Arbetare som lastar av prefabricerade byggbara moduler från en lastbil

PREFABRICERING AV INSTALLATIONSSYSTEM

Hur prefabricering, kit samt kapning gör så att kabel-och rörstöd kommer till arbetsplatsen färdiga att installeras

Produktion och installation av installationssystem på plats kan resultera i problem som projektförseningar, budgetöverskridanden, problem när det gäller lagring av material och avfall samt till och med olyckor. Hiltis prefabriceringstjänster kan hjälpa dig att undvika alla problem.

Vad är Hilti prefabriceringstjänster?

På Hilti erbjuder vi lösningar från BIM-baserad dimensionering till validering/dokumentation av dina kabel- och rörstöd. Vi vet vilka utmaningar och problem som ett byggprojekt kan ställas inför. Det kan vara tuffa tidsramar, begränsade utrymmen, kostnader för och brist på kvalificerad arbetskraft, olycksrisker, materialspill och transportkostnader. 

Att beställa, kapa och montera hundratals stöd för rördragning, VVS-system och kabelskenor på arbetsplatsen är en stor utmaning! Mycket tid går åt till att sortera alla små komponenter som behövs, för att inte tala om att lagra, transportera och kapa alla skenor till rätt längd innan de slutligen installeras.

Våra prefabriceringstjänster, som utförs av specialister i våra särskilda prefabriceringscenter, är framtagna för att hantera alla dessa utmaningar. Med hjälp av våra tjänster kan du öka  din produktivitet genom att minska kostnader och installationstid samtidigt som våra produkter och tjänster håller högsta standard när det gäller kvalitet. 

Exempel på hur våra prefabriceringstjänster hjälper dig att spara pengar och tid på ditt projekt kan vara: Fullständig förmontering av skräddarsydda trapetser, konsolarmar, mål och andra installationslösningar för olika branscher; sammansättning av rätt komponenter och kapning av skenor i rätt längd.

STÖRSTA FÖRDELARNA

50 %

max.
kortare installationstid

20 %

max.
mindre materialspill

Hur ser våra prefabriceringstjänster ut?

Scanning pre-assembled support systems

Förmontering

Helt skräddarsydda, förmonterade installationslösningar för flera branscher, trapetser, konsolarmar och mål – allt transporterat till din arbetsplats färdigt att installeras.

Snabba upp ditt projekt genom att minska produktions- och monteringstiden för installationssystem för rör, kablar, skenor och kanaler.

Visa mer
Worker kiitting and packaging modular support systems

Sammansättning av kit

Individuella kit med alla sorterade komponenter, kapade skenor och bruksanvisningar, färdigt för att monteras på din arbetsplats.

Undvik att komponenter saknas och underlätta arbetet med att tillverka och montera installationssystem för rör, kabelskenor och kanaler.

Visa mer
Worker cutting channels for modular support systems

Kapning

Hiltis skenor kapas till din angivna längd samt avgradning och förzinkning av kapade kanter vid behov.

Utnyttja möjligheten att spara tid och undvika eventuella olyckor med skärskador genom att lägga ut arbetet till Hiltis specialister.

Visa mer

YTTERLIGARE FÖRDELAR

Worker Icon

Lägre kostnader för kvalificerad arbetskraft

Det krävs mindre arbete på plats för att tillverka och installera installationssystemen

Quality Certificate Icon

Högre kvalitet på installationen

Heltäckande Hilti-lösning Prefabricering utförd av välutbildade specialister

Approved Icon

Mindre risker för hälsa och säkerhet

Inga skenor kapas på plats: Prefabricering i en kontrollerad miljö särskilt avsedd för detta arbete minskar risken för olyckor

Competitive Advantage Arrow

Konkurrensfördel

Håll tidsramarna för ditt projekt och öka värdet på dina tjänster

Image alt text (optional)

Vill du veta mer om våra prefabriceringstjänster?

Relaterade ämnen

MIQ

Installationssystem

Du kan vända dig till Hilti för ett komplett utbud av installationslösningar, från vanliga skenor och rörklämmor till specialiserade komponenter utvecklade för seismiska miljöer, offshoremiljöer och andra miljöer med höga säkerhetskrav. Våra onlineverktyg ger dig en effektivare och mindre felbenägen metod för att specificera, värdesätta och beställa dina installationer för kablar och rör.

Visa mer
Building Information Modeling

Byggnadsinformationsmodellering

Tror du fortfarande att BIM bara är till hjälp för medarbetare som arbetar med dimensionering? Tänk om! Tack vare toppmodern utrustning och de senaste tjänsterna från Hilti kan alla som arbetar med projektering, byggarbeten eller anläggningshantering uppgradera till extremt effektiva, digitala helhetslösningar för arbetsflödena.

Visa mer

Kontakta oss om våra prefabriceringstjänster

Dela