STRATEGI

Hilti core purpose and values

MÅL OCH VÄRDERINGAR

Vi vill bygga en bättre framtid – i allt vi gör.

Mer information
Hilti corporate strategy

FÖRETAGETS STRATEGI

Champion 2020 är nästa kapitel i vår företagsstrategi.

Mer information
Hilti business model

VÅR AFFÄRSMODELL

Vi är ett globalt företag som finns i fler än 120 länder runt om i världen

Mer information