SVERIGES MEST ATTRAKTIVA ARBETSGIVARE

Sveriges bästa arbetsplats 2018
Topp 10 sju år i rad. Sex år i topp 3. Fyra gånger guld. Två silver. Därtill Årets Raket 2013, Årets Inspirerande Ledarskap år 2014 samt Årets HR-personlighet 2016 - Hiltis meritförteckning som arbetsgivare de senaste åren.

För sjunde året i rad av konsekventa topplaceringar, visar Hilti på ett långsiktigt och målinriktat arbete kring kultur och ledarskap genom att återta förstaplaceringen som Sveriges bästa arbetsplats 2018 i den årliga arbetsplatsstudien Great Place to Work®. 

Hilti avslutade 2017 med en tvåsiffrig försäljningstillväxt och med en ödmjuk inställning och stark övertygelse om att våra medarbetare är vår framgång, har Hilti fortsatt att målmedvetet arbeta för att skapa en unik arbetsplats under tillväxtåren – något som i sin tur har lett till utveckling kring till ledarskap, mångfald och hur man visar uppskattning för sina medarbetare.

"Vi är så oerhört stolta över hur långt vi har kommit med att skapa en unik kultur på Hilti, och vi hoppas och tror att de utmaningar som varit gör oss ännu starkare”, berättar Aksel Ringvold, VD för Hilti.

Just nu är känslan där igen – att det vi gör, det gör vi med en unik och meningsfylld  passion. Vi tycker att vi är en bra – kanske den bästa av alla –  arbetsplats på riktigt och det finns inget som är så roligt som att  fortsätta arbetet med att skapa genuin glädje och passion på  jobbet och sen att skörda frukterna av detta med utomordentliga bra affärsresultat.", fortsätter Aksel Ringvold.

Trots att företaget fortsatt att växa med över 200 nya arbetstillfällen under 2017, vill man bevara mindre team för att på så sätt behålla närheten och se individen snarare än rollen, menar Aksel. Vi ställer höga krav och förväntar oss mycket av våra medarbetare men tror samtidigt på ett ledarskap som bygger på omtanke och stöttning och där mångfald och inkludering är nyckeln till ett högpresterande team med lika möjligheter.

"Vår strategi vilar på en stark grund, nämligen vår omhändertagande och resultatinriktade företagskultur. För att nå finansiell framgång måste man ha nöjda medarbetare som tycker det är kul på jobbet både måndag morgon och fredag eftermiddag. Det är jag övertygad om.", säger Aksel.

Ett kvitto på engagemang från medarbetarna, enligt Aksel, är det höga deltagandet i undersökningen. Med över 97% i svarsfrekvens och med ett högt antal kommentarer kring möjliga förbättringar återspeglas  ett fantastiskt engagemang och att vi arbetar för öppenhet och delaktighet inom bolaget.

Hilti lägger stort fokus på att alla individer ska utvecklas och få stöd oberoende om medarbetaren vill bredda och fördjupa sig inom samma roll under många års tid eller om individen har intresse av att utvecklas till en ny position.

"Vi gräver djupt för att förstå vilka ambitioner medarbetarna har gällande sin utveckling och hur vi ska nå dit ”, säger Matthias Bayer, Head of Key Account Management

Att anställa medarbetare på lång sikt är djupt förankrat och man anstränger sig för att säkerställa medarbetarnas personliga och professionella utveckling. Hiltis inställning är att utveckling stimulerar engagemanget och motivationen och gör att medarbetarna stannar kvar och växer på Hilti.

Camilla Olofsson Finance Business Partner, har jobbat på företaget i 12 år. "Hilti är unikt som satsar, utvecklar och vågar flytta anställda mellan olika avdelningar och erbjuda dem möjligheter att arbeta med områden som är helt nya för dem.".

Dela