Det digitala svarta hålet som påverkar byggbranschen

The Digital Black Hole Impacting the Construction Industry

För en bransch som i allt större utsträckning använder sig av modern teknik i sina projekt har byggföretag fortfarande svårt att ta till sig teknik som ger samma precisionsnivå i det interna företagsarbetet. Faktum är att McKinsey Global Institutes Industry Digitisation Index klassar byggbranschen som den näst minst digitaliserade sektorn i världen. Eftersom relativt få företag digitaliserar sina tillgångar, affärsprocesser och arbetsmetoder har ett ”digitalt svart hål” bildats i byggbranschen. Detta är ett utbrett problem som gör att stora projekt drar över tiden med omkring 20 % och över budget med upp till 80 %. Byggföretag lägger också i genomsnitt 90 timmar varje månad på att söka efter inventarier på olika arbetsplatser. Låt oss utforska detta ämne mer detaljerat ...

De största kostnaderna för byggföretag

Arbete, material och verktyg hör till de 3 viktigaste kostnaderna för byggföretag. De är också de som är svårast att hantera – speciellt när du använder ett lapptäcke av pappersbaserade system, postitlappar och kalkylblad. Detta sätt att arbeta är varken transparent eller ansvarsfullt. Det är också lätt att bli beroende av specifika individer i inventariehanteringen, vilket gör det svårt för någon annan att plocka upp stafettpinnen om en nyckelperson är borta från kontoret. Sådana system har negativa kostnads- och effektivitetskonsekvenser även vid hantering av fysiska och administrativa tillgångar.

Arbetskostnader

Labour costs and labour shortages in construction are on the rise

Det är ingen hemlighet att arbetskraftskostnaderna och arbetskraftsbristen i byggbranschen ökar. För att motverka denna trend måste företag förbättra byggplatsens kapacitet och bli ännu mer produktiva. Arbetseffektivitet är grunden för de flesta anbudsuppskattningar och måttstocken efter vilken prestanda mäts och övervakas. Arbetseffektiviteten är emellertid nära relaterad till fysiska resurser och förmågor i fråga om kunskaper och färdigheter. Tekniska framsteg gör hantering av arbetsproduktiviteten mer förutsägbar genom att företagens ineffektivitet tydliggörs. Detta kan bidra till att förbättra planeringen och den övergripande lönsamheten.

För att beräkna arbetsproduktiviteten i ditt företag ska du ställa dessa frågor till dig själv:

  • Hur mycket arbete kan en grupp på 20 medarbetare utföra under en dag?
  • Om antalet medarbetare är fast, hur många dagar behövs för att färdigställa jobbet?
  • Om antalet dagar för att slutföra jobbet är fasta, hur många medarbetare behöver du för att bli klar i tid?
  • Hur mycket tid kan du spara på att färdigställa en del av jobbet om du investerar i utrustning som gör arbetet snabbare?

Användning av verktyg och utrustning

Smart batteries can help with the digital black hole in construction

Arbetet att laga byggbranschens digitala svarta hål i börjar med att prioritera digital teknik som genererar en mängd värdefull data. Viktiga dataposter kan sedan identifieras och möjliggöra snabbare lösningar på potentiella problem eller tillämpas för att skapa positiva resultat i framtida projekt. Byggbranschens digitala användare utnyttjar IoT (Internet of Things) med hjälp av smarta batterier för att förhindra problem som till exempel brist på information om en inventaries plats, användningsinformation och underhållsstatus. Smarta batterier är utrustade med inbyggd diagnostik som synkroniseras med ett anslutet verktyg för att vidarebefordra information, och ger på så vis en helhetsbild av objektet inklusive batteriprestandanivåer, fysisk plats och användningsdata. På så vis får teammedlemmar nyckelinformation i realtid, vilket möjliggör mer välgrundade beslut kring verktygsparken.

Inventariehantering för material och förbrukningsvaror

I en tid då vinstmarginalerna blir mindre och materialkostnaderna stiger är användningen av pappersbaserade lagerhanteringssystem som är beroende av människor omöjliga att motivera. Att ansluta smarta batterier och verktyg till programvara för digital inventariehantering ger förutsägbarhet eftersom lager kan övervakas via en molnbaserad plattform. Eftersom systemet effektivt spårar lagret och användningen av material och förbrukningsvaror (som spikar, bultar och verktygsinstick) kan bättre uppskattningar göras vid beställning. På så vis förebyggs dubbletter av inventarier och minskad produktivitet på grund av att rätt material saknas. Programvara för digital inventariehantering hjälper också till att förhindra att verktyg försvinner genom att användningen av förbrukningsvaror övervakas och eventuella obehöriga förflyttningar av utrustning detekteras.

Slutsatser ...

Det digitala svarta hålet är förvisso vanligt i byggbranschen, men digitalisering av inventariehanteringen innebär en möjlighet att bättre kontrollera kostnaderna, minska förlusterna och se till att projekt håller tidslinjerna. Digitala lösningar som smarta batterier, uppkopplade verktyg och programvara för digital inventariehantering blir allt mer användarvänliga och relativt billiga att implementera. Byggteknik kommer mycket snabbt att betala sig – och mer därtill – genom att sänka kostnaderna för fysiska tillgångar, frigöra personal för mer produktiva uppgifter och eliminera förseningar som orsakas av pappersbaserade system.

Fyll i formuläret nedan och kontakta oss för mer information.

Du kan också registrera dig hos oss online och få vårt nyhetsbrev som ger dig exklusiv information kring lanseringar, event och kampanjer.

(Har du redan ett konto hos oss? Hantera inställningarna för ditt nyhetsbrev här)

Källor:

Dela