Construction worker using Hilti SafeSet installation method with VC 140-2-22 "vac-pack" vacuum and TE 60-22 cordless rotary hammer. HDE 500-22 cordless adhesive dispenser, HIT-RE 100 adhesive anchor

INFÄSTNING PÅ ETT ENKLARE, SÄKRARE OCH SNABBARE SÄTT

Nästa generation av Hilti SafeSet-systemet bidrar till att förbättra de olika stegen vid infästning och armering

Låt inte de mest krävande arbetsplatsförhållandena stoppa ditt arbete. Upplev fördelarna med det första och helt batteridrivna ankarinfästningssystemet som bidrar till snabbare och mer tillförlitlig infästning. 

Med HDE 500 Fogpistol slipper du ögonmåtta och – det smarta verktyget kalibrerar rätt injekteringsdos och låter dig veta när du behöver byta patron.

Med andra ord innebär SafeSet-systemet snabbare, enklare och säkrare infästningar.

Varför välja Hilti SafeSet?

Save time icon

Spara arbetstid

Konventionell kemankarinstallation kräver sex manuella arbetsuppgifter, medan SafeSet-systemet effektiviserar processen genom att hålet rengörs medan du borrar. Med SafeSet minskar din installationstid med minst 36 minuter per timme — upp till 60 %.

No cleaning Improved performance Increased safety icon

Förbättrad prestanda

Upp till 70 % av prestandan går förlorad om hålen inte rengörs ordentligt. Skadligt kvarvarande kiseldioxiddamm försvagar infästningens hållfasthet, vilket avsevärt minskar dina ankares kapacitet och bärförmåga. Dessutom riskerar damm att hamna i dina lungor. Tack vare SafeSet-lösningen som rengör automatiskt under arbetet kan betongborrningen och ankarinfästningen genomföras så gott som dammfritt.

Cost efficient save money icon

Spara pengar

Nya HDE 500 Smart utvecklades för att ge precision vid injekteringen – alltså korrekt blandning, minimal kassering och rätt dosering. Alla dessa nya funktioner resulterar i mindre massasvinn – upp till 20 % i besparingar på dyra injekteringsmassor.

All-weather all in one icon

Alla väder

Hilti SafeSet-systemet är det enda dammborttagningssystemet på marknaden som är utformat för att fungera i fuktig betong utan belastningsreduktion av bindningskapaciteten, vilket eliminerar behovet av nya konstruktioner om krävande byggplatsförhållanden skulle uppstå. Väderförhållanden som tidigare kunde påverka din produktivitet blir ett minne blott.

Hilti SafeSet jämfört med konventionella metoder

Safeset metod

SafeSet-systemet är ett beprövat sätt att automatiskt rengöra hålet när du borrar i betong. När SafeSet används på rätt sätt kan det bidra till att minska installationstiden samtidigt som montörens exponering för kvartsdamm begränsas. 

Vilka är stegen?

 • Borrning och hålrengöring i ett steg med sugborr
 • Automatisk blandning och noggranna doseringsval med den smarta injekteringspistolen HDE 500-22
 • Injektera massan 
 • Sätt in skruvankare

Vad behöver du?

Konventionell metod

Den konventionella, manuella metoden kan användas med epoxi- och kemhybridankare. Med flera steg (blås två gånger, borsta två gånger, blås två gånger) kan processen vara tidskrävande, skadlig och öppna upp för misstag.

Vilka är stegen?

 • Borra hålet 
 • Blås två gånger 
 • Borsta två gånger 
 • Blås två gånger 
 • Dosera rätt mängd för att blanda massan 
 • Injektera massan 
 • Sätt in skruvankare

Vad behöver du?

 • Konventionellt betongborr 
 • Ståltrådsborste 
 • Luftkompressor eller pump
 • Manuell HDM-fogpistol

Köp Hilti SafeSet-produkter

Namnlös design - 1

HIT-CT 100

Kemankare för injektering i sprucken betong 

Köp HIT-CT 100
L041481_V6.tif

HIT-RE 500 V3

Hartsepoxi för armering och andra tunga infästningar

Köp HIT-RE 500 V3
hde 500

HDE 500-22 batteridriven injekteringspistol

Batteridriven hybrid/epoxipistol för kemankare med smarta funktioner som ökar hastigheten och säkerheten och minskar spill

Köp HDE 500-22
Hollow drill bit hammer drill bits image

Sugborr

Optimerade SDS Plus- och SDS Max-hammarborr (TE-C resp. TE-Y)

Köp sugborr
HIT-Z ultimate performance anchor rod image

HIT-Z

Ankarstång med optimerad prestanda

Köp HIT-Z

Dela