PROVDRAGNING AV INFÄSTNINGAR OCH ARMERING PÅ PLATS

Hilti kan utföra egenkontroll, provbelastning och dragbrottsbelastning

Hilti onsite testing

Du behöver göra ett test av infästningar och armering på plats om du är osäker på grundmaterialets lastkapacitet.

Detta gäller även grundmaterial som inte omfattas av riktlinjer i ETA eller av Hiltis tekniska data – till exempel när grundmaterialet är föråldrat eller om betong och sten har skadats.

Vid provdragning kan grundmaterialets lastkapacitet bestämmas och du kan utvärdera vilket infästningssystem som är rätt för just ditt projektet.

Provdragning kan utföras som egenkontroll, icke förstörande provbelastning eller förstörande dragbrottsbelastning.

NÄR GÖRS PROVDRAGNING PÅ PLATS

Provdragning kan göras i utrednings-, konstruktionsskede eller som efterkontroll av montage.

Hilti HAT 30 anchor tester

Provdragning på plats under utrednings- och konstruktionsskede

Vid osäkerhet säkerställa grundmaterialets hållfasthet och utvärdera vilket infästningssystem som ska användas.

Hilti anchors for mechanical and electrical support

Provdragning efter montage

Efter att infästningssystemet har installerats kan man behöva dokumentera utförandekvalitet i form av redovisad egenkontroll. 

VAD FÅR JAG EFTER PROVDRAGNING PÅ PLATS

Hilti onsite testing report

Vi ger dig en detaljerad, skriftlig testrapport med teknisk sammanställd data från testet.

Andra fördelar med testning på plats:

  • Förvissa dig om att en konstruktion har förväntad hållfasthet, kvalitet och säkerhet.
  • Fastställ hållfasthet hos ett okänt grundmaterial eller grundmaterial som skiljer sig från det ursprungliga godkännandedokumentet.
  • Kontrollera kvalitet och säkerhet hos efterinstallerad armering och infästningar genom att testa en förbestämd del av montaget.

 

VEM UTFÖR HILTIS PROVDRAGNINGAR

Våra provdragningar görs alltid av våra certificerade ingenjörer eller säljare.

Vi arbetar tillsammans med dig ute på arbetsplatsen och använder korrekt och kalibrerad utrustning för tillförlitliga resultat.

Vi anpassar vår provdragning på plats så att den överensstämmer med dina krav.

FRÅGA EN INGENJÖR

PROVDRAGNING – ÖVERSIKT

  • Användningsområde: Provdragning av infästningar och armering på plats
  • Vem gör det: Specialutbildade och certifierade Hiltimedarbetare
  • Vad gör vi: Utför provdragning av armering och infästningar på plats med efterföljande provdragningsrapport
  • Vem gör vi det för: Konstruktörer, platschefer, besiktningsmän, beställare
  • Pris: Debitering per timme

Dela