UPPRÄTTHÅLL PRECISION OCH NOGGRANNHET PÅ DITT HILTI-VERKTYG

Kalibreringsservice

Hilti calibration service

Vi erbjuder kalibreringsservice för att kontrollera och efterjustera dina Hilti mätverktyg så som:

- Avståndsmätare
- Punkt- och linjelaser
- Rotationslaser
- Detekteringsverktyg
- Totalstationer

Hilti’s laserverktyg är kraftigt byggda. Men som med alla precisionsinstrument, kan hårda arbetsförhållandena på arbetsplatsen, felaktig lagring eller annan yttre påverkan, med tiden leda till negativa effekter.

Därför rekommenderar vi att du kontrollerar verktyget kontinuerligt, minst årligen, vid normal användning.

I vissa fall kan du behöva kontrollera verktyget oftare. Se er interna Kvalitetspolicy för vad som gäller för just er verksamhet.

Vi rekommenderar även att ni gör kontinuerliga arbetsplatstester av verktyget, särskilt före kritiska moment eller om verktyget utsatts för särskilt hårda förhållanden.

Mer information finns i bruksanvisningen för verktyget.

Vi erbjuder en trestegsservice:

Verifiering av noggrannhet

Jämförelse av verktygets noggrannhet med vad som specificeras i bruksanvisning.

Efterjustering, rengöring och service

Om verktyget inte lever upp till vad som specificeras justerar vi mätverktyget till dess specificerade noggrannhet. Vi rengör även verktyget och kontrollerar att det fungerar korrekt innan det skickas tillbaka till dig.

Dokumentation

Vi erbjuder en skriftlig bekräftelse på noggrannheten från testerna samt att verktyget lever upp till vad som specificeras i bruksanvisningen.

INTE CERTIFERAD ENLIGT ISO 17025

Notera att Hilti’s verifieringsprocess inte är ackrediterat enligt ISO 17025 eller andra certifieringsstandarder, vilka är speciell utformade för kalibreringslaboratorier.

Se er interna kvalitetspolicy för vad som gäller för just er verksamhet och om kalibrering så som ISO 17025 krävs.

Vid frågor vänligen vänd dig till din lokala Hilti-kontakt.

Kontakta oss

FAQ - KALIBRERING

Varför behöver jag kalibrera mitt verktyg?

Hilti’s laserverktyg är kraftigt byggda. Men som med alla precisionsinstrument, kan hårda arbetsförhållandena på arbetsplatsen, felaktig lagring eller annan yttre påverkan, med tiden leda till negativa effekter.


Hur ofta behöver jag kalibrera mitt verktyg?

Vi rekommenderar att du kontrollerar verktyget kontinuerligt, minst årligen, vid normal användning.

I vissa fall kan du behöva kontrollera verktyget oftare. Se er interna kvalitetspolicy för vad som gäller för just er verksamhet.Vi rekommenderar även att ni gör kontinuerliga arbetsplatstest av verktyget, särskilt före kritiska moment eller om verktyget utsatts för särskilt hårda förhållanden.

Mer information finns i bruksanvisningen för verktyget.

Vilka kalibreringscertifikat erbjuder Hilti?

Vi är inte certifierade enligt ISO 17025.

Se er interna kvalitetspolicy för vad som gäller för just er verksamhet.

Vem kontaktar jag för kalibrering?

Vänligen kontakta din Hilti-säljare eller Kundservice på 020-555 999

INTRESSERAD AV VÅRA SENASTE MÄTVERKTYG?

Dela