Ny på hilti.se?Bli kund och logga in för att se dina priserRegistrera dig nu

Luftrenare

Visa luftrenare designade för att fånga inandningsbart damm vid bygg- och renoveringsarbete

Visa luftrenare designade för att fånga inandningsbart damm vid bygg- och renoveringsarbete
AIC 2000 Luftrenare Smidig och lätt luftrenare med extra kraft för borttagning av fina luftburna partiklar med högre hastighet eller från större områden
AIC 1000 Luftrenare Smidig och lätt luftrenare för borttagning av fina luftburna partiklar på byggarbetsplatser
PORTABLA LUFTRENARE

PORTABLA LUFTRENARE

Begränsa spridningen av farligt damm på byggarbetsplatsen

När det gäller farligt byggdamm kan bara lite vara väldigt mycket. Skydda din personal genom att hjälpa dem att följa säkerhetsföreskrifter för dammexponering och se till att arbetsplatserna blir renare genom att begränsa spridningen av fina luftburna dammpartiklar med våra kraftfulla, lätta AIC 1000 och AIC 2000 luftfilter.

RISKERNA MED DAMM

Exponering för damm under lång tid kan medföra allvarliga hälsorisker

Damm som uppstår i samband med vardagliga byggjobb är inte bara dåligt för din produktivitet. Långvarig exponering för de små kiseldammpartiklarna som finns i betong, kakel, tegel och murbruk kan leda till silikos, vilket har visat sig öka risken för lungcancer. Långvarig exponering för damm på arbetsplatsen kan också orsaka kronisk obstruktiv lungsjukdom, som är vanligt i byggbranschen.

Image alt text (optional)

VARFÖR BEHÖVS LUFTRENARE?

Skapa säkrare och renare arbetsplatser genom att begränsa luftburet damm

För att skydda din personal från exponering av damm vid arbeten inomhus måste du först och främst fånga upp det farliga dammet där det skapas. Vi erbjuder ett stort antal dammreduceringssystem som kombinerar verktyg, tillbehör och dammsugare. Men dessa system tar inte bort alla fina dammpartiklar i luften. Därför är luftrenare ett perfekt komplement till andra dammreduceringssystem vid inomhusarbeten.

Image alt text (optional)

FÖLJ LAGAR OCH KRAV

Använd luftrenare för att uppfylla bestämmelserna om dammexponering

Många länder har idag bestämmelser gällande exponering för farligt byggdamm. Till exempel har den amerikanska byggtillsynsmyndigheten OSHA satt en gräns för tillåten exponering för kiseldioxiddamm på högst 50 mikrogram per kubikmeter i genomsnitt under en arbetsdag på 8 timmar. Inom EU är gränsvärdet för exponering på arbetsplatsen för respirabelt kristallin kiseldioxid 0,1 mikrogram per kubikmeter som ett 8-timmars tidsvägt genomsnitt.

Genom att använda en luftrenare tillsammans med dina verktygsbaserade system kan du se till att dina arbetsplatser uppfyller gällande bestämmelser och därmed undvika eventuella påföljder.

Image alt text (optional)

FORTSÄTT ATT VARA MOBIL

Skaffa lätta luftrenare utan att kompromissa med prestandan

Luftrenare brukar vara tunga och besvärliga. För att göra det enklare för dig att transportera dina luftrenare till arbetsplatsen och flytta dem under arbetets gång har vi gjort våra AIC 1000 och AIC 2000 luftfilter så lätta som möjligt.

AIC 1000 väger bara 15,2 kg med ett luftflöde på 1 425 kubikmeter i timmen vid motorn. För AIC 2000 är luftflödet på 2 200 kubikmeter i timmen vid motorn och vikten är bara 16,3 kg.

Image alt text (optional)

RENARE ARBETSPLATSER

Stoppa spridningen av damm i hem och byggnader

AIC 1000 och AIC 2000 kan användas för ett stort antal olika applikationer – från att cirkulera och filtrera luft i avspärrade områden under rivningsarbeten till att skapa zoner med undertryck för damminneslutning när du till exempel utför renoveringsarbeten i bostäder.

För att ge dig extra flexibilitet kan våra luftrenare även integreras direkt i dammväggar – inga extra anslutningsdelar eller tillbehör behövs.

Image alt text (optional)

TA KONTROLL ÖVER DAMMET

Verktygsbaserade dammreduceringslösningar för dina arbetsplatser

Minska dammexponeringen och öka produktiviteten på plats med lösningar som kombinerar verktyg, tillbehör och dammsugare för att på så sätt minska exponeringen för damm avsevärt – oavsett om du borrar, bilar, sågar, skär eller slipar.

MER ÄN ATT BARA UPPFYLLA REGLER OCH BESTÄMMELSER

Hjälp till att skydda din personal och konstruera säkrare byggnader med bygglösningar som går långt utöver att följa regelverk och standarder.

Ta reda på mer om säkerhetslösningar som utvecklats för att skydda din personal