On!Track Release Notes

ON!Track provides frequent releases and updates to the web and mobile software applications in order to continuously improve and add new functionality for its users. Find all the details about each software release below.

Release Notes: PI2 November 2021

Hilti smarta produkter

 • För DX 5, 6 och 9 kan du direkt i ON!Track kunna se användningsinformation, till exempel hur många infästningar som har gjorts samt ytterligare serviceinformation*

 • För håltagningsutrustning DD-150 U (G03) och DD 250-CA kan du utöver att hämta användningsinformation dela denna med kollegor med hjälp av några enkla knapptryckningar. Utöver det så kan du få hjälp med felsökning och eventuellt undvika att behöva skicka den på reparation.

 • För Hilti ankare och expanderbult med en Tracefastkod (QR) på huvudet kan du scanna huvudet och få information om storlek, batchnummer och teknisk dokumentation

Fältförfrågan *

Vi introducerar nästa generation av Fältförfrågan. Denna gör det möjligt att direkt från appen skicka en internbeställning på utrustning och kvantitetsartiklar som du behöver. Att genomföra en förfrågan i appen är smidigt och stödjer scanning av QR-koder och du kan även klona tidigare genomförda förfrågningar. Utöver att genomför allt i ON!Track kan du komplettera med en notifikation som går via e-mail. Detta gör att till exempel en förrådsansvarig spårbart och snabbt kan hantera ärendet och återkomma till dig.

Kostnadsrapporter

 • Engångskostnader gör att du utöver en kostnad per dygn även kan allokera ytterligare kostnader. Detta kan till exempel vara transport, kontroll, rengöring eller en förlust av inventarier.

Kostnader för kvantitetsartiklar

 • För kvantitetsartiklar kan du nu addera en engångskostnad per enhet som i sin tur blir underlag för kostnader. Engångskostnaden är helt separat från inköpsinformation.

 • Lagring av inköpsinformation ger dig möjligheten att analysera inköpspris för kvantitetsartiklar, beräkna genomsnitt och spåra utveckling.

 • Genom att allokera en engångskostnad för kvantitetsartiklar kan du skapa ett fundament för kostnadsrapportering och debitering som är håller över tid. Genom att kombinera denna med konsumptionsinformation kan du allokera kostnader för projekt, team eller anställda.

Och mycket mer...

 • De flästa fält man kan skriva något i, som till exempel serienummer, plats, och anställd kan du nu utnyttja kameran för att scanna streckkoder och QR-koder vilket snabbar upp arbetet och minimerar risken för fel*

 • Det är nu möjligt att ställa in på att en notifikation via email alltid skickas efter varje överföring så att användare inte manuellt behöver ladda ner dom från ON!Track

 • Snabböverföring går nu också att använda för unika inventarier vilket avsevärt snabbar upp enkla överföringar*

 • Genom importer kan du snabbt addera nya kvantitetsartiklar (att uppdatera befintliga kvantitetsartiklar går ej)

 • När du skapar inventarier genom en import kan samtidigt skapa överordnade inventarier och addera inventarier till de överordnade platserna

 • När du återställer lösenordet kommer språket använda din inställning för din webbläsare

 • Nu kan du med hjälp av mobilappen ändra inventariestatus för flera inventarier samtidigt vilket snabbar upp arbetet

 • Arbetsflödet för överföringar är nu förbättrat så det blir enklare att förstå en överföring till en anställd

 • Du kan nu lägga till mer information till dina överordnade inventarier. Det kan till exempel vara namnet på en hylla eller ett skåp

* Som ett första steg kommer denna funktion enbart finns tillgänglig för Android. Stöd för iOS kommer inom kort.

Vi hoppas att uppdateringarna kommer dig till glädje och att de ytterligare ökar din produktivitet!

Release Notes: PI1 July 2021

Smart Hilti Tools

We introduce the first Hilti tool-specific features in ON!Track which help you get even more value out of your new Hilti tools. The ON!Track 3 mobile app connects directly to our new diamond coring tools, DD 150 and DD 250, providing valuable information and advice about utilization as well as allowing you to personalize your tools.

Features:

 • Adjust the startup screen settings of your DD 150 and DD 250
 • Display usage data of your DD 150 and DD 250, helping you improve the way you operate the tools, thereby improving both productivity and tool lifetime​​

Quantity Items

We further strengthen Quantity Items, our brand new solution for digitally managing consumables and commodities in ON!Track. Most importantly, we introduce many improvements in our mobile app allowing you to better create, edit and manage the stock of your consumables and commodities.

Features:

 • Inventory check support for Quantity Items to cover your complete inventory
 • Minimum stock alerts via email in addition to the in-app alert
 • Custom views for Quantity Items, allowing you to personalize the list view just like in other areas of ON!Track
 • Clone existing Quantity Item allowing faster creation of new variants of already existing items (e.g. gloves in different sizes) without having to enter the basic master data every time
 • Edit Quantity Items in the mobile app
 • Quick transfers of Quantity Items, making simple transfers very fast and available both from the items list view and the allocations view
 • Onboarding and cloning of Quantity Items on mobile
 • Extended stock management operations available in the mobile app, such as Stock Status Change, Restock, Stock Correction

Reports

We are introducing features in the area of Reports which make it easier to automate reporting as well as to distribute ON!Track reports within or outside of your company. This makes it easier for you and your colleagues to get the most value out of the powerful data in ON!Track.

Features:

 • Schedule Report lets you trigger an automatic report generation for any report template on a regular basis, e.g. weekly or monthly
 •  Share Report lets you send reports to other ON!Track users or external email recipients

And much more...

 • Repair Request lets you trigger repair orders for your Hilti tools straight out of the ON!Track platform
 • New filters in the asset list view, allowing for filtering on current location type and default location type
 • Support for setting default location in Multi Edit
 • Asset list view can now contain the fields Last Service Date and Next Service Date, including the ability to sort by these service dates, making it easier to plan service fulfillment
 • At transfer in the mobile app the scanning will be kept active for consecutive scanning of multiple assets
 • The Confirm Delivery Alert on the home screen makes you aware that there are assets in transit awaiting your confirmation
 • Confirm Delivery can now be set specifically for transfers in the mobile app
 • The asset list view in the mobile app now contains name, description and responsible worker, making it easier to quickly identify your assets
 • Asset assignment to worker only (without location) has been simplified to allow for a shorter transfer workflow
 • The Transfer Signature as part of the transfer workflow allows for collection of the receiver's signature directly on the display of the mobile device, and integrates this signature in the transfer delivery note
 • You can now add both assets and Hilti tools with our iOS mobile app

We wish you great success with our latest ON!Track release, and are already working on the next wave of improvements to support your digitization journey!

Release Notes: PI3 Dec 2020

Quantity Items

Quantity Items is our new module for managing both consumables and commodities. It appears as a new tab in the header, and is activated by Hilti on tenant level. When creating Quantity Items, we did not simply aim to improve what we had in the past, but instead started with a completely fresh approach based on thorough customer research, in order to bring an outstanding new solution to our customers:

 • An item master list for all consumables and commodities
 • Consumption of consumables
 • Operations for re-stock, stock correction and status change
 • Quick transfer for documenting stock movements in seconds
 • Reorder report based on actual consumption
 • And much more…

Reports

We are introducing a completely overhauled Reporting module which has been developed with ease of use in focus. Better categorization of report templates as well as improved reports creator help our customers get the maximum value of of their ON!Track data.

Confirm Delivery

With confirm delivery, our customers can ensure that no transfers of valuable equipment and material takes place without the consent of the receiving user. In ON!Track 3, we are introducing new improved options:

 • Partial confirmation of the content of the transfer
 • Easy to find alerts for all transfers to be confirmed by user
 • Setting confirm delivery as mandatory, optional or disabled on tenant leve

Improvements based on feedback

Based on the feedback we have both from our internal community and our end users, we bring improvements across many areas of the platform:

 • Quick Transfer also for unique assets
 • Storage Assets being displayed also when applying filter in list view
 • Assignment to Storage Asset or Worker upon asset creation
 • Improvements on list view and selection logic
 • Ordering of filter options based on importance
 • Increased attachment file size to 20 MB
 • Update asset cost settings (e.g. daily rate) via Excel import
 • Accuracy indicator for Active Tracking geopositioning in map view
 • Filtering out low accuracy Active Tracking geopositioning (>200m/ >650ft)

Apple iOS mobile app

We are introducing the last missing Features in our iOS mobile app, such as add/ edit assets, Active Tracking background scanning and new alerts, to bring it on par with our Android mobile app.

DATA SUBJECT RIGHTS FORM

Individuals have rights in relation to the data that Hilti holds about them. Within the form you have the ability to request your rights according to GDPR Regulation.

Dela