Silver vid Sveriges bästa arbetsplatser 2017

"Vi ser ett tydligt samband mellan nöjda medarbetare och resultat. Om du inte känner dig trygg på din arbetsplats kommer du inte våga säga vad du tycker och driva bolaget framåt"


För femte året i rad placeras Hilti på podiet bland Sveriges tre bästa arbetsplatser i arbetsplatsstudien av Great Place to Work®.

"Emotionellt sett var det helt klart störst att få gå upp på scenen som etta år 2014, men rent rationellt så har insatsen för att ligga i toppen för femte året i rad varit större", berättar Aksel Ringvold, VD för Hilti.

Hilti avslutade precis sitt fjärde år i rad med tvåsiffrig tillväxt och har anställt över 70 personer det senaste året.

"Ifjol hade omkring en tredjedel av våra medarbetare nya roller på jobbet, antingen genom att ha bytt position inom bolaget eller genom att vara helt nya på Hilti. Att behålla företagets kultur blir såklart svårare när vi växer, men minst lika viktigt".

Att behålla närheten och se individen snarare än rollen menar Aksel är en av anledningarna till att medarbetare trivs och utvecklas. Trots att företaget växer vill man bevara små team om omkring 7-8 medarbetare.

Maria Magnehägg, Head of Product Management, berättar: "Att vara nära sina medarbetare är något som genomsyrar hela organisationen från ledningsgruppen och ned. Har man ett för stort team, kan man som chef aldrig ha den fingertoppskänsla som krävs för att kunna coacha varje individ utifrån hens behov."

Niklas Rydergren, CRM Process Expert på Hilti, har jobbat på företaget i 11 år. "En av anledningarna till att jag trivs på Hilti är möjligheten att kunna påverka mitt arbete. Det är tillåtet att misslyckas, förutsatt att jag lär mig av mina misstag. Detta förtroende gör att jag uppmuntras att testa och prova nya saker – vilket är bra både för företagets och min egen utveckling", säger Niklas.

Dela