsterna, webbplatserna eller apparna, möjliggöra datautbyte med dig och din enhet liksom säkerställa en korrekt användning av tjänsterna, webbplatserna och apparna;

·          Om du använder den mobila versionen av tjänsterna, webbplatserna och apparna: information  om operativsystemet på din mobiltelefon, använda tjänster, webbplatser och appversioner, namn på internettjänstleverantör och andra former av enhets- och uppkopplingsrelaterad information som är relevant för att förbättra de mobila tjänsterna, webbplatserna och apparna, uppkoppling till våra servrar, möjliggöra och underlätta synkroniseringstjänster och support för mobilapparna;

·          URL och IP-adress till den webbplats från vilken du kom eller dirigerades till, vår webbplats, inklusive datum och tid;

·          Delsidor som besöks när du är på vår webbplats, länkar som följs på webbplatsen, inklusive datum och tid;

·          Fullständiga klickströmdata URL till, på och från webbplatsen, inklusive datum och tid;

·          Angivna söktermer;

·          Lämnade samtycken, godkännanden, etc.

Samtycke (Art. 6 (1) (a) GDPR

36 månader

För att möjliggöra för dig att använda våra tjänster, webbplatser och appar som en registrerad användare

·          namn, titel och adress

·          personlig kontaktinformation (telefon, e-post, fax, etc.)

·          användarnamn och lösenord

·          kontonummer hos Hilti

·          gjorda serviceförfrågningar och beställningar

·          köphistorik, inklusive öppna- och slutförda transaktioner

·          angivna söktermer

·          tjänster/produkter som du tittat på eller sökt efter på webbplatsen

·          varukorg och betalningsinformation

·          prenumeration på nyhetsbrev, registrering för reklam, nyttjande av specialerbjudanden, etc.

·          lämnade samtycken, godkännanden, etc.

·          undersökningssvar, recensioner, bedömningar och andra typer av återkoppling.

·          innehåll i alla typer av meddelanden som skickas via webbplatsen, däribland all information som läggs ut på sociala mötesplatser på webbplatsen eller som på annat sätt delas med Hilti och/eller annan användare, liksom chattmeddelanden och chattavskrifter

Samtycke (Art. 6 (1) (a) GDPR

Så länge kontot är aktivt + 7 år

För att förhindra missbruk- eller illegal användning av våra tjänster, webbplatser och appar, samstämmighet med rättsliga förpliktelser, tvistlösning och tillämpning av våra avtal;

 

 

·          Namn, titel och adress;

·          Personlig kontaktinformation (telefon, e-post, fax, etc.);

·          Namn, adress, avdelning, kontaktinformation och annan information avseende det företag du representerar och din befattning inom företaget;

·          Kontonummer hos Hilti;

·          Momsregistreringsnumme;

·          Gjorda serviceförfrågningar och beställningar;

·          Köphistorik, inklusive öppna- och slutförda transaktioner;

·          Användarprofilinformation;

·          Varukorgs- och betalningsinformation;

·          Information om mjukvara som laddats ner från vår webbplats;

·          Automatiska loggfiler för felsökning och säkerhetsskäl (t.ex. för att avvärja hackarattacker)

·          logg för krashrapport, och i exceptionella fall, som när felfunktioner, fel eller säkerhetsincidenter inträffat, kan en manuell analys av loggarna utföras av oss eller våra auktoriserade tjänsteleverantörer;

·          datum och tid för begäran;

·          namn, URL och datamängd som överförts för begärd fil;

·          rapport som visar huruvida hämtningen lyckats eller orsaken till varför det misslyckats;

·          typ och version av operativsystemet för den begärande datorn (om överfört)

·          skärmupplösning och färgdjup (om överförd)

·          typ och version av webbläsare som används (om överförd)

·          språkinställningar och plugin-program installerade på den webbläsare som används (om överförd)

·          cookies som unikt identifierar din webbläsare

 

Berättigade intressen (Art. 6 (1) (f) GDPR)/ IT- säkerhetsåtgärd och överensstämmelse med en rättslig förpliktelse (Art. 6 (1) (c) GDPR)

Loggfiler raderas efter 90 dagar

Utvärdering av din behörighet för vissa typer av erbjudanden, produkter eller tjänster.

•Namn, titel och adress;

•Personlig kontaktinformation (telefon, e-post, fax, etc.);

•Namn, adress, avdelning, kontaktinformation och annan information avseende det företag du representerar (om något) och din befattning inom företaget;

•Kontonummer hos Hilti;

•Momsregistreringsnummer;

•Gjorda serviceförfrågningar och beställningar;

•Köphistorik, inklusive öppna- och slutförda transaktioner;

•Information om din användarprofil;

•Bekräftelse av huruvida du är privat- eller företagsanvändare

•Prenumeration på nyhetsbrev, registrering för reklam, nyttjande av specialerbjudanden, etc.;

•Lämnade samtycken och tillstånd, etc.

Samtycke (Art. 6 (1) (a) GDPR)

90 dagar

För att kommunicera med dig i andra ärenden (t.ex. för att skicka påminnelser, tekniska meddelanden, uppdateringar, säkerhetsvarningar, support- och administrativa meddelanden eller servicebulletiner);

·          E-postadress

·          Land

·          Språk

·          Datum för senaste kontakt

·          Mobiltelefonnummer

·          Hilti-ID

Samtycke (Art. 6 (1) (a) GDPR eller

Berättigade intressen (Art. 6 (1) (f) GDPR):

Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för användningen av våra tjänster, webbplatser och appar, som annars inte kan uppfyllas. Därför är behandlingen rättfärdigad mot bakgrund av kravet på berättigade intressen.

 

För att förse dig med information om produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig genom brev, e-post telefon, fax, nyhetsbrev, SMS och MMS, inklusive regelbundna utskick av marknadsföringsmaterial om produkter, tjänster och kampanjer från Hilti som särskilt valts ut för att passa dig (direktmarknadsföring);

 

För att administrera undersökningar, tävlingar, prisdragningar och andra aktiviteter eller evenemang där du frivilligt deltagit.

                               

·          E-postadress

·          Land

·          Språk

·          Samtycke och datum för samtycke

·          Datum för senaste kontakt

·          Mobiltelefonnummer

·          Hilti-ID  

Samtycke (Art. 6 (1) (a) GDPR

3 år efter senaste direktmarknadsföringskontakt

 

 

 

 

12 månader efter slutförande av undersökning7. Vilka valmöjligheter har du vad gäller den personliga integriteten?

Ditt förtroende möjliggör för våra tjänster, webbplatser och appar att fungera bättre för dig. Vi håller det privat, säkert och låter dig bestämma dina preferenser.

Vi syftar till att behålla våra tjänster, webbplatser och appar på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för personuppgifterna inbegripet skydd mot förstörelse genom olyckshändelse eller med uppsåt. På grund av detta kan vi inte omedelbart radera överblivna kopior från våra aktiva servrar efter att du raderat information från våra tjänster, webbplatser och appar. Vi kan bara radera information från våra backup-system efter särskilda tidsramar i enlighet med tillämpliga lagar (se p. 6).

 1. 1.     Du kan ställa in dina marknadsföringspreferenser när du vill genom Hiltis Instrumentpanel för integritet eller vår kundtjänst. Vi kommer att lagra den informationen tillsammans med ditt Hilti-ID och tillämpa den när du använder Hiltis tjänster, webbplatser och appar samt om vi skickar elektroniskt skriven information till dig. 

Genom att registrera dig för marknadsföringsinformation som erbjuds av Hilti, accepterar du att de uppgifter du angivit vid registreringen (t.ex. din e-postadress) kan samlas in, behandlas och användas av Hilti för regelbundna utskick av skriven elektronisk kommunikation som innehåller företag, produkt-och servicerelaterad information så som nyheter om nya produkter från Hilti eller Hiltis tjänster eller om marknadsföringskampanjer från Hilti (t.ex. tävlingar, rabatter eller kampanjer), om förändringar inom företaget eller för att bjuda in dig till kundundersökningar (t.ex. om kundnöjdhet eller kundkrav).

I vår B2B-verksamhet kan du när som helst motsätta dig användning av ditt telefonnummer genom vår  kundtjänst eller din försäljningskontakt.

2.     Du kan granska och ändra dina cookies och liknande teknologier för Hiltis tjänster, webbplatser och appar genom att använda vår Instrumentpanel för Cookie-inställningar. För mer information se punkt 9

3.     Du kan alltid justera och ändra inställningarna för din e-postadress eller ditt mobiltelefonnummer i ditt konto hos Hilti. Du får tillgång till ditt konto hos Hilti genom din kundprofil efter att du har registrerat dig på vår webbplats, eller genom att klicka på länken “Preferenscenter” som finns i varje e-postmeddelande vi skickar till dig. LÄNK to Hilti account settings till Hiltis kontoinställningar

4.     Du kan alltid kontakta oss genom vårt webbformulär för att utöva följande rättigheter:

-       Rätt till tillgång

-       Rätt till rättelse

-       Rätt till radering ("rätten att bli bortglömd")

-       Rätt till begränsning av behandling

-       Rätt till dataportabilitet

Vänligen se den officiella EU-webbplatsen för mer information om dessa rättigheter

Om du återkallar ditt samtycke till en specifik behandling reserverar Hilti rätten att vidare behandla och använda dina personuppgifter i den mån det krävs eller är tillåtet i enlighet med tillämplig lagstiftning t.ex. för att administrera din avprenumeration eller ställa in en överlappande cookie för att följa dina cookie-inställnhe user

8. Vad gör vi mer för att skydda dina personuppgifter?

Hilti förstår betydelsen av datasäkerhet och vi vill att din sök- och köpupplevelse hos oss ska vara så säker som möjligt.

För att skydda dina personuppgifter har vi infört adekvata- och bästa möjliga garantier och försiktighetsåtgärder, däribland tekniska- och organisatoriska åtgärder mot obehörig åtkomst, felaktig användning, ändringar, otillåten- eller oavsiktlig förstörelse och oavsiktlig förlust, både i sammanhang online och offline.

           

Till exempel:

-       När du använder vår webbplats är kommunikationen med din webbläsare krypterad genom SSL (Secure Socket Layer)-teknik. Detta innebär att de personuppgifter du lämnar under registrering och inloggning vid användning av vår webbplats krypteras innan det skickas över internet.

-       Vi granskar integriteten av vår information, insamlingsprocessen, lagringen och behandlingssättet, inklusive fysiska säkerhetsåtgärder för att skydda mot obehörig tillgång till systemen.

-       Vi begränsar åtkomst till personuppgifter för anställda, uppdragstagare och representanter hos Hilti, baserat på en ”need-to-know”-basis för att kunna behandla personuppgifterna åt oss. Berörda parter är föremål för strikta sekretessförpliktelser och kan bli disciplinerade eller uppsagda om de misslyckas med att uppfylla dessa skyldigheter.

Du ska endast dela sådan personlig information online eller genom mobila appar som du är bekväm med att dela, med medvetenhet om att ingen organisation eller dess system någonsin kan garantera 100 % säkerhet vid alla tillfällen.

Vänligen uppmärksamma att användning av kreditkortsuppgifter alltid kräver ditt uttryckliga samtycke.

Säkerhetsnivån ökar från din sida om du loggar ut när du inte längre använder de inloggningsskyddade delarna av Hiltis tjänster, webbplatsr och appar.

 

9. Användning av cookies och liknande teknologi

Vi använder cookies och liknande teknologi i anslutning till våra tjänster, webbplatser och appar, enligt vad som framgår av vår Cookie Policy.

Cookies är små textfiler som lagras på din dator eller mobila enhet när du besöker en webbplats eller en app. När det gäller tekniska cookies hjälper dessa oss att komma ihåg information om ditt besök, så som ditt valda språk eller din valda menyinställning. Nästan alla våra tjänster, webbplatser eller appar kräver cookies, och vi informerar dig om var och en av dem beroende på vilka typer av cookies som används.

Du kan se en lista av de cookies som används av Hilti och även få reda på hur Hilti och våra partners använder cookies vid marknadsföring i vår Cookie Policy som förklarar hur vi skyddar din integritet i vår användning av cookies och annan information.

Beroende på våra cookie-inställningar, kan vi använda informationen (inklusive personuppgifter) för att analysera kund- och användarbeteenden, men även för att utvärdera behov och åsikter hos kunder och användare i olika aspekter för att optimera vår försäljning och affärstrafikstrukturer och för att analysera påverkan av specifika annonsåtgärder.

Du kan även ställa in din webbläsare till att blockera alla cookies eller välja en personifierad nivå. Det är dock viktigt att komma ihåg att många av våra tjänster eventuellt inte fungerar ordentligt om dina cookies är inaktiverade. Det är till exempel möjligt att vi inte kommer ihåg dina valda språkinställningar.

Genom att använda vår Instrumentpanel för Cookieinställningar kan du välja om vi kan samla in personlig användarinformation (så som delsidor som besökts samtidigt som våra tjänster, webbplatser och appar, köphistorik inklusive öppna- och slutförda transaktioner, angivna söktermer, tjänster/produkter som du tittat på eller sökt efter på webbplatsen eller våra appar; varukorg och betalningsinformation) i vissa fall från flera enheter, och som en del av kund- och användarprofiler, kombinera det med andra personuppgifter som vi har samlat in eller kommer att samla in från dig som en del av vår affärsrelation, utförande eller avslutande av avtalsförhållande (t.ex. namn och officiell adress, beställnings- och köphistorik, din branschanslutning) och, när det är tillämpligt och särskilt godkänt av dig, personlig användning av information i förhållande till din användning av andra Hiltiprodukter och tjänster (t.ex. Hiltis mjukvara eller Hiltis appar).

 

10. Länkar till andra webbplatser

Våra tjänster, webbplatser och appar kan innehålla länkar till andra tjänster, webbplatser och appar av intresse. När du besöker en sådan länk gör du det på egen risk.

När du besöker sådana andra tjänster, webbplatser eller appar ska du vidta försiktiget och ta del av dessa webbplatsers- eller appars respektive sekretessmeddelande. Hilti kan inte ansvara för, och ansvarar inte för sådana webbplatser, innehållet i sådana tjänster, webbplatser och appar eller deras rutiner för integritetsfrågor; de godkänns inte heller av oss.

11. Överensstämmelse och samarbete med tillsynsmyndigheter

Vi överblickar regelbundet vår överensstämmelse med vårt Sekretessmeddelande. Vi arbetar med lämpliga tillsynsmyndigheter, inklusive lokala dataskyddsmyndigheter.

Du har rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet: du kan hitta din behöriga tillsynsmyndighet på den officiella EU

12. Hur meddelas ändringar i detta Sekretessmeddelande?

Vårt företag förändras kontinuerligt och därför måste också Sekretessmeddelandet justeras då och då. Vänligen kontrollera detta Säkerhetsmeddelande då och då för att säkerställa att du är bekväm med eventuella ändringar vi har gjort.

Vi kommer inte att minska dina rättigheter enligt detta Sekretessmeddelande utan ditt uttryckliga samtycke. Vi kommer inte att publicera några ändringar av Sekretessmeddelandet och skulle ändringarna vara betydande, kommer vi att meddela dig därom genom en underrättselse per e-post.

13. Kontakta oss

Återkoppling från dig är alltid välkommen. Om du har några frågor eller funderingar kring våra rutiner gällande personlig integritet eller din onlineintegritet, tveka inte att ta konör datasubjekt

Dela