Tillagd i varukorgen
Tillagd i varukorgen
Gå till varukorgen

Datarättigheter

Hilti gör inte bara fantastiska produkter och har branschledande service, vi skyddar även er persondata i den digitala sfären.

Du kan när som helst få se den personliga data vi hanterar om dig, samt eventuellt ändra felaktig information.

 • •Du har rätt att få din data borttagen om:
 • ○ Datan inte längre behövs för dess ursprungliga syfte (och inga nya juridiska krav motsätter det);
 • ○ Den juridiska förpliktelsen är ditt medgivande, och du tar tillbaka detta medgivande, samtidigt som inga anda juridiska grunder finns;
 • ○ Du nyttjar rätten att invända dig och Hilti inte har andra juridiska anledningar att fortsätta hanteringen av din data;

 • •Du har rätt att begreänsa hanteringen av personlig data (vilket innebär att datan endast får användas av Hilti, och får endast användas för begränsade ändamål) om:
 • ○ Datans tillförlitlighet är ifrågasatt (och endast så länge som det skulle ta att verifiera datans korrekthet);
 • ○ Hanteringen inte är juridiskt korrekt och du begär begränsning (till skillnad från rätten att ta bort);
 • ○ Hilti inte längre behöver datan för dess ursprungliga syfte, men datan fortfarande används av Hilti för att upprätta eller skydda juridiska rättigheter; eller
 • ○ om kontrollen av överordnade skäl avvaktas i samband med en borttagningsförfrågan

 • • Du kan också begära en kopia av din personliga data som vi hanterar. Du har rätt att:
 • ○ ta emot en kopia av din personliga data i ett strukturerat och vanligt använt datorläsbart format som kan användas på nytt;
 • ○ överföra din personliga data från en kontroller till en annan;
 • ○ förvara din personliga data för framtida personlig användning på en privat enhet; och
 • ○ låta din personliga data överföras direkt mellan kontrollers utan hinder.
 • Vänligen notera att hindrad och härledd data (exempelvis kreditkontroll eller företagsprofil) inte faller inom ramen för rätten till portabel data, för att sådan data inte tillhandahålls av er. Vidare är Hilti inte ålagda att behålla personlig data längre än vad som annars är nödvändigt..

 • •Du har rätt att invända (att återkalla ett tidigare givet samtycke) på grunder som relaterar till din personliga situation, till hanteringen av personlig data, när grunden till denna hanteringen antingen är:
 • ○ direkt marknadsföring inklusive profilering; eller
 • ○ llegitimt intresse av Hilti
 • Hilti måste direkt avsluta sådan hantering om inte Hilti:
 • ○ påvisar övertygande juridiska grunder för hanteringen vilket upphäver dina rättigheter till invändning.
 • ○ begär in data för att upprätta, utöva eller skydda juridiska rättigheter.


Dela

Kontakta oss
Kontakta oss