Program för brandskydd

Verktyg för att konstruera säkra brandskydd

Hilti firestop design software

Att konstruera effektivt brandskydd är en komplex uppgift.

Det finns olika typer av genomföringar att ta hänsyn till – från rör och ventilationskanaler till kabelstegar.

Och byggnadsmyndigheterna gör en mycket noggrann besiktning.

Så Hilti har försökt att förenkla detta arbete med vår programvara och våra brandskyddsprodukter.

Programvaran är utvecklad för att underlätta, dokumentera och påskynda hela brandskyddsprocessen och besiktningen – från projektering och byggnation till byggnaden tas i drift.

Projektering

Vi har förenklat valet av brandskydd – så att du enkelt kan identifiera, välja ut och placera rätt brandskyddslösningar i ditt projekt. Du behöver inte längre ha detaljerade kunskaper om brandskydd. Vår programvara tar hand om den biten.

Vi har också ett stort sortiment med brandskyddsprodukter som är tillgängliga som BIM/CAD-objekt i 2D eller 3D.

Konstruktion

Vår programvara kan överföra din data direkt till Hiltis verktyg för utsättning.

Byggnation och drift

Vi erbjuder också det molnbaserade programmet CFS-DM Firestop Documentation Manager som hjälper dig att registrera och spara alla brandskyddsdokument på en och samma plats. Det skapar snabbt utförliga besiktningsrapporter och delar all information med projektteamet i realtid – vilket bidrar till att snabba på arbetsflödet.

Vi har också ett stort sortiment med brandskyddsprodukter för olika typer av genomföringar och applikationer.

De är utformade för att förhindra spridning av eld, rök och giftiga gaser, vilket bidrar till att skydda byggnaden och rädda liv.

Du kan känna dig trygg när du använder Hiltis program och system för brandskydd eftersom de bygger på över 20 års erfarenhet av forskning, utveckling och expertkunskaper inom passivt brandskydd.

BRANDSKYDD FRÅN DAG ETT

Vår programvara går enkelt och smidigt att integrera med Autodesk®, så att du kan börja utforma dina brandskyddslösningar direkt när du börjar konstruera byggnaden.

Att planera i förväg sparar tid genom att man undviker dubbelarbete och tidkrävande improvisation på arbetsplatsen.

FRÅGA EN INGENJÖR

Dela