Tillagd i varukorgen
Tillagd i varukorgen
Gå till varukorgen

Datarättigheter

Hilti gör inte bara fantastiska produkter och branschledande service, vi är dessutom fast beslutna att skydda era persondara i den digitala sfären.

Du har rätt att närsomhelst bägära tillgång till den personliga data vi hanterar om dig, samt att ha möjlighet att ändra eventuellt felaktig information.

 • •Du har rätt att få din data borttagen("rätten att bli glömd") om:
 • ○ Datan inte längre behövs för dess ursprungliga syfte (och inga juridiska krav motsätter det);
 • ○ Den juridiska förpliktelsen är ditt medgivande, och du tar tillbaka detta medgivande, samtidigt som inga anda juridiska grunder finns kvar;
 • ○ Du nyttjar rätten att invända mot vår tillgång till föreliggande data och Hilti inte har andra juridiska anledningar att fortsätta;

 • •Du har rätt att begreänsa hanteringen av personlig data (vilket innebär att datan endast får användas av Hilti, och får endast användas för begränsade ändamål) om:
 • ○ Datans tillförlitlighet är ifrågasatt (och endast så länge det skulle ta att verifiera datans korrekthet);
 • ○ Hanteringen inte är juridiskt korrekt och du begär begränsning (till skillnad från rätten att ta bort);
 • ○ Hilti inte längre behöver datan för dess ursprungliga syfte, men datan fortfarande används av Hilti för att upprätta eller skydda juridiska rättigheter; eller
 • ○ om verifikationen av de tvingande grunderna i en begäran om dataradering avvaktas.

 • •Vidare kan du begära en kopia av din personliga data som vi hanterar. Du har rätt att:
 • ○ ta emot en kopia av din personliga data i ett strukturerat, vanligt använt, datorläsbart format som stödjer återanvändning;
 • ○ överföra datan från en controller till en annan;
 • ○ förvara datan för framtida personlig användning på en privat enhet; och
 • ○ låta din personliga data transfereras direkt mellan controllers utan hinder.
 • Vänligen notera att hindrad och hämtad data (exempelvis kreditkontroll eller företagsprofil) inte faller inom ramen för rätten till portabel data, för att sådan data inte tillhandahålls av er. Vidare är Hilti inte ålagda att behålla personlig data längre än vad som annars är nödvändigt.

 • •Du har rätt att invända (att återkalla ett tidigare givet samtycke) på grunder som relaterar till din personliga situation, till hanteringen av personlig data, när grunden till denna hanteringen antingen är:
 • ○ direkt marknadsföring inklusive profilering; eller
 • ○ llegitimt intresse av Hilti
 • Hilti måste direkt avsluta sådan hantering om inte Hilti:
 • ○ påvisar tvingande juridiska grunder för hanteringen vilket upphäver dina rättigheter till invändning.
 • ○ begär in data för att upprätta, exekvera eller skydda juridiska rättigheter.


Din sekretess är av av högsta vikt för oss, så oavsett om du varit kund länge eller ej, ta tiden att läsa igenom våra integritets- och cookiepolicys. Tveka inte att höra av dig vid frågor.

Dela

Log in to proceed
Behöver du hjälp? Kontakta oss
Registrera dig nu
Kontakta oss
Kontakta oss