Ny på hilti.se?Bli kund och logga in för att se dina priserRegistrera dig nu
Hilti

Funktioner & Användningsområden

Funktioner
  • Ultimat transportmöjlighet – med en vikt på bara 16 kg, inklusive stora hjul och ett teleskophandtag är denna en av de mest mobila luftrenarna
  • Säkrare arbetsplatser – minskar ytterligare ditt arbetslags exponering för luftburet damm: luftrenare kompletterar verktygsbaserade dammsugarenheter i att skapa praktiskt taget dammfria arbetsplatser
  • Mindre tid går åt till rengöring – luftrenarna avlägsnar fint damm från luften innan det hinner ansamlas, vilket minskar mängden som är kvar att städa upp i slutet av dagen
  • Dammbegränsning – hjälper till att förhindra att dammet breder ut sig utanför ditt arbetsområde och till känsliga zoner, exempelvis i sjukhus
  • Mångsidig och praktisk design – kan enkelt integreras i dammväggar och inga tillbehör behövs för att montera slangar
Användningsområden
  • Tar bort luftburet damm som produceras på byggarbetsplatser, exempelvis vid slipning, ytslipning, rivning och kapning
  • Skapar undertrycksområden som hjälper till att hålla kvar dammet inom en viss isoleringszon
  • Lämplig för fina dammpartiklar, till exempel från farliga byggmaterial som tar lång tid att lägga sig (exempelvis kvartsdamm)

Teknisk data

Dokument & filmer