INTEGRITETSPOLICY

HILTI TJÄNSTER, WEBBPLATSER OCH APPAR

Hilti är inte bara kända för att tillhandahålla kvalitetsprodukter och en utmärkt service till våra kunder; vi är också engagerade i att skydda din integritet online.

Din integritet är av betydelse för Hilti, så oavsett om du är en ny användare av Hilti eller om du använt Hilti under en längre tid, vänligen läs igenom denna policy noggrant – har du några frågor är du välkommen att kontakta oss.

Om du har frågor kring integritet, klagomål eller frågor som rör våra elektroniska eller digitala tjänster, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud genom att använda vårt webbformulär.

Du kan även kontrollera och hantera din information genom ”Hantera ditt konto”. (Dina prenumerationsinställningar)

Denna Integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, behandlar och använder dina personuppgifter när du besöker och/eller registrerar dig hos någon av våra tjänster, webbplatser och appar och de val vi erbjuder, inklusive hur man får tillgång till- och uppdaterar uppgifter.

Om inget annat framgår är Hilti AG personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in genom tjänsterna, webbplatserna och apparna enligt denna Integritetspolicy.

Adressen till vårt huvudkontor är:

Hilti Aktiengesellschaft

Feldkircherstrasse 100,

9494 Schaan

LIECHTENSTEIN

 

Ord som används i denna Integritetspolicy ska ha följande innebörd:

Ord som ”vi”, ”oss”, ”vår”, etc. i denna Integritetspolicy avser ovan nämnda ansvariga parter (hädanefter även benämnt ”Hilti”).

Ord som ”du”, ”din”, ”dina”, etc. avser dig som fysisk person.

Ordet ”personuppgift” i denna Integritetspolicy avser uppgifter som angivits av dig, som har samlats in från dig eller på annat sätt har införskaffats och som kan relatera till en identifierad eller identifierbar fysisk person (”registrerad”). En identifierbar person är en person som kan identifieras, direkt eller indirekt, med hänvisning till en identifierare, i vårt fall så som ett namn, företag, ett Hilti-identifikationsnummer eller andra tekniska online-identifieringar.

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Vem är ansvarig för en korrekt hantering av dina personuppgifter?

2. När är denna Integritetspolicy tillämplig?

3. Vilka sorters personuppgifter samlar vi in, behandlar och använder?

4. Varför och med vem vidarebefordrar vi personuppgifter?

5. Kommer personuppgifter att vidarebefordras till utlandet?

6. Varför och hur länge sparar vi personuppgifter?

7. Vilka valmöjligheter har du vad gäller den personliga integriteten?

8. Vad gör vi mer för att skydda dina personuppgifter?

9. Användning av cookies och liknande teknologier

10. Länkar till andra webbplatser

11. Överenstämmelse och samarbete med tillsynsmyndigheter

12. Hur meddelas ändringar av denna Integritetspolicy?

13. Kontakta oss

 

1. Vem är ansvarig för en korrekt hantering av dina personuppgifter?

Hilti AG är som leverantör av tjänsterna, webbplatserna och apparna ansvariga för insamling, behandling och användning av personuppgifter, i de flesta fall och beroende på vilken tjänst som efterfrågas, tillsammans med ett eller flera av Hiltis dotterbolag.

 

2. När är denna Integritetspolicy tillämplig?

Denna Integritetspolicy tillämpas på alla Hiltis tjänster, webbplatser och appar som relaterar till detta dokument.

Denna Integritetspolicy är inte tillämplig på tjänster som erbjuds av andra företag eller personer, inbegripit produkter eller sidor som kan visas för dig i sökresultat, sidor som kan inkludera Hiltis tjänster eller andra sidor som länkas från våra tjänster.

Vår Integritetspolicy täcker inte den informationspraxis som andra företag eller organisationer som marknadsför våra tjänster tillämpar, och som kan använda cookies, pixeltaggar och andra teknologier för att förse med- och erbjuda relevanta annonser.

 

3. Vilka sorters personuppgifter samlar vi in, behandlar och använder?

Personuppgifter som vi samlar in, behandlar och använder i anslutning till tjänsterna, webbplatserna och apparna inkluderar inte bara information som vi aktivt samlar in när du interagerar med oss, utan även information som du tillhandahåller oss genom kundtjänst, Hiltibutiker och vårt försäljningsteam.

 

 

 

 

 

 

Den registrerade

Logginformation och lokal lagring

Enhetsinformation

Platsinformation och unika applikationsnummer

ANVÄNDARE av våra onlinetjänster, webbplatser och appar

användarinställningar (t.ex. föredragna språkinställningar)

 

Automatiska logfiler för felsökning och säkerhetsändamål (t.ex. för att avvärja hackerattacker)

 

logg för kraschrapport, utöver detta kan i undantagsfall, till exempel när fel eller säkerhetsincidenter har inträffat, en manuell analys av loggarna utföras av oss eller av våra auktoriserade tjänsteleverantörer

 

datum och tid för begäran

 

namn, URL och mängd data som överförts för den begärda filen

 

rapport som indikerar huruvida hämtningen lyckats eller orsaken till varför den misslyckats

 

typ och version av operativsystemet för den begärande datorn (om det överförts)

 

typ och version av webbläsaren som används (om det överförts)

 

språkinställning och plugins installerade i webbläsaren som används (om det överförts)

 

cookies som unikt identifierar din webbläsare

IP-adress, operativsystem, webbläsartyp, webbläsarversion, webbläsarkonfiguration

 

Internetleverantörens namn och andra typer av dator- och anslutningsrelaterad information som är relevant för att identifiera den enhetstyp som ansluter till webbplatsen, möjliggör datautbyte med dig och din enhet samt säkerställa en bekväm användning av tjänster, webbplatser och appar

 

URL och IP-adress för webbplatsen från vilken du besökte, eller riktades till vår webbplats från, inklusive datum och tid

 

undersidor som besöks på vår webbplats, länkar som följs på webbplatsen, inklusive datum och tid

 

besökta undersidor inklusive datum, tid och tid på sidan - i apparna

 

Den fullständiga klickströmmen för Uniform Resource Locator (URL) till, genom och från webbplatsen, inklusive datum och tid

 

Enhetens händelseinformation såsom kraschar, systemaktivitet, hårdvaruinställningar, webbläsartyp, webbläsarspråk, datum och tid för din begäran och hänvisnings-URL

 

INLOGGAD KUND

Om du använder HILTI-tjänster, webbplatser och appar som registrerad användare eller kund samlar vi in, bearbetar och använder ytterligare information (inklusive personuppgifter) enligt beskrivningen nedan:

 

namn, titel och adress

 

personlig kontaktinformation (telefon, e-post, fax, osv.)

 

användarnamn och lösenord

 

kontonummer hos Hilti

 

serviceförfrågningar och lagda beställningar

 

köphistorik, inklusive öppna och slutförda transaktioner

 

angivna söktermer

 

tjänster/produkter som visas eller söks efter på webbplatsen;

 

varukorgs- och betalningsinformation

 

prenumeration på nyhetsbrev, anmälan till kampanjer, nyttjande av specialerbjudanden

 

lämnade samtycken, godkännanden osv

 

enkätsvar, recensioner, betyg och andra typer av lämnad feedback

 

innehåll i all kommunikation som skickas via våra tjänster, webbplatser och appar, inklusive all information som publiceras i sociala mötesplatser på webbplatsen eller på annat sätt delas med Hilti och/eller andra användare, samt chattmeddelanden och chatt-transkriptioner

 

för kraschrapportloggen spårar vi UserID och felloggen för själva kraschen.

 

manuell analys som utförs för att övervaka och säkerställa stabiliteten i våra tjänster, webbplatser och appar.

 

 

 

Vi förbehåller oss också rätten att utvärdera loggfilerna för statistiska ändamål i anonymiserad form. Anonymiserad form betyder att personliga eller kundrelaterade uppgifter modifieras på ett sådant sätt att den enskilda informationen inte längre kan tillskrivas en person eller en kund, eller åtminstone endast med en avsevärd och oproportionerlig investering av tid, kostnad och arbetskraft.

- information om den registrerade användaren som lämnats under registreringsprocessen, såsom förnamn och efternamn, e-postadress, telefonnummer, position inom ett företag eller avdelning

 

användarnamn och lösenord vid inloggning som registrerad användare

 

enhetsspecifik information (till exempel din hårdvarumodell, operativsystemversion, unika enhetsidentifierare och mobila nätverksinformation inklusive telefonnummer). Hilti kan komma att koppla dina enhetsidentifierare eller telefonnummer till ditt konto hos Hilti.

faktisk plats, framtagen med hjälp av olika tekniker för att avgöra plats, inklusive IP-adress, GPS (i vissa tjänster och appar registreras även GPS-platsen för smartphone/enheten ENDAST när en användare använder den för att skanna ett verktyg; vi spårar inte kontinuerligt GPS-plats) och andra sensorer som till exempel kan ge Hilti information om enheter i närheten, Wi-Fi-åtkomstpunkter och mobilmaster

 

 

 

beteendeinformation på apparna - dvs vilka åtgärder användaren har vidtagit, vilka knappar användaren har klickat på osv. Dessa är åtgärder som användaren har vidtagit på en sida.

 

 

 

Vissa tjänster inkluderar ett unikt applikationsnummer. Detta nummer och information om din installation (till exempel operativsystemstyp och applikationsversionsnummer) skickas till Hilti när du installerar eller avinstallerar den tjänsten eller när den tjänsten regelbundet kontaktar våra servrar, t.ex. för automatiska uppdateringar.

FÖRETAGSUPPGIFTER

- namn, adress, avdelning, kontaktinformation och annan information avseende det företag som du representerar samt din befattning inom detta företag

 

- kundnummer

 

- momsregistreringsnummer

 

- leveransadress

 

- företagsmail,

 

- fakturaadress

 

- ordernummer

 

- lösenord

 

- betalningsinformation

 

- bankkontoinformation

 

- kreditkortsinformation

 

- företagets telefonnummer

 

- företagets mobilnummer

 

- företag

 

- kontaktspråk 

 

- kundrådgivare/kontaktpunkt

 

- kundens betydelse

 

- organisationsenhet

 

- deltagande i kampanjer eller evenemang

 

- postnummer

 

- produkthistorik

 

- region

 

- returer

 

- ordernummer

 

 

 

I de fall det krävs enligt lag kommer vi att be om ditt samtycke innan vi samlar in, behandlar och använder dina personuppgifter för ovan nämnda syften. Likaså, om vi önskar att använda dina personuppgifter i ett nytt eller annorlunda syfte meddelar vi dig om det, och kommer endast använda uppgifterna i ett nytt eller annorlunda syfte om det är nödvändigt eller tillåtet enligt tillämplig lag eller om du har lämnat ditt samtycke.

Tillgång till dina personuppgifter hos Hilti är begränsat till de personer som har behov av kännedom för att kunna fullgöra sina respektive arbetsuppgifter. För de syften som nämnts ovan, är det endast ett begränsat antal personer hos Hilti (t.ex. personer inom försäljning, support, juridik, ekonomi, IT och revisionsavdelningar, så väl som vissa chefer med tilldelat ansvar) som kommer att få tillgång till dina personuppgifter.

När du kontaktar Hilti för vi ett register över din kommunikation för att hjälpa till att lösa de problem du kan komma att möta. Vi kan använda din angivna e-postadress eller telefonnummer för att informera dig om våra tjänster, t.ex. kommande förändringar eller förbättringar.

Beroende på dina inställningar, kan din aktivitet på andra Hilti-webbplatser och appar kopplas med dina personuppgifter för att möjliggöra förbättringar av Hiltis tjänster och annonser.

 

4. Varför och till vem vidarebefordrar vi personuppgifter?

Vi säljer inte, handlar inte med och hyr inte ut dina personuppgifter.

För de ändamål som framgår av denna Integritetspolicy kan vi visa, vidarebefordra eller på annat sätt dela dina personuppgifter med andra enheter i Hiltis företagsgrupp i den mån som beskrivs enligt följande eller enligt vad du samtyckt till i ett särskilt sammanhang (t.ex. om du godkänner andra typer av dataöverföringar i samband med registrering för en särskild tjänst). När vi vidarebefordrar personuppgifter gör vi det alltid i strikt enlighet med tillämplig lagstiftning.

Vi delar inte personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför Hilti förutom i följande fall:

Samtycke: Vi delar personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför Hilti när vi har ditt samtycke att göra så. Vi kräver ett aktivt samtycke för att dela alla personuppgifter.

Extern behandling: Vi kan nyttja tredjeparts tjänsteleverantörer till att utföra vissa funktioner åt oss enligt de anvisningar som krävs för respektive behandlingssyfte. Tredjeparts tjänsteleverantörer kommer bara ha tillgång till de personuppgifter som är nödvändiga för att kunna utföra deras specifika funktioner, och endast i syfte att utföra dessa funktioner. Vi kommer säkerställa att alla tredjeparts tjänsteleverantörer är införstådda med- och efterföljer dessa skyldigheter. Vi kommer även säkerställa att tredjeparts tjänsteleverantörer skyddar dina personuppgifter enligt vad som är fastställt i tillämplig dataskyddslagstiftning och att de vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder grundat på våra instruktioner och i enlighet med vår Integritetspolicy och andra tillämpliga sekretess- och säkerhetsåtgärder.

Rättsliga skäl: Detta kan utan begränsning inkludera fall där vi enligt lag eller bindande beslut från domstolar, brottsbekämpande myndigheter eller tillsynsorgan är skyldiga att vidarebefordra personuppgifter. I det fall vi beslutar att lämna ut personuppgifter i ett sådant sammanhang beaktar vi också sätt på vilka omfattningen av utelämnandet kan begränsas, till exempel genom att redigera den information som tillhandahålls.

5. Kommer personuppgifter att vidarebefordras till utlandet?

Hiltis platser för lagring av information har valts för att fungera effektivt, för att förbättra prestanda och för att skapa överlappningar för att skydda informationen i fall av strömavbrott eller annat problem. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att informationen vi samlar in enligt denna Integritetspolicy behandlas enligt bestämmelserna som framgår i denna Integritetspolicy och de krav som ställs enligt tillämplig lag där informationen finns.

Det är Hiltis policy att enbart behandla dina personuppgifter i länder där tillämpliga dataskyddslagar erbjuder ett lika högt dataskydd som i EU/EES. Hilti har sitt huvudkontor i Liechtenstein med servercentraler också belägna i Schweiz och behandlar därför personuppgifter i enlighet med Europakommissionens beslut om adekvat skyddsnivå för Schweiz.

Hilti har implementerat Tekniska och Organisatoriska Åtgärder, vilka anger de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder och förfaranden Hilti som minst åtar sig att upprätthålla för att skydda säkerheten för personuppgifter som behandlas, inklusive uppgifter under överföring. IT-processer på Hilti utvecklas i enlighet med ISO 27001-standarden.

 

Nedan hittar du våra olika tredjepartsleverantörer:

Leverantörsnamn

Land 

Aktivitet

Rättsligt ramverk/skyddsåtgärder vid överföringar

AWS - Amazon Web Services

Irland, Tyskland

Datacenter

Avtalsmässiga/Tekniska och Organisatoriska åtgärder

ELIC

Tyskland 

Utveckling av webbsidor och relaterade underhållsaktiviteter

Avtalsmässiga/Tekniska och Organisatoriska åtgärder

Office365

Irland 

Webbplatsrelaterade arbetsplatsaktiviteter

Avtalsmässiga/Tekniska och Organisatoriska åtgärder

Adobe Campaign Manager

Irland 

Webbsidskonfiguration och parametrering

Avtalsmässiga/Tekniska och Organisatoriska åtgärder

123ContactForm

Tyskland

Webbsidrelaterad formulärskapare

Avtalsmässiga/Tekniska och Organisatoriska åtgärder

Delego

Irland

behandling av kreditkortsinformation och överföring av informationen till betalningsleverantörerna

Avtalsmässiga/Tekniska och Organisatoriska åtgärder

Salesforce

Tyskland

CRM (hantering av kundrelationer)

Avtalsmässiga/Tekniska och Organisatoriska åtgärder

Didomi

Frankrike

CMP (plattform för samtyckeshantering)

Avtalsmässiga/Tekniska och Organisatoriska åtgärder

Ipsos

Frankrike

Kundfeedback

Avtalsmässiga/Tekniska och Organisatoriska åtgärder

Gim

Tyskland

Kundfeedback

Avtalsmässiga/Tekniska och Organisatoriska åtgärder

 

 

 

 

Tredjepartsleverantörer för Hilti ON!TRACK:

Leverantörsnamn

Land 

Aktivitet

Rättsligt ramverk/skyddsåtgärder vid överföringar

LogMeIn

 

Irland

Supporttjänster

Avtalsmässiga, Tekniska och Organisatoriska åtgärder

ServiceNow

 

Nederländerna

Supporttjänster

Avtalsmässiga, Tekniska och Organisatoriska åtgärder

GlobalLogic Worldwide Ltd

 

USA

Mjukvaruutveckling

Avtalsmässiga, Tekniska och Organisatoriska åtgärder

Microsoft Azure Cloud Service: SQL Managed Instance, Western Europe

Västra Europa

Datalagring

Avtalsmässiga, Tekniska och Organisatoriska åtgärder

Infoguard

 

Schweiz

Supporttjänster

Avtalsmässiga, Tekniska och Organisatoriska åtgärder

 

För mer information om vår omfattande lista över tredjepartsleverantörer, vänligen kontakta oss.

 

6. Varför och hur länge lagrar vi personuppgifter?

Såvida det är tekniskt möjligt strävar Hilti i sina tjänster, webbplatser och appar efter att inte behålla personuppgifter längre än nödvändigt för de syften som framgår av denna Integritetspolicy och/eller som krävs eller är tillåtet i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Följande tabell ger en översikt över personuppgiftsbehandlingen för Hiltis tjänster, webbplatser och appar samt syftet med datainsamlingen, behandlingstyp, rättsliga grunder och relevanta datalagringsperioder.

 

 

Syftet med behandlingen

Typ av personuppgifter och information om cookies som används (om tillämpligt)

Laglig grund för behandlingen

Lagringsperiod

För att tillhandahålla, bibehålla, skydda och förbättra våra tjänster, webbplatser och appar, för att utveckla nya sådana samt skydda Hilti och våra kunder.

·         Användarnamn och lösenord (krypterad lagring);

·         Användarprofilinformation (dvs. förnamn, efternamn, mailadress, telefonnummer, adress);

·         Användarinställningar (t.ex. språkinställningar);

·         IP-adress, operativsystem, webbläsartyp, webbläsarversion, webbläsarkonfiguration, internetleverantörens namn och andra typer av dator- och anslutningsrelaterad information som är relevant för att identifiera din typ av enhet, anslutning till tjänster, webbplatser och appar, möjliggör datautbyte med dig och din enhet och säkerställa en bekväm användning av tjänster, webbplatser och appar;

·         Om du använder mobilversionen av tjänsterna, webbplatserna och apparna: information om operativsystemet på din mobila enhet, nyttjade tjänster, webbplatser och appversioner, namnet på internetleverantören och andra typer av enhets- och anslutningsrelaterad information som är relevant för förbättring av mobiltjänster, webbplatser och appar, anslutning till våra servrar, möjliggör och underlättar synkroniseringstjänster och support för mobilapparna;

·         URL och IP-adress till webbplatsen från vilken du öppnade, eller riktades till, våra tjänster, webbplatser och appar, inklusive datum och tid;

·         Besökta undersidor och funktioner som används vid användning av tjänster, webbplatser och appar, länkar följda från tjänster, webbplatser och appar, inklusive datum och tid;

·         Den fullständiga klickströmmen för Uniform Resource Locator (URL) till, genom och från tjänster, webbplatser och appar, inklusive datum och tid;

·         Angivna söktermer;

·         Samtycken och beviljade tillstånd osv.

Berättigat intresse (Art. 6 (1) (f) GDPR)

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att identifiera dig som kund, för att anpassa webbplatsens prestanda till dina inställningar och för att anpassa din användarupplevelse (enhetstyp). Samtidigt är denna information nödvändig för att skydda dina personuppgifter och våra system från obehörig åtkomst och för att kontinuerligt förbättra din kundupplevelse.

/Krävs för att fullgöra ett avtal (Art. 6 (1) (b) GDPR)

Beställningsprocesser under ditt avtalsförhållande med Hilti t.ex. i Hiltis onlinebutik behöver identifierare och säkerhetsåtgärder för att behandlas och lagras på våra servrar.

36 månader

 

För att underlätta och bearbeta produkt- och servicebeställningar genom tjänster, webbplatser och appar

·         Bank och bokföringsregister för företag

·         Användarnamn och lösenord

·         Kontonummer hos Hilti

·         Serviceförfrågningar och lagda beställningar

·         Köphistorik, inklusive öppna och slutförda transaktioner

·         angivna söktermer

·         tjänster/produkter som visas eller söks efter på webbplatsen;

·         varukorgs- och betalningsinformation

·         prenumeration på nyhetsbrev, anmälan till kampanjer, nyttjande av specialerbjudanden

·         lämnande samtycken, godkännanden osv

·         enkätsvar, recensioner, betyg och andra typer av lämnad feedback

·         innehåll i all kommunikation som skickas via våra tjänster, webbplatser och appar, inklusive all information som publiceras i sociala mötesplatser på webbplatsen eller på annat sätt delas med Hilti och/eller andra användare, samt chattmeddelanden och chatt-transkriptioner

 

Krävs för att fullgöra ett avtal (Art. 6 (1) (b) GDPR)

Beställningsprocesser under ditt avtalsförhållande med Hilti t.ex. i Hilti Online Shop behöver identifierare och säkerhetsåtgärder för att behandlas och lagras på våra servrar.

 

10 år efter utgången av avtalet.

I förekommande fall, för att upprätta, genomföra eller avsluta avtal i samband med din användning av våra tjänster, utbildningar, webbplatser och appar, såsom beställningar som görs via Hilti Online Shop; För att utföra din orderhantering och leverans i förhållande till lokal transportör för logistikändamål; eller att upprätta, genomföra eller säga upp avtal i samband med serviceavtal, t.ex. On!Track appen

 

Personuppgifter som ingår i kontrakt, kommunikation och affärsbrev

 

Momsregister och tull- och punktskatt

 

För logistik och orderleverans:

·       Företagsinformation (t.ex. leveransadress, ordernummer, faktureringsinformation)

 

För användningen av tjänster, utbildningar och On!Track-appen:

·         Kundnamn och mailadress,

·         geolokaliseringsdata inklusive enhetsposition och enhets-ID, bild (i sin egen rätt) (On!Track)

·         Lagrings- eller arbetsplatsplatsdata

·         Hilti ID

·         Arbetsnummer och nödnummer

·         Anslutningsdata (IP-adresser, händelser, loggar)

Krävs för att fullgöra ett avtal (Art. 6 (1) (b) GDPR)

Beställningsprocesser under ditt avtalsförhållande med Hilti t.ex. i Hilti Online Shop behöver identifierare och säkerhetsåtgärder för att behandlas och lagras på våra servrar.

Vi behandlar tekniska data i samband med personlig information för att leverera dina On!Track-tjänster. Detta inkluderar anonym information om geolokalisering för att lokalisera tillgångar baserat på mottagande av enhetsposition.

Berättigat intresse (artikel 6 (1) (f) GDPR): Om det inte är för avtalsrelaterade ändamål kan vi behandla personuppgifter under våra legitima intressen för utbildningsändamål för att förse dig med tillämpligt webbseminarium och relaterat innehåll.

Personuppgifter för On!Track behålls i 60 dagar efter att avtalet har upphört.

Personuppgifter för utbildningar behålls i 10 år efter avslutad utbildning.

För logistik och beställningsändamål behålls personuppgifter i 10 år efter avtalets utgång.

För allmänna avtalsrelaterade ändamål i samband med din användning av våra tjänster lagras personuppgifter i 10 år efter avtalets utgång.

För att svara på dina frågor och besvara dina förfrågningar i samband med tillhandahållande av teknisk support eller andra kundtjänster och kundchattar (t.ex. Ask Hilti)

 

·         Namn och mailadress;

·         Enhetsinformation för använd enhet (webbläsartyp, IP-adress och Java-version)

·         Datum och tid för chattarna;

·         Innehållet i all kommunikation som skickas via chattarna (chattprotokollet) och AskHilti-forumet;

·         Kontonummer hos Hilti;

·         Hilti-ID

·         Transkriptioner från onlinechattar med vår kundtjänst

Berättigat intresse (Art. 6 (1) (f) GDPR):

Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att svara på respektive begäran från webbplatsanvändaren som annars inte kan uppfyllas. Därför är behandlingen berättigad på grundval av berättigat intresse.

6 månader (för kvalitetskontroll och av bevisskäl)

För att göra vår webbplats mer användarvänlig och för att få insikt i användarbeteendet av besökare till vår webbplats och användare av våra appar och mjukvaror, på pseudonymbasis och mellan flera enheter, för annonserings- och marknadsundersökningssyften och för att möjliggöra för oss att skräddarsy innehållet på webbplatsen efter personliga preferenser

För att utföra analyser och bedriva kundundersökningar, inklusive allmän marknadsundersökning eller kartläggning av våra kunders behov och åsikter i specifika frågor, generera försäljnings- och trafikmönster och analysera annonseffektivitet, både anonymt (t.ex. genom sammanställning av data) eller på individuell nivå (om det är rättsligt tillåtet);

·         Användarnamn och lösenord (krypterad lagring);

·         Användarprofilinformation (dvs. förnamn, efternamn, mailadress, telefonnummer, adress);

·         Användarinställningar (t.ex. språkinställningar);

·         IP-adress, operativsystem, webbläsartyp, webbläsarversion, webbläsarkonfiguration, internetleverantörens namn och andra typer av dator- och anslutningsrelaterad information som är relevant för att identifiera din typ av enhet, anslutning till tjänster, webbplatser och appar, möjliggör datautbyte med dig och din enhet och säkerställa en bekväm användning av tjänster, webbplatser och appar;

·         Om du använder mobilversionen av tjänsterna, webbplatserna och apparna: information om operativsystemet på din mobila enhet, nyttjade tjänster, webbplatser och appversion, namnet på internetleverantören och andra typer av enhets- och anslutningsrelaterad information som är relevant för förbättring av mobiltjänster, webbplatser och appar, anslutning till våra servrar, som möjliggör och underlättar synkroniseringstjänster samt support för mobilapparna;

·         URL och IP-adress till webbplatsen från vilken du öppnade, eller riktades till, våra tjänster, webbplatser och appar, inklusive datum och tid;

·         Besökta undersidor och funktioner som används vid användning av tjänster, webbplatser och appar, länkar följda från tjänster, webbplatser och appar, inklusive datum och tid;

·         Den fullständiga klickströmmen för Uniform Resource Locator (URL) till, genom och från tjänster, webbplatser och appar, inklusive datum och tid;

·         Angivna söktermer;

·         Samtycken och beviljade tillstånd

Samtycke (Art. 6 (1) (a) GDPR

Samtycke krävs som laglig grund för kundundersökningar för att genomföra en uppsättning funktioner så som att genomföra reklam, marknadsföringsfunktioner samt generera analyser och mönster

Berättigat intresse (Art. 6 (1) (f) GDPR

Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att svara på respektive begäran från användaren som annars inte kan uppfyllas.

Behandlingen av personuppgifter är också nödvändig för att samla in feedback för att förbättra våra produkter och tjänster baserat på kundens erfarenhet och åsikter.

Därför är behandlingen berättigad på grundval av legitima intressen.

 

36 månader

För att du ska kunna använda våra tjänster, webbplatser och appar som en registrerad användare

·         Namn, titel och adress

·         Personlig kontaktinformation (telefon, e-post, fax, osv.)

·         Användarnamn och lösenord

·         Kontonummer hos Hilti

·         Serviceförfrågningar och lagda beställningar

·         Köphistorik, inklusive öppna och slutförda transaktioner

·         Angivna söktermer

·         Tjänster/produkter som visas eller söks efter på webbplatsen;

·         Varukorgs- och betalningsinformation

·         Prenumeration på nyhetsbrev, anmälan till kampanjer, nyttjande av specialerbjudanden

·         Lämnade samtycken, godkännanden osv

·         Enkätsvar, recensioner, betyg och andra typer av lämnad feedback

·         Innehåll i all kommunikation som skickas via våra tjänster, webbplatser och appar, inklusive all information som publiceras i sociala mötesplatser på webbplatsen eller på annat sätt delas med Hilti och/eller andra användare, samt chattmeddelanden och chatt-transkriptioner

Samtycke (Art. 6 (1) (a) GDPR

För att fullgöra ett avtal och vidta åtgärder inför avtal (Art.6 (1) (b) GDPR

Dina personuppgifter bearbetas för att ge dig förhands- och avtalsenliga tjänster och förbättra din övergripande kundupplevelse.

Berättigat intresse (Art. 6 (1) (f) GDPR

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att identifiera dig som kund, för att anpassa webbplatsens prestanda till dina inställningar och för att anpassa din användarupplevelse (enhetstyp). Samtidigt är denna information nödvändig för att skydda dina personuppgifter och våra system från obehörig åtkomst och för att kontinuerligt förbättra din kundupplevelse.

 

Så länge kontot är aktivt samt 7 år efter kontot blivit inaktivt

För att förhindra missbruk eller olaglig användning av våra tjänster, webbplatser och appar, efterlevnad av rättsliga förpliktelser, tvistelösning och verkställighet av våra avtal; 

 • Namn, titel och adress;
 • Personlig kontaktinformation (telefon, e-post, fax, osv.);
 • Namn, adress, avdelning, kontaktinformation och annan information avseende det företag som du representerar samt din befattning inom detta företag;
 • Kontonummer hos Hilti;
 • Momsregistreringsnummer;
 • Serviceförfrågningar och lagda beställningar;
 • Köphistorik, inklusive öppna och slutförda transaktioner;
 • Användarprofilinformation;
 • Varukorgs- och betalningsinformation;
 • Information om programvara som laddats ner från vår webbplats;

 

 • Automatiska loggfiler för felsökning och säkerhetsändamål (t.ex. för att avvärja hackerattacker)
 • Logg för kraschrapport, utöver detta kan i undantagsfall, till exempel när fel eller säkerhetsincidenter har inträffat, en manuell analys av loggarna utföras av oss eller av våra auktoriserade tjänsteleverantörer
 • Datum och tid för begäran
 • Namn, URL och mängd data som överförts för den begärda filen
 • Rapport som indikerar att hämtningen lyckades eller orsaken till att den misslyckades
 • Typ och version av operativsystemet för den begärande datorn (om det överförts)
 • Skärmupplösning och färgdjup (om det överförts)
 • Typ och version av webbläsaren som använts (om det överförts)
 • Språkinställning och plugins installerade i webbläsaren som används (om det överförts)
 • Cookies som unikt identifierar din webbläsare

 

IT-säkerhetsåtgärder och efterlevnad av en rättslig förpliktelse (Art. 6 (1) (c) GDPR):

Beställningsprocesser under ditt avtalsförhållande med Hilti t.ex. i Hilti Online Shop behöver identifierare och säkerhetsåtgärder för att behandlas och lagras på våra servrar.

 

Loggfiler raderas efter 90 dagar

För att utvärdera din behörighet för vissa typer av erbjudanden, produkter eller tjänster

 

•           Namn, titel och adress;

•           Personlig kontaktinformation (telefon, e-post, fax, osv.);

•           Namn, adress, avdelning, kontaktinformation och annan information avseende det företag som du representerar samt din befattning inom detta företag;

•           Kontonummer hos Hilti;

•           Momsregistreringsnummer;

•           Serviceförfrågningar och lagda beställningar;

•           Köphistorik, inklusive öppna och slutförda transaktioner;

•           Användarprofilinformation;

•           Bekräftelse på huruvida användaren är privatperson eller företagsanvändare;

•           Prenumerationer på nyhetsbrev, anmälan till kampanjer, nyttjande av specialerbjudanden osv.

•           lämnade samtycken, godkännanden osv;

Samtycke (Art. 6 (1) (a) GDPR)

 

Berättigat intresse (Art. 6 (1) (f) GDPR:

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att säkerställa att vi ger dig korrekt information om dina köpta produkter eller tjänster och för att anpassa din användarupplevelse.

90 dagar

För att kommunicera med dig i andra ärenden (t.ex. för att skicka påminnelser, tekniska meddelanden, uppdateringar, säkerhetsvarningar, support och administrativa meddelanden eller servicemeddelanden);

·         Mailadress

·         Land

·         Språk

·         Datum för senaste kontakt

·         Mobiltelefonnummer

·         Hilti ID

Berättigat intresse (Art. 6 (1) (f) GDPR):

Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för användningen av våra tjänster, webbplatser och appar som annars inte kan genomföras. Därför är behandlingen berättigad på grundval av legitima intressen.

 

 

För att ge dig information om produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig som utförs via brev, email, telefon, fax, nyhetsbrev, SMS- och MMS-meddelanden, inklusive regelbundna utskick av marknadsföringsmaterial om produkter, tjänster och kampanjer hos Hilti som specifikt valts ut för att passa dig (direktmarknadsföring);

 

För att administrera undersökningar, tävlingar, prisdragningar eller andra aktiviteter eller evenemang som du frivilligt har deltagit i.

                       

·         Mailadress

·         Land

·         Språk

·         Status och datum för samtycke

·         Datum för senaste kontakt

·         Mobilnummer

·         Hilti ID

Samtycke (Art. 6 (1) (a) GDPR

Berättigat intresse (Art 6 (1) (f) GDPR

Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att informera kunden om händelser som de sannolikt är intresserade av samt för enstaka deltagande i aktiviteter (t.ex. produktkvalitetsenkäter)

 

3 år efter senaste kontakt i marknadsföringssyfte

 

 

 

 

12 månader efter enkätens slutförande

 

 

7. Vilka valmöjligheter har du vad gäller den personliga integriteten?

Ditt förtroende möjliggör för våra tjänster, webbplatser och appar att fungera bättre för dig. Vi håller det privat, säkert och låter dig bestämma dina preferenser.

Vi syftar till att behålla våra tjänster, webbplatser och appar på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för personuppgifterna inbegripet skydd mot förstörelse genom olyckshändelse eller med uppsåt. På grund av detta kan vi inte omedelbart radera överblivna kopior från våra aktiva servrar efter att du raderat information från våra tjänster, webbplatser och appar och vi kan bara radera information från våra backup-system efter särskilda tidsramar i enlighet med tillämpliga lagar (se p. 6).

När du registrerar dig på våra online-plattformar kan du välja att registrera dig för marknadsföringsinformation som erbjuds av Hilti. Genom att registrera dig för marknadsföringsinformation som erbjuds av Hilti, accepterar du att de uppgifter du angivit vid registreringen (t.ex. din e-postadress) kan samlas in, behandlas och användas av Hilti för regelbundna utskick av skriven elektronisk kommunikation som innehåller företag, produkt-och servicerelaterad information så som nyheter om nya produkter från Hilti eller Hiltis tjänster eller om marknadsföringskampanjer från Hilti (t.ex. tävlingar, rabatter eller kampanjer), om förändringar inom företaget eller för att bjuda in dig till kundundersökningar (t.ex. om kundnöjdhet eller kundkrav).

I vår B2B-verksamhet kan du när som helst motsätta dig användning av ditt telefonnummer genom vår kundtjänst, genom ”Dina prenumerationsinställningar” eller din försäljningskontakt.

Du kan granska och ändra dina cookies och liknande teknologier för Hiltis tjänster, webbplatser och appar genom att använda vår cookie-inställningspanel. För mer information se punkt 9.

Du kan alltid justera och ändra inställningarna för din e-postadress eller ditt mobiltelefonnummer i ditt konto hos Hilti. Du får tillgång till ditt konto hos Hilti genom din kundprofil efter att du har registrerat dig på vår webbplats, eller genom att klicka på länken “Preferenscenter” som finns i varje e-postmeddelande vi skickar till dig.

Du kan alltid kontakta oss via vårt webbformulär för att utöva dina rättigheter enligt tillämpliga dataskyddslagar och förordningar.

Om du återkallar ditt samtycke till en specifik behandling reserverar Hilti rätten att vidare behandla och använda dina personuppgifter i den mån det krävs eller är tillåtet i enlighet med tillämplig lagstiftning t.ex. för att administrera din avbeställning av prenumeration eller ställa in en överlappande cookie för att följa dina cookie-inställningar.

Du kan ställa in dina marknadsföringspreferenser när du vill genom ”Dina prenumerationsinställningar” eller vår kundtjänst. Vi kommer att lagra den informationen tillsammans med ditt Hilti-ID och tillämpa den när du använder Hiltis tjänster, webbplatser och appar samt om vi skickar elektroniskt skriven information till dig. 

Som fysisk person har du rätt att utöva följande rättigheter:

- Rätt att invända: du har rätt att, av skäl som hänför sig till din speciella situation och utan några formella krav, invända mot Hiltis behandling av dina personuppgifter om sådan behandling är baserad på Hiltis eller en tredje parts berättigade intresse. Du har också rätt att utan några formella krav invända mot behandlingen av personuppgifter i reklam- och marknadsföringssyfte. Om du invänder mot behandlingen i marknadsföringssyfte kommer vi att sluta behandla dina personuppgifter för detta ändamål (Art. 21 GDPR)

- Rätt till tillgång: Du har rätt att få bekräftelse från Hilti huruvida vi behandlar personuppgifter som rör dig, och i så fall få tillgång till dessa behandlade personuppgifter såsom, men inte begränsat till, syftet med behandlingen, kategorier av personuppgifter som berörs osv. (Art. 15 GDPR)

- Rätt till rättelse: Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade av Hilti utan onödigt dröjsmål. (Art. 16 GDPR) Du kan också redigera dina personuppgifter via ditt Hilti-konto

Rätt till radering ("rätten att bli glömd"): Du har rätt att, där de grunder som anges i art. 17 GDPR är tillämpliga, få dina personuppgifter raderade av Hilti. (Art 17 GDPR)

- Rätt till begränsning av behandlingen: Du har rätt att, där de grunder som anges i art. 18 GDPR är tillämpliga, kräva att Hilti begränsar behandlingen av dina personuppgifter. (om personuppgifternas korrekthet bestrids, om personuppgiftsbehandlingen sker i strid med gällande lag, om Hilti inte längre behöver personuppgifterna för att genomföra behandlingens ändamål, vid avvaktan av verifiering av att behandlingen har laglig grund) (Art 18 GDPR)

- Rätten till dataportabilitet: Du har rätt att få ut de personuppgifter som Hilti behandlat i ett strukturerat elektroniskt format som är allmänt använt. Du har rätt att, där lagliga grunder är tillämpliga, överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. (Art 20 GDPR).

- Rätt att lämna in klagomål: Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen så har rätt att lämna in klagomål på behandlingen till en tillsynsmyndighet (se punkt 11 nedan). (Art. 77 GDPR)

Rätt att återkalla ditt samtycke: Du har rätt att återkalla ditt samtycke när som helst. Du kan ändra dina samtyckesinställningar för Hilti-marknadsföringskommunikation via ditt Hilti-kontos preferenscenter eller ändra dina cookieinställningar direkt via vår cookie-inställningspanelen (art. 7.3 GDPR).

Vänligen besök den officiella EU-webbplatsen för att lära dig mer om dessa rättigheter.

 

 

8. Vad mer gör vi för att skydda dina personuppgifter?

Hilti förstår betydelsen av datasäkerhet och vi vill att din sök- och köpupplevelse hos oss ska vara så säker som möjligt.

För att skydda dina personuppgifter har vi infört adekvata- och bästa möjliga garantier och försiktighetsåtgärder, däribland tekniska- och organisatoriska åtgärder mot obehörig åtkomst, felaktig användning, ändringar, otillåten- eller oavsiktlig förstörelse och oavsiktlig förlust, både i sammanhang online och offline. Hiltis personal är utbildad och åtar sig att skydda personuppgifter som är tillgängliga när de utför sina funktioner.

Till exempel:

- När du använder vår webbplats är kommunikationen med din webbläsare krypterad genom SSL (Secure Socket Layer)-teknik. Detta innebär att de personuppgifter du lämnar under registrering och inloggning vid användning av vår webbplats krypteras innan det skickas över internet.

- Vi granskar integriteten av vår information, insamlingsprocessen, lagringen och behandlingssättet, inklusive fysiska säkerhetsåtgärder för att skydda mot obehörig tillgång till systemen.

- Vi begränsar åtkomst till personuppgifter för anställda, uppdragstagare och representanter hos Hilti, baserat på en ”need-to-know”-basis för att kunna behandla personuppgifterna åt oss. Berörda parter är föremål för strikta sekretessförpliktelser och kan bli disciplinerade eller uppsagda om de misslyckas med att uppfylla dessa skyldigheter.

Du ska endast dela sådan personlig information online eller genom mobila appar som du är bekväm med att dela, med medvetenhet om att ingen organisation eller dess system någonsin kan garantera 100 % säkerhet vid alla tillfällen.

Vänligen uppmärksamma att användning av kreditkortsuppgifter alltid kräver ditt uttryckliga samtycke.

Säkerhetsnivån ökar från din sida om du loggar ut när du inte längre använder de inloggningsskyddade delarna av Hiltis tjänster, webbplatser och appar.

 

 

9. Användning av cookies och liknande teknik

Vi använder cookies och liknande teknologi i anslutning till våra tjänster, webbplatser och appar, enligt vår cookiepolicy som framgår nedan och av i vår cookie-inställningspanel

Cookies är små textfiler som lagras på din dator eller mobila enhet när du besöker en webbplats eller en app. När det gäller tekniska cookies hjälper dessa oss att komma ihåg information om ditt besök, så som ditt valda språk eller din valda menyinställning. Nästan alla våra tjänster, webbplatser eller applikationer kräver cookies, vi informerar dig inom var och en av dem om det beroende på vilka cookietyper som används.

Du kan se en lista av de cookies som används av Hilti och även få reda på hur Hilti och våra partners använder cookies vid marknadsföring i vår cookiepolicy som förklarar hur vi skyddar din integritet i vår användning av cookies och annan information.

Beroende på våra cookie-inställningar, kan vi använda informationen (inklusive personuppgifter) för att analysera kund- och användarbeteenden, men även för att utvärdera behov och åsikter hos kunder och användare i olika aspekter för att optimera vår försäljning och affärstrafikstrukturer och för att analysera påverkan av specifika annonsåtgärder.

Du kan även ställa in din webbläsare till att blockera alla cookies eller välja en personifierad nivå. Det är dock viktigt att komma ihåg att många av våra tjänster eventuellt inte fungerar ordentligt om dina cookies är inaktiverade. Det är till exempel möjligt att vi inte kommer ihåg dina valda språkinställningar.

Genom att använda vår instrumentpanel för cookieinställningar kan du välja om vi kan samla in personlig användarinformation (så som delsidor som besökts samtidigt som våra tjänster, webbplatser och appar, köphistorik inklusive öppna- och slutförda transaktioner, angivna söktermer, tjänster/produkter som du tittat på eller sökt efter på webbplatsen eller våra appar; varukorg och betalningsinformation) i vissa fall från flera enheter, och som en del av kund- och användarprofiler, kombinera det med andra personuppgifter som vi har samlat in eller kommer att samla in från dig som en del av vår affärsrelation, utförande eller avslutande av avtalsförhållande (t.ex. namn och officiell adress, beställnings- och köphistorik, din branschanslutning) och, när det är tillämpligt och särskilt godkänt av dig, personlig användning av information i förhållande till din användning av andra Hiltiprodukter och tjänster (t.ex. Hiltis mjukvara eller Hiltis appar).

 

 

COOKIEPOLICY - INFORMATION OM VÅRA COOKIES

Denna cookiepolicy beskriver hur vi samlar in, behandlar och använder dina personuppgifter genom att använda cookies och liknande teknik i samband med användningen av våra webb- och mobilplattformar.

Nödvändiga cookies

För cookies och liknande teknologier som är nödvändiga för att leverera den tjänst som användaren begär (t.ex. session cookies, autentiseringscookies och användarsäkerhetscookies) behövs inte ditt samtycke.
Vi använder cookies och liknande teknik, utan att begära ditt samtycke, för följande ändamål

·         för att komma ihåg dina inställningar, t.ex. språkinställningar eller föredraget innehåll

·         för att hantera din session på ett säkert sätt, t.ex. genom att hålla inloggningen aktiv för registrerade användare under hela sessionen

·         för att spara innehållet I din kundvagn under nuvarande och framtida sessioner på Hiltis webbplats och mobilappar

·         för att registrera användarens interaktion med plattformen, t.ex. för att kunna identifiera problem som du kan ha stött på vid användandet av våra tjänster.

Våra betrodda spårnings- och reklampartners

På Hilti använder vi första- och tredjepartscookies. Du hittar mer utförlig information om våra cookies och partners genom att klicka här.

 

 

10. Länkar till andra webbplatser

Våra tjänster, webbplatser och appar kan innehålla länkar till andra tjänster, webbplatser och appar av intresse, när du väl har använt dessa länkar lämnar du vårt tjänsteområde. När du besöker sådana andra tjänster, webbplatser eller appar ska du vidta försiktighet och ta del av dessa webbplatsers- eller appars respektive integritetspolicyer. Hilti kan inte ansvara för, och ansvarar inte för sådana webbplatser, innehållet i sådana tjänster, webbplatser och appar eller deras rutiner för integritetsfrågor; de godkänns inte heller av oss.

 

11. Överensstämmelse och samarbete med tillsynsmyndigheter

Vi granskar regelbundet vår överensstämmelse med vår Integritetspolicy. Vi arbetar med lämpliga tillsynsmyndigheter, inklusive lokala dataskyddsmyndigheter. Vi har ett nära samarbete med Liechtensteins dataskyddsmyndighet där Hilti har sitt huvudkontor. Du har rätt att lämna in ett klagomål till Liechtensteins tillsynsmyndighet, alternativt kan du lämna in ett klagomål till din lokala tillsynsmyndighet i ett annat EU- eller EES-land, t.ex. i din hemvist, din arbetsplats eller den plats där den påstådda överträdelsen ägde rum. Om du har synpunkter kan du lämna in en förfrågan eller ett klagomål direkt hos: se-DPO@hilti.com. Vårt dataskyddsombud är den lämpliga kontaktpersonen för dataskyddsfrågor.

12. Hur kommuniceras ändringar av denna Integritetspolicy?

Vårt företag förändras kontinuerligt och därför måste också Integritetspolicyn justeras då och då. Vänligen kontrollera denna Integritetspolicy då och då för att säkerställa att du är bekväm med eventuella ändringar vi har gjort.

Vi kommer inte att minska dina rättigheter enligt denna Integritetspolicy utan ditt uttryckliga samtycke. Vi kommer inte att publicera några ändringar av Integritetspolicyn och skulle ändringarna vara betydande, kommer vi att meddela dig därom genom en individuell underrättelse per e-post.

13. Kontakta oss

Återkoppling från dig är alltid välkommen. Om du har några frågor eller funderingar kring vår integritetspraxis eller din integritet online, tveka inte att kontakta oss.

Dela