Ta kontroll över byggdammet

Gör jobbet på arbetsplatsen säkrare och mer effektivt genom att minska utsläpp av damm

Vanliga jobb som slipning, kapning, borrning och mejsling skapar damm. Detta damm kan orsaka allvarliga sjukdomar och försinka dina projekt. Damm är både synligt och osynligt, när det sprider sig är det skadligt för både människor och natur. Lär dig mer om strategier och lösningar för att minimera påverkan av byggdamm.

Vad är damm?

Damm består av små fasta partiklar som är mycket utspridda och cirkulerar lätt i luften. Dessa partiklar kan vara otroligt små. När partiklar är mindre än 10 mikron, klassas de som respirabelt damm och när de är större än 100 mikrometer anses de vara inhalerbart damm. Som en jämförelse är ett normalt människohår i genomsnitt 60 mikrometer tjockt.  

Många av de skadliga partiklarna som skapas är så små att de knappt syns, och ju mindre de är desto längre tid tar det för dem att sjunka och fastna. Till exempel kan det ta två veckor för en dammpartikel på 0,1 mikrometer innan den lägger sig på golvet från en höjd av bara en meter. Det är därför vi kan känna lukten av damm på arbetsplatser, även när vi inte ser byggdamm. 

Ett annat exempel är, om du tycker att ett rum luktar "som betong" är det förmodligen på grund av mikroskopiska betongpartiklar som cirkulerar i luften.

Hur uppkommer byggdamm?

Damm uppkommer genom nötande behandling av material vid arbetsmoment såsom borrning, mejsling, sågning eller slipning. Det kan också uppkomma genom cirkulation. Det kan till exempel hända när du transporterar dammigt material, när damm blåser runt av vinden eller när du blandar pulvermaterial till exempel cementprodukter. Olika typer av damm bildas, beroende på vilket material du använder. 

Tre av de vanligaste typerna av damm som uppkommer inom byggbranschen är: 

  • Mineraldamm: Bland annat kiseldamm som uppstår genom nötande behandling av material som innehåller kiseldioxid, t.ex. sandsten, betong, murbruk och kakel. 
  • Trädamm: Även kallad slipdamm, uppstår av nötande behandling av trä och bearbetat trä som träfiberskiva, eller medium-density fiberboard (MDF). 
  • Andra typer av damm: Uppstår när du använder material med lite eller ingen kiseldioxid, som t.ex. gipsdamm.

Hälsorisker vid exponering för damm med kvartsdamm

Ju högre total mängd damm du exponeras för över tid, desto större är risken för din hälsa och säkerhet. 

Långvarig exponering för kvartsdamm, även kallad respirabelt kristallin kiseldioxid (RCS)-partiklar, som finns i betong, kakel, tegel och murbruk är särskilt farligt eftersom dessa partiklar kan gå djupt ner i lungorna och nå lungalveolerna. Detta kan leda till silikos, ett obotligt tillstånd som har visat sig öka risken för lungcancer. 

Långvarig exponering för damm på byggarbetsplatser kan också orsaka kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). KOL försvårar andningen och kan allvarligt minska livskvaliteten.

Globala siffror på exponeringsgränser för kvartsdamm

I Sverige är vi ledande i vårt förebyggande arbete mot damm. Många länder har idag bestämmelser gällande exponering för farligt byggdamm. Till exempel har den amerikanska byggtillsynsmyndigheten OSHA satt en gräns för tillåten exponering (PEL) för kiseldioxiddamm på högst 50 mikrogram per kubikmeter i genomsnitt under en arbetsdag på 8 timmar. Inom EU är gränsvärdet för exponering på arbetsplatsen för respirabelt kristallin kiseldioxid 0,1 mikrogram per kubikmeter som ett 8-timmars tidsvägt genomsnitt. 

PEL-gränsen varierar mellan olika länder, så du bör alltid kontrollera med svenska myndigheter vilka gränsvärden som gäller för dig.

Hur byggdamm påverkar produktiviteten

Exponering för damm är inte bara en hälsorisk. Det ökar också risken för skador på grund av sämre synlighet och distraktioner som ögonirritationer, nysningar, hosta eller snytningar. 

Utöver sjukdom och skada kan damm påverka nästan alla stadier av byggarbeten: 

  • Slöseri med tid: täta områden innan arbetet påbörjas 
  • Skador på inventarier och tillbehör: såsom mattor, möbler och annan inredning 
  • Påverkan på annat arbete: såsom putsning, målning och elinstallationer
  • Fördröjning av överlämning: tidkrävande saneringsarbete efteråt 

Mindre märkbart är att byggdamm också kan täppa till verktyg genom att tränga in i motorer och andra maskindelar, vilket kan leda till höga reparationskostnader och frustrerande driftstopp. Dammpartiklar samlas också på vassa delar såsom klingor och mejselspetsar, borrkronans kanter och slipskivans yta°– vilket kan göra dem trubbiga och förkorta deras livslängd. Med andra ord, damm kostar pengar.

Strategier för att minska byggdammet

Du kan minska de negativa effekterna av byggdamm med STOP-principen. Detta definierar förloppet för att ta kontroll över risken. 

S – Substitut 
Undvik att skapa damm genom att välja alternativa metoder såsom ingjutna ankarskenor, brandtätande ingjutningsenheter, direktinfästning eller planering med byggnadsinformationsmodellering (BIM). 

T – Tekniska åtgärder
Fånga upp och minska damm med tekniska lösningar. Detta kan innebära dammuppsamling med dammsugare och dammreduceringssystem (DRS) eller användning av tillbehör såsom dammskydd, dammhöljen eller dammkåpor. Ett annat exempel är vattenhanteringssystem för diamantkärnborrning. Du kan också avskärma arbetsområden med dammbarriärer och komplettera dammreduceringssystem (DRS) med bärbara luftrenare som riktar sig mot fina luftburna dammpartiklar.  

O – Organisatoriska åtgärder
Detta är bland annat riskminskning genom planering och rotation av uppgifter, säkerhetsutbildningar samt regelbunden service och kontroll av verktyg. 

P – Personliga skyddsåtgärder
Dessa är ett krav när riskerna inte kan undvikas. Använd personlig skyddsutrustning (PPE), såsom ansiktsmask, skyddsglasögon och skyddshandskar.

Alternativ teknik som minskar mängden damm

Construction worker using a DD-WMS water management system to supply, filter and collect slurry from wet diamond drilling

Våt diamantborrning

Håll arbetsplatserna renare genom att samla upp betongslam efter våt diamantborrning. Enheter såsom ett DD-WMS vattenhanteringssystem tillför, filtrerar och samlar upp betongslam för enkel avfallshantering.

DD-WMS 100 vattenhanteringssystem
BX 3 battery-powered nailer, a virtually dust-free alternative to drilling, being used to fasten on concrete

Batteridriven bultning

Byt till den batteridrivna spikpistolen BX 3-22, utvecklad för att vara ett renare, tystare och praktiskt taget dammfritt alternativ till borrning.

Batteridriven bultpistol BX 3
HAC cast-in anchor channel, placed around rebar before the concrete is poured, meaning little or no dust from subsequent drilling

Gör dig av med betongdamm

Välj grundmaterial som åstadkommer små mängder damm eller placera våra HAC-ingjutna ankarskenor runt armeringsjärnet innan betongen gjuts, vilket betyder lite eller ingen borrning, och därför inget betongdamm.

HAC ingjutna ankarskenor

Dammkontrollsystem för alla dina jobb

TE 6-A22 cordless rotary hammer being used with an integrated dust removal system

Dammkontroll för borrning

Ta bort upp till 97 % av dammet vid borrning med integrerade dammsugarenheter såsom TE-DRS-6-A verktygsmonterad dammuppsamlare, kompatibel med TE 6-22 batteridriven borrhammare. 

På liknande sätt ger TE-YD sugborr praktiskt taget dammfri betongborrning när den används med SDS-kombihammare som till exempel TE 50-AVR och en dammsugare för våt och torr användning.

TE-DRS dammreduceringssystem TE-YD sugborr
TE 2000-AVR concrete demolition hammer being used with a dust removal system and vacuum cleaner for virtually dust-free chiseling / breaking

Dammkontroll för mejsling

Ta bort upp till 95 % av dammet vid mejsling med verktyg som TE 2000-AVR betongrivningshammare, tillsammans med TE DRS-B dammsugarenhet och en universaldammsugare.

TE DRS-B dammsugarenhet
Wet concrete cutting helps to reduce dust on the jobsite with tools like the DCH 150-SL

Dammkontroll för spårfräsning

Våtbetongkapning med DCH 300-X eldriven diamantkap  kan vara upp till 30 % snabbare än torrkapning. 

Om du tycker att torrkapning är bekvämare är verktyget praktiskt taget dammfritt när det används tillsammans med en dammsugare.

DCH 300-X diamantkap
Dust extraction is easier than ever with the SC 70W-A22 connected to a universal vacuum cleaner

Dammkontroll för kapning

Dammuppsamling vid kapning med batteridrivna cirkelsågar som SC 4WL-22 eller°SC 30WR-22 är enklare än någonsin – anslut bara en universaldammsugare. 

SC 30WR-22 batteridriven cirkelsåg
For virtually dust-free results combine tools like the DG 150 concrete grinder with a vacuum cleaner

Dammkontroll för slipning

Praktiskt taget dammfria resultat: när du kombinerar verktyg som DG 150 betongslip med en universaldammsugare.

DG 150 betongslip

Dammsugare för arbetsplatser

Våra batteridrivna och sladdade dammsugare för våt och torr användning på arbetsplatser har automatisk filterrengöringsteknik, vilket gör att sugförmågan alltid är på högsta nivå. 

Dammsugare

Portabla luftrenare

Begränsa spridningen av fint damm genom att koppla ihop en Hilti luftrenare med din dammsugare för extra säkerhet då det hjälper till att ta bort överflödiga dammpartiklar från luften. 

Lär dig mer om Hilti luftrenare

Solutions for safer jobsites

Hjälp dina medarbetare att arbeta säkrare och bekvämare med lösningar som inte bara uppfyller regelverk och bestämmelser utan går ännu längre.

Ta reda på mer om våra säkerhetslösningar för byggbranschen

Cordless safety without compromise

Vinkelslipar med branschledande säkerhetsfunktioner, avancerade alternativ för dammborttagning på praktiskt taget alla verktyg, förankring och mer – välkommen till Nurons batteriplattform.

Ta reda på mer om skillnaden med Nuron

Simplify safety with ON!Track

Få påminnelser när verktyg behöver underhållas eller när det är dags att vidareutbilda medarbetarna i ON!Track-systemet. 

Ta reda på mer om ON!Track-systemet för inventariehantering

Dela