Fyra sätt att lösa dina produktivitetsproblem med ON!Track

4 ways ON!Track can help

ON!Track har utvecklats med hjälp av vår djupa kunskap om byggbranschen. Vi har varit aktiva inom denna sektor i mer än 75 år och vår erfarenhet i nära kontakt med kunderna har visat att vårt inventariehanteringssystem inte bara erbjuder en lösning på urgamla problem när det gäller borttappade, stulna eller felplacerade verktyg eller annan utrustning, utan kan också ha en betydande positiv effekt på produktivitet, effektiv lagerhållning och optimering av inventarier  -  allt för att hålla nere kostnaderna, öka överensstämmelsen med lagar och bestämmelser samt förbättra effektiviteten.

Här är fyra sätt som ON!Track kan hjälpa till att förbättra produktiviteten inom ditt företag.

1. Ha full kollpå dina projekt

Möjligheten att spåra alla dina inventarier (t.ex. byggnadsställningar, verktyg, gaffeltruckar, generatorer med mera) och hålla koll på deras status när som helst och var som helst, hjälper dig att möta kundernas förväntningar genom att du kan se till att dina projekt håller sig till tidsplanen och budgeten. Det fungerar på så sätt att du fäster slitstarka etiketter på all slags utrustning på arbetsplatsen. Sedan skannas dessa och laddas ner i vår molnbaserade mjukvara. När detta är gjort kan du spåra alla dina inventarier och certifikat samt lägga in tider för reparationer, service och underhåll. Vårt motto: om det kan märkas så kan det spåras!

2. Minska stilleståndstiderna

I genomsnitt lägger företag ner 90 timmar per månad för att leta efter inventarier på byggarbetsplatser. Med ON!Track vet du exakt vilken utrustning du har, vad som är tillgängligt för att användas, var den finns och vem som använder den. Detta kommer att dramatiskt minska tiden som du lägger ner på att leta efter verktyg eller gräva ner dig i onödigt pappersarbete.

ON!Track-systemet informerar dig om påminnelser och uppdateringar så att du inte förlorar tid på grund av förseningar eller blir jagad av chefer eller andra medarbetare som måste engagera sig för att spåra din utrustning. Det eliminerar också risken för att verktyg kommer från lagret till arbetsplatsen i dåligt skick eller helt enkelt inte fungerar. 

3. Följ lagar och krav

Det finns flera olika steg som chefer inom byggbranschen måste följa för att uppfylla lagar och regler - till exempel att säkerställa att anställdas certifikat är uppdaterade och kontrollera att all utrustning motsvarar olika myndigheters standarder och regelverk för inspektion och underhåll.

Med ON!Track ser du till att din personal och din utrustning uppfyller gällande bestämmelser genom att systemet håller koll på datum för certifikat och servicetillfällen. Det innebär att du undviker risken att skicka iväg medarbetare till en arbetsplats utan rätt certifikat (t.ex. "PAL"-kort) och som i så fall inte har rätt enligt lag att utföra arbetet.

Anställda får automatiskt påminnelser i god tid före sista giltighetsdatum, så att du på så sätt enkelt kan se till att gällande hälso- och säkerhetsinspektioner uppfylls och att du undviker risken för höga böter och eventuella åtal.

4. Minska verktygsstölderna

Enligt en nyligen genomförd undersökning har 92% av företagen inom byggbranschen drabbats av stöld, och så många som 21% menar att stölder är ett problem som drabbar dem varje vecka. Ett av de bästa sätten att minska risken för stöld är att ha ett bra register med fullständig kontroll på all utrustning och allt material, som ditt företag äger.

Vi kan naturligtvis inte lova att du inte kommer att utsättas för stölder på din anläggning, men vi lovar att ON!Track kan hjälpa dig att minska risken för att detta händer genom att öka ansvar och transparens när det gäller hanteringen av alla verktyg och maskiner, eftersom all utrustning kan spåras till en viss plats och till en ansvarig person. Detta gör att dina medarbetare känner ett större ansvar och vårdar sin utrustning bättre, vilket leder till att antalet stölder och borttappad utrustning minskar. Men naturligtvis måste du se till att ni har normala, fungerande säkerhetsfunktioner. Dela