Webbplatsens integritetspolicy

Webbplatsens integritetspolicy 

Denna webbplats levereras till dig av Hilti Svenska AB (“Hilti”). ord som "vi", "oss", "vår" etc i denna integritetspolicy avser Hilti. Ord som "du","din" etc avser dig som användare av webbplatsen, oavsett om du registrerar dig på webbplatsen eller inte.

Var vänlig läs webbplatsens integritetspolicy noggrant och använd inte webbplatsen om du inte samtycker till de principer som beskrivs häri. Använd inte webbplatsen om du är under 15 år.

Vi vet att du bryr dig om dina personuppgifter och det gör vi också. Det är däför vi hanterar personuppgifter med försiktighet och förnuft i enlighet med PUL. Vi är inte bara kända för att tillhandahålla kvalitetsprodukter och en utmärkt service till våra kunder; vi engagerar oss också i att skydda din personlig integritet när du är online. Webbplatsens integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, bearbetar och använder dina personuppgifter när du besöker och/eller registrerar dig på webbplatsen.

 • Innehållsförteckning

 • Vad är personuppgifter?

 • Vem är ansvarig för en korrekt hantering av dina personuppgifter?

 • Vad gör vi med dina personuppgifter?

 • Vilka sorters personuppgifter samlar vi in, bearbetar och använder?

 • Använder webbplatsen cookies och liknande teknik? 

 • Varför och till vem vidarebefordrar vi personuppgifter?

 • Kommer personuppgifter att användas utomlands?

 • Vad gör vi mer för att skydda dina personuppgifter? 

 • Hur länge sparar vi personuppgifter?

 • Vilka valmöjligheter har du vad gäller den personliga integriteten? 

 • Varför får du e-post från oss?

 • Länkar till andra webbplatser

 • Hur meddelas ändringar i webbplatsens integritetspolicy?

 • Kontakta oss

  Vad är personuppgifter?

  Begreppet "personuppgifter", så som det används här, omfattar all information som hänförs till dig eller som kan hänföras till dig som användare av vår webbplats, oavsett om denna information har lämnats in av dig, samlats in från dig eller erhållits på annat sätt.

  Vem är ansvarig för en korrekt hantering av dina personuppgifter?

  Som leverantör av denna webbplats är Hilti ansvarig för dataregistren med alla personuppgifter som vi har om dig, och för den insamling, bearbetning och användning som sker i samband med att du använder webbplatsen eller på annat sätt.

  Vad gör vi med dina personuppgifter?

  Vi samlar in, bearbetar och använder dina personuppgifter endast för följande ändamål:

 • För att administrera, hantera, underhålla och förbättra webbplatsen.

 • För att förenkla och behandla produkt- och tjänstebeställningar som görs på webbplatsen.

 • För att ge dig en mer personlig upplevelse av webbplatsen (t.ex. genom att anpassa innehåll och erbjudanden till dina individuella preferenser). 

 • För att utvärdera dina val vad gäller vissa typer av erbjudanden, produkter eller tjänster. 

 • För att hjälpa oss att förbättra och göra webbplatsen, liksom våra produkter och tjänster, mer personliga. 

 • För att genomföra analyser och utföra kundundersökningar, däribland allmänna marknadsundersökningar och kartläggning av våra kunders behov och åsikter i specifika frågor, för att sammanställa försäljnings- och trafikmönster, och för att analysera reklameffektivitet både på anonym basis (t.ex. genom att aggregera data) och på individuell basis (om detta är tillåtet i lag).

 • För att besvara frågor och hantera önskemål från dig.

 • För att ge dig information om produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig, via marknadskanaler såsom (men inte begränsat till) brev, e-post, telefon, fax, nyhetsbrev, SMS eller MMS, poster i sociala medier, annonsering online samt annonsering på sökmotorer, även inräknat regelbundna utskick av reklammaterial om produkter, tjänster och erbjudanden från Hilti särskilt avsedda för dig (direktreklam).

 • För att kommunicera med dig i andra ärenden (t.ex. för att skicka dig påminnelser, tekniska meddelanden, uppdateringar, säkerhetsvarningar, support- eller servicemeddelanden eller administrativa meddelanden).

 • För att administrera priser, undersökningar, tävlingar och andra marknadsföringsaktiviteter eller evenemang. 

 • För att uppfylla juridiska skyldigheter, förhindra olaglig användning av webbplatsen, lösa tvister och upprätthålla våra överenskommelser.  

 • För andra ändamål som du särskilt har samtyckt till; och på annat sätt enligt vad som är tillåtet i tillämplig lagstiftning.

  Vi ber om ditt samtycke före insamling, bearbetning och användning av dina personuppgifter för ovannämnda ändamål när lagen så kräver. Likaledes, om vi önskar använda dina personuppgifter för ett nytt eller annat ändamål meddelar vi dig om det, och vi använder dem endast på sådant sätt om det krävs eller om det är tillåtet i tillämplig lagstiftning eller om du har samtyckt till det.

  För de ändamål som omnämns ovan har endast ett begränsat antal personer på Hilti (t.ex. personer på avdelningarna för försäljning, support, juridik, ekonomi, IT och redovisning, liksom vissa chefer med tilldelat ansvar) tillgång till dina personuppgifter. 

  Vilka sorters personuppgifter samlar vi in, bearbetar och använder?

  Personuppgifter som vi samlar in, bearbetar och använder i anslutning till webbplatsen inkluderar inte bara information som vi aktivt samlar in när du interagerar med webbplatsen, utan också information som du frivilligt lämnar till oss via webbplatsen i olika sammanhang (t.ex. när du laddar ner programvara från webbplatsen, när de registrerar dig för en tävling, när du skickar ett e-postmeddelande till vår kundtjänst, när du fyller i ett webbformulär etc). Följaktligen, är det därför inte möjligt att sammanställa en särskild förteckning över alla möjliga typer av personuppgifter som vi kan samla in, bearbeta och använda. Normalt sett omfattar dock typiska personuppgifter följande: 

 • Namn, titel och adress;

 • Personlig kontaktinformation (telefon, e-post, fax etc);

 • Namn, adress, avdelning, kontaktinformation och övrig information avseende det företag du representerar (i förevarande fall) och din befattning inom företaget;

 • Användarnamn;

 • Kontonummer hos Hilti; 

 • Momsregistreringsnummer; 

 • Information om användarprofilen;

 • Bekräftelse på om du använder webbplatsen privat eller i arbetet.

 • Användarpreferenser (t.ex. valda språkinställningar).

 • IP-adresser, operativsystem, typ av webbläsare, webbläsarversion, webbläsarkonfiguration, namn på internetleverantör samt andra typer av dator- och anslutningsrelaterad information som är av betydelse för att identifiera din typ av enhet, möjliggöra datautbyte med dig och din enhet liksom säkerställa en korrekt användning av webbplatsen.

 • URL och IP-adress till den webbplats från vilken du kom eller dirigerades till, vår webbplats, inklusive datum och tid.

 • Delsidor som besöks när du är på vår webbplats, länkar som följs på webbplatsen, inklusive datum och tid.

 • Fullständiga clickstream-data Uniform Resource Locator (URL) till, på och från webbplatsen, inklusive datum och tid. 

 • Gjorda serviceförfrågningar och beställningar.

 • Köphistorik, inklusive öppna och slutförda transaktioner.

 • Angivna söktermer. 

 • Tjänster/produkter som du tittat på eller sökt efter på webbplatsen.

 • Varukorgs- och betalningsinformation.

 • Information som samlas in av cookies och liknande teknik (vilket beskrivs i nästa stycke).

 • Prenumeration på nyhetsbrev, registrering för reklam, nyttjande av specialerbjudanden etc.

 • Lämnade samtycken, godkännanden etc.

 • Undersökningssvar, recensioner, bedömningar och andra typer av lämnad återkoppling.

 • Innehåll i alla typer av meddelanden som skickas via webbplatsen, däribland all information som läggs ut på sociala mötesplatser på webbplatsen eller som på annat sätt delas med Hilti och/eller annan användare, liksom chattmeddelanden och chattavskrifter.

 • Information om programvara som laddats ner från webbplatsen och

 • All övrig information som du lämnar eller laddar upp på webbplatsen (t.ex. uppgifter som du anger i ett webbformulär eller foton som du laddar upp).

  Använder webbplatsen cookies och liknande teknik?


  Cookies är små textfiler, som överförs av en webbplats och sparas i din webbläsarmapp. De används för att följa dina upplevelser på webbplatsen. Cookies kan göra webbplatsen mer användbar genom att den gör att man kan lagra information om dina preferenser på webbplatsen. Cookies är inte avsedda för och kan inte på egen hand identifiera användare, även om de identifierar en användares dator.  Vi och våra tredjepartsleverantörer kan eventuellt även använda pixeltaggar (även kallade webbfyrar, webbuggar eller gif) på vår webbplats och i e-postmeddelanden.  En pixeltag är en nästan osynlig grafisk bild i pixelstorlek på en webbplats eller i ett e-postmeddelande.

  Exempelvis, efter att du har registrerat dig på en webbplats, kan du bli ombedd att logga in varje gång du återvänder. Genom att välja automatisk inloggning kan cookie-tekniken identifiera din dator som din dator och logga in dig automatiskt. Det finns inget behov av att komma ihåg inloggningsnamnet eller lösenordet.

  Den information som vi och våra tredjepartsleverantörer samlar in med hjälp av cookies, pixeltaggar och liknande teknik omfattar följande: ditt interagerande på våra webbsidor och på våra annonser, tiden du besöker våra webbsidor, varor som du lägger i din varukorg och hururuvida du köper några eller samtliga av dessa varor, bekräftelse på när du öppnar ett e-postmeddelande från oss samt tidpunkten när detta skedde och huruvida du klickade på några av länkarna i e-postmeddelandet, samt webbsidor som du besöker efter att du besökt vår webbsida.

  Personuppgifter kan samlas in direkt av oss via våra sidor i sociala medier såsom Facebook, Twitter, LinkedIn med flera.  Personuppgifter kan också samlas in via sociala medier som är värdar för våra sidor i sociala medier. Vår integritetspolicy omfattar inte integritets- och säkerhetsrutiner på sociala medier där Hilti har egna sidor.

  Vi tecknar avtal med annonserande tredje part för att anpassa annonseringen online så att den riktas till dig på andra webbplatser. Dessa annonserande tredjepartsföretag placerar, använder och litar på teknik, såsom cookies och pixeltaggar, för att erhålla information om ditt interagerande på vår webbsida liksom på andra webbsidor.  Denna information hjälper oss att välja annonser som du har nytta och glädje av samt var annonserna ska placeras baserat på dina upplevelser på vår webbplats och andra webbplatser som du besöker.

  Hilti använder följande typer av cookies och liknande teknik i anslutning till webbplatsen:

 • Google Analytics (permanent cookie som finns kvar efter att du stängt webbläsaren): Webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (“Google”). Google Analytics använder cookies, som är textfiler som sparas på din dator för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användarna använder webbplatsen. Informationen som genereras av cookien om hur du använder webbplatsen överförs av Google till servrar i USA, där den sparas. Innan informationen överförs anonymiseras den genom att de sista åtta siffrorna i din IP-adress tas bort. Google bearbetar denna information åt oss i syfte att utvärdera ditt användande av webbplatsen genom att sammanställa rapporter om webbplatsens aktivitet och genom att tillhandahålla andra tjänster avseende webbplatsaktivitet och internetanvändning. Google länkar inte din IP-adress till andra data som innehas av Google. Du kan blockera användandet av cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare. Observera dock att om du gör det kanske du inte kan utnyttja webbplatsens hela funktionalitet. Du kan också välja bort insamling och bearbetning av din användardata (inklusive din IP-adress) av Google genom att ladda ner och installera ett tillägg till din aktuella webbläsare från följande länk: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 • JsessionID (sessioncookie som finns kvar fram till att du stänger webbläsaren): Hilti använder en cookie som identifierar användaren under aktuell session på webbplatsen. Cookien Jsession ID samlar in användarens sessions-ID, men sparar inte några personuppgifter efter att användaren har avslutat sessionen och överför inte några data till tredje part. 

Du kan ändra dina inställningar för cookies, eller blockera cookies helt, vilket begränsar mängden personuppgifter som vi får om dig. Hjälpfliken i verktygsfältet på de flesta webbläsare talar om hur du kan förhindra din webbläsare från att acceptera nya cookies, hur du gör för att webbläsaren ska meddela dig när du tar emot en ny cookie och hur du avaktiverar cookies helt. Var dock medveten om att du då kanske inte kan dra nytta av en del av webbplatsens funktioner och egenskaper.

För mer utförling information om vad cookies är och hur de fungerar, besök webbplatsen All About Cookies.

Varför och till vem vidarebefordrar vi personuppgifter? 

För de ändamål som omnämns ovan kan vi vidarebefordra dina personuppgifter till tredje part, däribland till andra enheter i Hiltis företagsgrupp. Vi säljer inte, handlar inte med, hyr inte ut, röjer inte, överför inte och vidarebefordrar inte dina personuppgifter på annat sätt  såvida det inte sker på det sätt som beskrivs i det följande, eller enligt vad du har samtyckt till i ett särskilt sammanhang (t.ex. om du godkänner andra typer av dataöverföringar i samband med registrering för en särskild tjänst). För att förbättra vår webbplats kan vi samla in information som hjälper oss att förstå hur kunderna använder den. Till exempel kan vi undersöka den insamlade informationen för att bestämma vilka områden på webbplatsen som våra kunder oftast besöker. Hilti kan lämna aggregerad statistik om våra kunder, om försäljning, trafikmönster och relaterad webbplatsinformation till ansedd tredjepartsleverantör, men denna statsitik omfattar inte individuellt identifierbar information. Personlig information såsom ditt namn och din e-postadress används inte i våra undersökningar.
När vi vidarebefordrar personuppgifter gör vi det alltid i strikt enlighet med tillämplig lagstiftning. 

Potentiella mottagare av dina personuppgifter förtecknas i det följande:

 • Övriga enheter i Hiltigruppen och Hiltis affärspartner: Vi kan vidarebefordra dina personuppgifter till övriga enheter i Hiltis företagsgrupp (t.ex. Hiltis marknadsorganisationer som ansvarar för respektive lokal webbplats) och till våra affärspartner om det finns legitima skäl att göra så (t.ex. när en affärspartner tillhandahåller delar av tjänster som har beställts av dig, som e-postleverantörer) och denna vidarebefordran är tillåten i lag. Medgivande i lag finns till exempel om du har samtyckt till vidarebefordran av dina personuppgifter eller om tillämplig lagstiftning kräver eller tillåter det. När vi vidarebefordrar uppgifter om dig till andra enheter i Hiltis företagsgrupp eller till våra affärspartner gör vi det alltid i ett särskilt syfte.

 • Tredjeparts tjänsteleverantörer: Vi kan nyttja tredjeparts tjänsteleverantörer (dvs företag eller individer som anlitas av oss) till att utföra vissa funktioner åt oss enligt våra anvisningar. Exemplen inkluderar databashantering, underhållstjänster, webbanalyser, hantering av inkommande förfrågningar, paketleveranser, utskick av brev och e-post, borttagande av upprepad information från kundförteckningar, dataanalyser, tillhandahållande av försäljnings- och marknadsföringstjänster, bearbetning av kreditkortsbetalningar och tillhandahållande av kundtjänst. Bland tredjeparts tjänsteleverantörer kan bland annat återfinnas IT-företag, företag som hanterar kreditkortsbetalningar eller kreditvärdighet och juridiska, finansiella eller andra rådgivare. Alla tredjepartsleverantörer har tillgång endast till de personuppgifter som är nödvändiga för att utföra deras specifika funktioner, och endast i syfte att utföra dessa funktioner. Vi garanterar att alla tredjeparts tjänsteleverantörer är medvetna om och uppfyller dessa skyldigheter. Vi garanterar också att alla tredjeparts tjänsteleverantörer skyddar dina personuppgifter enligt vad som är fastställt i tillämplig dataskyddslagstiftning och att de vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.

 • Andra användare av webbplatser: Om du använder funktionerna för att göra inlägg eller chatta, meddelandefunktionen eller någon annan interaktiv funktion som finns tillgänglig på vår webbplats kan vi lämna ut dina personuppgifter till andra användare av webbplatsen, men endast vad som krävs i samband med dessa funktioner.

 • Domstolar, brottsbekämpande myndigheter och tillsynsorgan: Vi kan vidarebefordra personuppgifter om vi anser att det är nödvändigt för att följa lagen, eller för att skydda vår webbplats rättigheter och säkerhet, till andra användare eller till tredje part (t.ex. i syfte att förhindra bedrägerier). Detta kan utan begränsning inkludera fall där vi enligt lag eller bindande beslut från domstolar, brottsbekämpande myndigheter eller tillsynsorgan är skyldiga att vidarebefordra personuppgifter. I varje sådant sammanhang bedömer vi noggrant om det är tillåtet att tillhandahålla personuppgifter, och vi tar särskild hänsyn till typen av begäran, vilka uppgifter som berörs och eventuell påverkan som ett utelämnande av personuppgifter skulle ha på berörd användare. I det fall vi beslutar att lämna ut personuppgifter i ett sådant sammanhang beaktar vi också sätt på vilka omfattningen av utlämnandet kan begränsas, till exempel genom att redigera den information som tillhandahålls. 

 • Köpare: Allt eftersom vi fortsätter att utveckla vårt företag kan det hända att vi säljer hela eller delar av webbplatsen eller företaget. Vid sådana affärsuppgörelser är användarinformation vanligtvis en av de överförda tillgångarna, men den är fortsatt föremål för de löften som ges i en redan existerande integritetspolicy för webbplatsen, såvida du inte samtycker till något annat.

  Kommer personuppgifter att användas utomlands?

  Mottagarna av dina personuppgifter kan finnas i vilket land som helst. Detta kan inkludera länder där tillämplig dataskyddslagstiftning erbjuder ett sämre skydd än i ditt hemland. Till exempel, om du befinner dig i EU/EES eller i Schweiz kan det hända att landet där mottagaren finns inte betecknas som ett säkert land enligt definitionen i det europeiska dataskyddsdirektivet (95/46/EG) eller i den federala dataskyddslagen i Schweiz. I detta fall garanterar Hilti ändå att dina uppgifter skyddas på ett tillfredsställande sätt, till exempel genom att se till att mottagaren respekterar principerna i Safe Harbor (för mottagare i USA) eller genom att begära att mottagaren godtar EG:s så kallade modellklausuler, vilka är en samling kontraktsklausuler antagna av Europeiska kommissionen i syfte att införa lämpliga garantier för personuppgifter i samband med internationella överföringar. 

  Vad gör vi mer för att skydda dina personuppgifter?

  Hilti förstår betydelsen av datasäkerhet och vi vill att din sök- och köpupplevelse hos oss ska vara så säker som möjligt. Vi har infört rimliga garantier och försiktighetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter, däribland tekniska och organisatoriska åtgärder mot obehörig åtkomst, felaktig användning, ändring, otillåten eller oavsiktlig förstörelse och oavsiktlig förlust, både i sammanhang offline och online.

  Vi vill dock att du är medveten om att fast vi arbetar med att skydda dina personuppgifter mot potentiella risker och exponeringar finns det inget absolut skydd i onlinevärlden. Vi ber dig därför att stöjda våra ansträngningar vad gäller IT-säkerhet genom att inte ange uppgifter på webbplatsen som är särskilt känsliga eller som inte är nödvändiga i ett specifikt sammanhang. I detta sammanhang, observera att kreditkortsinformation inte sparas utan ditt uttryckliga godkännande. Du kan också hjälpa oss att skydda dina personuppgifter genom att logga ut när du är färdig med din användning av de inloggningsskyddade delarna av vår webbplats. 

  Hur länge sparar vi personuppgifter?

  Dina personuppgifter sparas inte av oss längre än vad som är nödvändigt för de i lag tillåtna ändamål för vilka de samlades in, enligt vad som krävs enligt tillämpliga lagringsregler och/eller enligt vad som krävs eller är tillåtet i enlighet med tillämplig lagstiftning. Avskrifter från onliechattar med vår kundtjänst sparas vanligtvis inte längre än i 30 dagar. 

  Vilka valmöjligheter har du vad gäller den personliga integriteten?

  Du har ett flertal olika valmöjligheter när det gäller vilka personuppgifter som vi kan samla in, bearbeta och använda om dig och för vilka ändamål. Några av dessa möjligheter är följande:

 • Du kan använda webbplatsen och dess funktioner och egenskaper anonymt eller via en pseudonym, såvida det inte är absolut nödvändigt att identifiera dig (t.ex. i samband med ett köp). 

 • Du kan välja att inte ange vissa personuppgifter alls, i synnerhet när vi efterfrågar ditt samtycke för insamling av information.

 • Du kan när som helst återta ett samtycke avseende den personliga integriteten som du lämnat tidigare för att gälla i framtiden och/eller använda möjligheterna i vårt nyhetsbrev till att inte delta eller andra möjligheter för avregistrering.

 • Du kan när som helst vägra framtida användning av dina personuppgifter i marknadsföringssyfte.

 • Du kan vid registrering välja vilka personuppgifter du önskar dela med oss.  Du kan ta bort, lägga till och uppdatera din profilinformation under "Ändra min profil". När du gör det kan vi emellertid spara en kopia av den tidigare versionen för våra register och fortsätta använda den för lagenliga ändamål i den omfattning som krävs.

  Varför får du e-post från oss?

  Vi kan skicka e-post till dig av flera olika anledningar, däribland följande:
  Du har registrerat dig för vårt nyhetsbrev och/eller valt att ta emot andra typer av marknadsföringskommunikation från oss.
  Du har köpt någonting på webbplatsen och vi kontaktar dig med anledning av denna transaktion.
  Du har skickat oss en förfrågan och vi kontaktar dig som svar på denna förfrågan.
  Vi vill att du tar del av uppdateringar, sekretessmeddelanden, varningar eller annan information som är viktig för våra användare.

  Om du har registrerat dig som användare och inte längre önskar få marknadsföringskommunikation från oss, ändra dina kontoinställningar under "Ändra min profil". Det går också bra att meddela oss enligt vad som framgår i avsnittet "Kontakta oss" nedan.  

  Länkar till andra webbplatser 

  Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. Sådana webbplatser kontrolleras inte av oss. När du besöker en sådan webbplats gör du det på egen risk. Hilti kan inte ansvara för, och ansvarar inte för, sådana webbplatser, innehållet på sådana webplatser eller deras rutiner för integritetsfrågor; de godkänns inte heller av oss. Vi uppmanar dig att ta del av dessa webbplatsers integritetsprinciper innan du lämnar information till dem om dig eller börjar interagera med dem.

  Hur meddelas ändringar i webbplatsens integritetspolicy?

  Vårt företag förändras kontinuerligt och därför måste också integritetspolicyn för vår webbplats justeras då och då. När detta sker publicerar vi den nya versionen av vår integritetspolicy på webbplatsen. Du kan lätt känna igen en ny version genom att kontrollera versionsdatumet som anges på sista raden nedan. När den har publicerats anses ditt fortsatta användande av webbplatsen utgöra ditt godtagande av den nya versionen av webbplatsens integritetspolicy.

  Kontakta oss 

  Återkoppling från dig är alltid välkommen.  Om du har frågor eller funderingar om våra rutiner gällande personlig integritet eller din onlineintegritet, tveka inte att ta kontakt med oss.  Du kan ta kontakt med oss om du vill få tillgång till de personuppgifter vi har om dig, om du vill att dina personuppgifter uppdateras, korrigeras, tas bort eller blockeras, eller att vi avstår från ytterligare användning av dina personuppgifter, om du vill återta tidigare lämnade samtycken, eller om du motsätter dig skapandet av individuella användarprofiler.

  Du kan nå oss på följande sätt:

  Telefon: 020 555 999
  E-post: kundservice@hilti.com 

  Hur meddelas ändringar i webbplatsens integritetspolicy?

  Vårt företag förändras kontinuerligt och därför måste också integritetspolicyn för vår webbplats justeras då och då. När detta sker publicerar vi den nya versionen av vår integritetspolicy på webbplatsen. Du kan lätt känna igen en ny version genom att kontrollera versionsdatumet som anges på sista raden nedan. När den har publicerats anses ditt fortsatta användande av webbplatsen utgöra ditt godtagande av den nya versionen av webbplatsens integritetspolicy.


  v2.0 publicerad: 22/09/2017

Dela

Kontakta oss
Kontakta oss