Four construction professionals sitting at a table discussing E2E end-to-end workflows using BIM

Helhetslösning för alla projektfaser

Tror du fortfarande att BIM bara är till för de som projekterar? Tänk om.

Högteknologiska byggmetoder är inte en modefluga. De är nyckeln till att kunna klara sig med knappa resurser. Tack vare BIM projekteringstjänster och digitaliserade verktyg kan alla som arbetar med projektering, produktion eller fastighetsförvaltning uppgradera till effektiva arbetsflöden.

FÖRDELAR LÄNGS PROJEKTETS FASER

Under projektering

 • Värdeskapande
 • Kollisionskontroller
 • Multidisciplinär samordning
 

Under produktion

 • Paketering & prefabricering
 • Transparent logistik
 • Digitaliserad dokumentation
 

Under förvaltning

 • Driftsberedskap
 • Field2BIM: As-built dokumentation
 • Driftsoptimering
 
1 / 2
Ett partnerskap från BIM-to-field

Under byggnationen av Europas modernaste sjukhus NVM, ingick Skanska med underentreprenörer och Hilti ett partnerskap för att skapa bättre arbetsmiljö och effektivare produktion genom digitalisering.

2 / 2
Digital optimering

Så ser det ut i verkligheten!

Projekteringsskedet

Mechanical, electrical and plumbing systems installed in the same strut trapeze structure, thanks to BIM tech integration in construction

Lägre materialkostnader och snabbare installation

Med BIM planeras alla installationslösningarna centralt innan byggnadsarbetet påbörjas, vilket gör att stöd för flera olika branscher blir verklighet. Du sparar material, undviker improviserade lösningar ute på arbetsplatsen och förkortar byggtiden.

 
Architect, engineer or project manager using BIM (building information modeling) due to tech integration in construction

Värdeskapande, säkrare och mer effektiva byggnader

Berätta för oss vad ditt projekt kräver, så dimensionerar vi för det. Om till exempel standardisering, flexibilitet eller modularitet är av högsta prioritet för dig, så kommer vi att leverera ett förslag som är optimerat speciellt för detta.

 
BIM used to avoid clashes between pipes and cables on construction sites

Kollisionskontroll reducerar improvisation på arbetsplatsen

Du vet var kollisionerna uppstår innan arbetet påbörjas ute på arbetsplatsen vilket minskar ad hoc-lösningar. BIM:s 3D-visualiseringar "What-you-see-is-what-you-get" gör det enklare att ta fram optimala dimensioneringar - långt innan byggarbetet påbörjas.

 
Construction worker using BIM-compatible layout tool to locate building elements on a jobsite

Field2BIM-modeller för tillförlitlig dokumentering

Särskilt när du arbetar på gamla byggnader kan tillgången på information vara dålig. Field2BIM-skanningsenheter kan skapa detaljerade modeller med bland annat väggar, betongplattor, armeringar och vissa installationselement. Du kan känna dig helt lugn och behöver inte oroa dig för att din lösning inte ska stämma med verkligheten.

 

Produktionsskedet

Offsite pre-assembly and prefabrication services are much simpler when working with BIM

Cutting & Kitting - spara din tid, vi skräddarsyr era längder

Med en detaljerad BIM-modell öppnas dörrarna till prefabricering. Beställningsdokument kan exporteras med bara ett par klick så att du slipper förbereda sammansättning av kit, kapning och förmontering manuellt vilket minskar avfall, sparar tid och minskar risken för felaktigheter.

 
Se video
Construction site logistics simplified by BIM and E2E workflows

Avancerad logistik - du vet alltid när och var

Spårning från dimensionering över fabricering till arbetsplats blir mycket mer exakt efter att du bytt till arbetsflöden baserade på digitaliserade helhetslösningar. Du kan vara säker på att rätt material levereras till rätt arbetsplats i rätt tid.

 
Se video
Jaibot on site

BIM2Field – byggdigitalisering på riktigt

I praktiken betyder BIM2Field vägledd positionering av borrpunkter och ingjutningskomponenter, till exempel ankarskenor och brandskyddshylsor. Avancerade layoutverktyg kan läsa dina BIM-filer direkt och använda en inbyggd laser för att lokalisera punkter från modellen i verkligheten. Ingjutna lösningar ökar produktviteten avsevärt genom att spara arbete, införa flexibla efterinstallationslösningar och ta bort vissa arbetsmoment.

 
Jobsite Manager keeping track of operations using a mix of digital and physical information

Dokumentation i absolut världsklass

I en helhetslösningsprocess är BIM-modellen den enda sanningskällan. Det är enklare att integrera utvärderingsprocesser: BIM visar vad du ska installera var och det relaterade beviset kan kopplas till modellen för enklare dokumentering. Verktyg som slagskruvdragare med Adapative Torque-modul eller programvara som Firestop Documentation Manager sparar utvärderingsinformation automatiskt under installationen. 

 
Se video

Förvaltningsskedet

BIM used on a mobile device for paperless as-built documentation of a building

Field2BIM – för exakt och fullständig relationshandling

När en byggnad väl är överlämnad till förvaltaren så kan laserskanningutrustning och avancerade utsättningsverktyg användas för att hålla den digitala modellen uppdaterad. Dessa verktyg erbjuder ett mer effektivt sätt att dokumentera anpassningar och förändringar och överföra dem till den digitala modellen

Firestop Intumescent sealant documented using BIM-compatible software integrating technology in construction work and facility management

Validering och färdig för driftsättning

Alla som ansvarar för att en fastighets säkerhetssystem blir godkänt vid en besiktning vet hur mycket pappersarbete detta innebär. Med laserskanningsutrustning och BIM-baserad dokumentation kan du känna dig lugn och vara säker på att din "som byggd"-dokumentation kommer att vara till stor hjälp under fastighetens hela livslängd.

 
BIM virtual simulation - called digital twin - using augmented reality as a high-tech construction method which also benefits facility managers

Utvecklad för smidig drift

Genom att tidigt i projektet inleda ett samarbete med Hilti kan driftskrav införas i dimensioneringen. De förslag som du får är redan optimerade för hela livscykeln, särskilt den effektiva förvaltningen av obebodda fastigheter. 

 

BIM Design Service från Hilti

BIM är ett bra sätt att hjälpa dig att minska materialkosntader, minska monteringstider och undvika improvisation på arbetsplatsen. Om du inte har den nödvändiga BIM-expertisen i företaget kan du lägga ut arbete på Hilti. Specialutbildade BIM-team på Hilti kan hjälpa dig att utnyttja alla fördelar med digitaliserade helhetslösningar, från förbättrat samarbete till lägre materialkostnader.

Hilti engineers discussing a MEP project as the first step in an end-to-end BIM workflow

1. Ramverk

Tydlig startpunkt och projekt uppdelat i konceptuella, optimerade lösningar.

Erbjudanden:

 • Projekt uppdelade i enskilda arbetsmoment
 • Optimerad förslag på projekteringsplan för installationsupphängningarna
 • Erbjudande om Hilti-tjänster för projekteringstjänster
Beskrivning av BIM-ramavtal
Two Hilti engineers collaborating on BIM design

2. Dimensionering

Kkoncept till färdiga lösningar som definieras av beräkningsrapporter.

Erbjudanden: 

 • Dimensionerade installationslösningar, optimerade för repetitiva och/eller komplexa fall
 • Beräkningsrapporter
 • Enskilda rapporter över kollisioner och undantag.
 
Beskrivning av BIM Design Core-tjänster Beskrivning av BIM Design Specific-tjänster
A Hilti engineer modelling MEP supports in BIM

3. BIM-modellering

Lägg till dimensioneringslösningarna direkt in i din BIM-modell och rapportera eventuella problem som kanske måste dimensioneras på nytt.

Erbjudanden:

 • Installationslösningar som lagts till BIM-modell
 • Rapport över undantag (problem)
 
Beskrivning av BIM-modellering
Hilti engineer onsite with a customer with shop drawings in the foreground

4. Ritningar

Smidig överföring av dimensionering från kontoret till byggplatsen.

Erbjudanden:

 • Montageanvisningar
 • Planritningar
 • BIM-to-Field-data
 • Materialförteckning (BOM)
 • Förslag på tjänster för kapning, paketering av kit och prefabricering
 
Ritningar och materialförteckning - leveranstjänster

5. Collaboration Service

We also provide a collaboration service to support you throughout the entire project. We'll even be on site for regular alignment meetings.

Avancerad utrustning för att spara tid och arbete

Hilti firestop cast-in sleeves for cables and pipes being placed on concrete slabs after laying them out in BIM

Brandskyddande ingjutningshylsor

Tänk på ingjutna enheter som box-out-formsättningshylsor och passivt brandskydd för genomträngning av kablar och/eller rör i en och samma enhet Du kan ta med detta i dina BIM-modeller. Hiltis ingjutningshylsor sparar mycket arbete och kräver ingen långsam och svårinspekterad tätning med brandskyddsskum eller brandskyddsskiva. 

 
Konfigurera och köp ingjutna brandskydd Ladda ner Revit®-familjen
Layout tool (robotic total station with BIM capability) used for locating building elements on construction sites

Avancerade layoutverktyg

Hilti's senaste webblayoutverktyg läser dina BIM-filer direkt – inga manuella ritningsförberedelser eller punktval är nödvändiga. Uppgradering till dessa digitaliserade verktyg gör att layout av arbetsplatser kan göras snabbare och av en enda person.

 
High-tech power tool for automatically installing bolts with exactly the right torque for approvals

Adaptive Torque™-systemet

Utrustad med AT-modulen på kompatibla mutterknackare så kan dessa automatiskt justera åtdragningsmomentet enligt föreskrifter. Du skannar streckkoden på förpackningen och verktyget presenterar och justerar för att undvika lågt eller högt åtdragningsmoment

Godkända infästningar ännu snabbare

TA EXPERTHJÄLP

Högteknologiska lösningar från Hilti som underlättar din vardag

Även om du är en van BIM-användare så går utvecklingen så snabbt att nya möjligheter att spara dubbelarbete, tid och administration dyker upp nästan varje dag. För att vara säker att ditt företag inte missar några möjligheter när byggbranschen snabbt digitaliseras och automatiseras ska du kontakta närmaste Hilti BIM-specialist.

Dela