HUR TAR MAN HÄNSYN TILL TERMISK RÖRELSE

Dimensionering vid termisk expansion

Hilti MM modular support system for light-medium duty applications

När man dimensionerar rördragningar är det viktigt att ha den termiska expansionen i åtanke – i synnerhet för applikationer som involverar värme.

Det måste finnas utrymme för rören att expandera och säkerställa en jämn fördelning i förhållande till rörens rörelse.

VAD ORSAKAR TERMISK EXPANSION?

Termisk expansion beror på ett fåtal nyckelfaktorer:

• Rörsektionens längd

• Expansionskoefficienten

• Temperaturskillnaden

Detta handlar oftast om temperaturskillnaden mellan rörets drifttemperatur och den omgivande temperaturen. I värmeapplikationer ligger ofta drifttemperaturen kring 70 °C och den omgivande temperaturen kring 20 °C.

How to calculate thermal expansion

FRÅGA EN INGENJÖR

VILKEN KONSTRUKTION SKA JAG VÄLJA VID TERMISK EXPANSION?

 • Druck

  1 – Fixpunkt

  En lösning med fixpunkt stoppar eventuella rörelser och överför belastningen till byggnaden. Den ”fasta punkten” gör att du kan beräkna expansionen och förutsäga dess beteende.

  Mer information
  Druck

  2 – Axiell styrning

  Axiell styrning används vanligtvis mycket nära olika typer av teknisk kompensation. Den ger kontrollerad rörelse i endast en riktning och eliminerar rörelser i andra riktningar.

  Mer information
  Druck

  3 – Glidelement

  Glidelement kompenserar för eventuella rörelser och har lägsta möjliga friktion

  Mer information
  Druck

  4 – Fri rörelse

  Fri rörelse fungerar för situationer med rörelse i flera riktningar. Detta används typiskt för strävdelar.

  Mer information

TIPS VID TERMISK EXPANSION

• Beräkna expansionslängden baserat på rörlängd, rörmaterial och temperaturskillnad.
• Kontrollera om förskjutningen mellan röraxeln och skenans övre yta överstiger 4°. Om så är fallet behövs en kompenserande lösning. Observera att de applikationsspecifika kraven kan påverka hur stor förskjutningen får lov att vara.
• Välj mellan naturlig och teknisk kompensation, och tänk på hur mycket utrymme som krävs för varje lösning.
specifications and cad details

Hilti PROFIS

Ladda hem Hiltis PROFIS programvara för att underlätta dimensionering i din vardag

Läs mer
jobsite references

Webinars

Ta del i Hiltis digitala utbildningar dygnet runt!

Läs mer
continuing education

Praktiska utbildningar

Vi erbjuder möjligheten att få övergripande teoretisk och praktisk genomgång i några av de vanligast infäsningsalternativen

Läs mer
submittals

Förfrågan av dimensionering

Hiltis Engineering Competence Center erbjuder dig rekommendationer av vilken Hilti-infästning som är mest lämplig för ditt problem

Läs mer

Dela