PRAKTISK TRÄNING INSTALLATIONSUPPHÄNGNING

Speciellt framtagen utbildning för ingenjörer

Utbildningen Praktisk träning installationsupphängning ger en heltäckande överblick över de främsta utmaningarna och möjliga lösningar för olika installationsupphängningar. Att vara medveten om vilka alternativ som finns samt vilka olika faktorer som påverkar kan vara avgörande för arbetsmiljö och produktivitet i arbetet.

Syfte med utbildningen

  • Erhålla praktisk erfarenhet av att montera några vanliga installationsapplikationer
  • Erhålla grundläggande förståelse för lätt och tung rörupphängning samt fixpunkter
  • Förstå vilka faktorer som spelar en avgörande roll i samband med dimensionering
  • Tillhandahålla praktiskt exempel på lätt rörupphängning med skensystem

Utbildningsinnehåll 

  • Installationssystem och vanliga applikationer
  • Faktorer att ta hänsyn till vid dimensionering
  • Praktik av lätt och tung rörupphängning samt fixpunktsmontage
  • Gåva att ta med efter genomförd utbildning

Kontakta oss

Dela