CIRKULARITET – ATT GÖRA MER MED MINDRE

Cirkulär ekonomi är en vinst för både miljön och byggindustrin

Inom vår globala ekonomi återanvänds färre än 10% av våra resurser. När byggnader inte längre är livskraftiga återvinns eller återanvänds endast 40% av det byggavfall som uppstår. Genom att anta cirkulära affärsstrategier som integrerar hållbarhetsfaktorer tillsammans med ekonomiska faktorer hjälper du inte bara till att minimera din påverkan på miljön utan säkerställer också långsiktig framgång för ditt företag.

DEN AKTUELLA MÄNGDEN GLOBAL AVFALL SOM GENERERAS

2 MILJARDER

ton av avfall genereras årligen
Världen skapar cirka 2 miljarder ton avfall varje år, och detta antal förväntas öka.

300 MILJONER

ton plastavfall per år
Detta är utöver de 54 miljoner ton elektroniskt avfall som produceras varje år, av vilket endast 17,4% återvinns.

1/3 AVFALL

produceras globalt varje år
En tredjedel av allt avfall globalt genereras av byggbranschen.

180 KILO

förpackningsavfall per år
Den genomsnittliga europeiska medborgaren producerar nästan 180 kilo förpackningsavfall om året.

VARFÖR CIRKULARITET?

Maximera värdet genom att minska resursanvändningen i hela dina byggprojekt

I motsats till den linjära ekonomins modell, som fokuserar på lönsamhet, inriktar sig den cirkulära ekonomin på att generera maximalt värde med minimal användning av råmaterial och resurser. Med vår hjälp kan ditt företag göra mer med mindre genom hela leveranskedjan. Från planeringsfasen, där vår programvara och våra tjänster kan hjälpa dig att optimera dina konstruktioner för att minska avfall, till byggfasen där våra verktyg och supportsystem har designats för att återanvändas, ända till återvunnet material. Du kan till och med få personlig rapportering om dina insamlings-, återanvändnings- och återvinningsinsatser.

Gamla verktygsbatterier

Minskad överkonsumtion

Effektivare lösningar för hantering av utrustning och verktyg

Vår Fleet Management användningsmodell hjälper dig att bygga in cirkularitet i din hållbarhetsresa. Den säkerställer att du bara har de elverktyg du behöver, vilket minskar resursförbrukningen samtidigt som du effektiviserar din verksamhet.

Med ON!Track, vår programvara för inventering och hantering kan du lokalisera outnyttjad eller borttappad utrustning inom ditt projekt.

Verktygskomponenter vid reparation

Inget avfall, ingen brist

I möjligaste mån återanvänder vi reservdelar från verktyg som du inte längre behöver

Det är en smidig process: vi hämtar elverktyg, batterier och tillbehör från dig, var du än befinner dig i världen och står för frakten. Vi tar även emot våra konkurrenters verktyg och batterier.

Men vad händer med dem sen? Vissa verktyg som är funktionellt likvärdiga med nya hamnar i vår maskinuthyrningslager, vilket täcker behovet av att behöva tillverka och transportera ny utrustning. Oftast doneras de till humanitära organisationer, skolor och andra utbildningsorganisationer. Komponenter som uppfyller våra kvalitetsstandarder återanvänds av våra reparationsverkstäder. Faktum är att återanvändningen av reservdelar från returnerade elverktyg nu är uppe i 120.000 per år, vilket sparar cirka 90 ton elektronik, motorer och rotorer per år. Det som blir över går till våra återvinningspartners.

Motorer till gamla borrmaskiner i återvinningskärl

Obegränsad förmåga att återvinna

Det vi inte kan återanvända kommer vi att återvinna

Verktyg eller komponenter som inte kan återanvändas hanteras av våra globalt granskade återvinningspartners.

Vi tar ansvar för våra produkter under hela deras livstid. En stor del av ett typiskt verktyg består av högkvalitativa metaller som kan återvinnas i princip hur länge som helst för olika tillämpningar, och även om vi uppnår en hög nivå av icke-termisk återvinning på våra marknader fortsätter vi att arbeta med våra återvinningspartners för att öka utbytet ännu mer.

Vår resa mot cirkulär ekonomi

50 %

av massan på ett verktyg från Hilti är av återvunnet material
Vi minskar mängden nya råmaterial genom att öka andelen återvunnet stål och återvunnen plast i våra produkter.

1.3 MILJONER

verktyg, batterier och tillbehör samlades in av Hilti under 2020
Stöd cirkularitet genom att låta oss samla in dina utgångna verktyg gratis. Vi hittar sätt att återanvända eller återvinna dem.

81 %

av allt insamlat material återvanns för materialåteranvändning
Vi förbättrar ständigt våra återvinningsgrader tack vare innovationer inom sorterings- och bearbetningsteknik.

1,929 ton

i material erhölls genom återvinning
Vi arbetar för att säkerställa att höga nivåer av stål, koppar och aluminium åter kommer in i de internationella råvarucyklerna.

Först i branschen: Hur man mäter cirkulär ekonomi

Till skillnad från CO2 finns det inget internationellt erkänt sätt att mäta cirkularitet. Därför har vi tillsammans med BCG och Circle Economy utvecklat den nya metoden CIRCelligence. Vi kan nu utvärdera en hel produktportfölj på årsbasis, baserat på hur väl cirkularitet har implementerats. Våra beräkningar omfattar områden som återvunnet material, produktdesign, produktionsmetoder, hur vi hanterar våra verktyg och vad som händer i slutet av en produkts livscykel.

Mer hållbara tillsammans

Upptäck lösningar som hjälper dig att minska ditt koldioxidavtryck samtidigt som du säkerställer en hållbar tillväxt för ditt företag i framtiden.

Utforska hållbara lösningar

Lösningar för gröna byggnader

Investera i innovativa konstruktionslösningar som hjälper dig att leverera certifierade, hållbara byggprojekt.

Utforska lösningar för gröna byggnader

Ta kontroll över kostnaderna för din verktygspark

Effektivisera den ekonomiska planeringen med Fleet Management. En fast månadsavgift täcker alla dina verktyg, inklusive användning, service och reparationskostnader.

Upptäck Fleet Management

Dela