Ny på hilti.se?Bli kund och logga in för att se dina priserRegistrera dig nu
Hilti

Programvarufunktioner

Skapa enkelt rapporter om genomförda infästningar i dokumentations- och kvalitetskontrollsyfte

Full tillförlitlighet har aldrig varit enklare. Använd detta program för dokumentation om anpassningsbart vridmoment för att överföra arbetshistorik från mutterdragaren till din dator. Med denna data kan du snabbt generera installationsrapporter för att visa specificerare och inspektörer att infästningarna uppfyller deras krav.

Förenkla inspektioner

Ur en specificerares perspektiv visar denna dokumentation att infästningarna har förspänts korrekt och bör uppfylla certifieringskraven. Ur en installators synpunkt kan det hjälpa dig att enkelt ta sig igenom platsinspektioner med tillförsikt.

Anpassa installationsrapporter

Rapporten ger en förteckning över alla produkter som använts, urvalsmetoden (skanning eller manuellt), projektinformation samt klockslag och datum för slutförande. Du kan filtrera vilka fält som ska visas i rapporten.

Håll dina moduler med anpassningsbart vridmoment uppdaterade

Systemet för anpassningsbart vridmoment utökas kontinuerligt för att fungera med fler Hilti-infästningar och modulära upphängningssystem. Med detta program kan du säkerställa att den senaste inbyggda programvaran och informationen om infästningar finns tillgänglig på arbetsplatsen.

Konsultering och support