Språk

ON!Track Tag
AI L3

Originalbruksanvisning

Säkerhet

Allmänna säkerhetsanvisningar

Läs alla säkerhetsföreskrifter och anvisningar.
Förvara alla säkerhetsföreskrifter och anvisningarna på ett säkert ställe för framtida användning.
Allmänna säkerhetsanvisningar
  • Undvik att täcka över typskyltar och andra etiketter.
  • Täck inte heller över några öppningar i höljet.
  • Se till att placeringen inte inverkar på någon av brytarnas, displayernas eller varningslampornas funktion.
  • Kontrollera att underlaget tål klistret innan du fäster etiketten, så att du undviker färgupplösning och kemiska reaktioner.
  • Håll borta från barn.
  • Vi rekommenderar att du även använder en primer på underlaget för att se till att etiketten fastnar ordentligt.
  • Om du använder produkter från tredje part, som till exempel rengöringsmedel och fästmedel (primer), ska tillverkarens anvisningar följas.
  • Lagringslivslängd 2 år från produktionsdatum (se förpackningen).

Beskrivning

Avsedd användning

ON!Track Tags är avsedda att användas för att märka utrustning med entydiga identifieringsnummer som används i Hilti s utrustningshanteringssystem ON!Track.

Teknisk information

Teknisk information

Användnings- och förvaringstemperatur
−20 ℃ … 45 ℃
(−4 ℉ … 113 ℉)
Yttemperatur vid fasthäftning
21 ℃ … 38 ℃
(70 ℉ … 100 ℉)

Bruksanvisning

Luckor i nummerordningen

Image alternative
Luckor i nummerordningen kan uppstå som en följd av kvalitetskontroller. Varje förpackning innehåller 100 ON!Track Tags.

Vik inte etiketterna

Image alternative
Vik inte ON!Track Tag.

Ytor med stor radie

Image alternative
Fäst inte ON!Track Tag på ytor som är mindre än 100 mm (3,94") i diameter.

Rör inte vid fästytan

Image alternative
Var försiktig så att du inte tar på eller smutsar ner fästytan på ON!Track Tag när du tar av den från rullen.

Placering av ON!Track Tag

Image alternative
Fäst alltid ON!Track Tag på skyddade ställen.
Var försiktig så att du inte fäster ON!Track Tag ut över kanter.

Placering

Rengöra underlaget

Image alternative
Avlägsna noggrant smuts, olja och fett från underlaget innan du fäster ON!Track Tag.
Vi rekommenderar att du använder ett lämpligt rengöringsmedel och en luddfri rengöringsduk.
Torka underlaget ordentligt så fastnar etiketten bättre.

Fästtryck

Image alternative
Tryck med jämnt tryck fast ON!Track Tag med handflatan eller en rulle. Om du trycker hårdare fäster ON!Track Tag bättre.
Vänta några minuter med att använda utrustningen efter att du har fäst ON!Track Tag.

Tillverkargaranti

  • Vänd dig till din lokala Hilti -representant om du har frågor om garantivillkoren.