HILTIS NYA MOTORKAPSUTBILDNING

"Vi ser det som vårt ansvar som tillverkare att utbilda användarna i de verktyg som utgör störst risk kopplat till arbetsmiljö ute på byggarbetsplatserna."

Under 2016 utbildade Hilti drygt 3900 personer i arbetsmiljö, såsom damm- och kemiska arbetsmiljörisker. I maj utökar Hilti sitt utbud av arbetsmiljöutbildningar med en motorkapsutbildning.

Motorkapen är ett kraftfullt verktyg som, utan korrekt handhavande, kan innebära stora risker för användaren. Samtidigt är motorkapen det enda alternativet för många moment på bygget, säger Johannes Ahlgren, produktchef på Hilti.

Han fortsätter: vid handhavande av motorkap är det inte bara tekniken när man utför själva kapningen som påverkar säkerheten, utan även många andra faktorer så som kapskivans skick. 

För att säkerställa att våra kunder har rätt kunskap att kunna undvika riskerna med motorkap ger vår motorkapsutbildning teoretisk och praktisk kompetens kring förberedelse, användning, transport och förvaring av motorkapar.

Motorkapsutbildningen är utformad utifrån Arbetsmiljöverkets föreskrift om användning av arbetsutrustning, AFS 2006:4, och är, liksom alla våra utbildningar, utvecklad tillsammans med våra kunder.

Sara Olsofsson, Hållbarhetschef på Hilti fyller i: vi arbetar hårt med att utveckla säkra produkter som med teknik minskar arbetsmiljörisker för användaren. Samtidigt hjälper vi våra kunder att välja de arbetsmetoder och verktyg som ger en förbättrad arbetsmiljö för alla på byggarbetsplatsen och vi delar med oss av vår kunskap kring hur arbetsmiljörisker minimeras. 

Vi ser det som vårt ansvar som tillverkare att utbilda användarna i de verktyg som utgör störst risk kopplat till arbetsmiljö ute på byggarbetsplatserna.

Hiltis motorkapsutbildning vänder sig till yrkesarbetare, platschefer, arbetsledare och KMA. Utbildningen är två timmar lång och hålls ute på arbetsplatsen eller i en Hilti-butik. Motorkapsutbildningen går att boka med start 1 maj.

Dela