Information med anledning av coronaviruset

Precis som du följer Hilti utvecklingen av Coronaviruset noga och efterlever alla myndighetsdirektiv som utställts. Vår högsta prioritet är givetvis våra anställda med familj samt kunders och partners hälsa. Samtidigt vet vi att många av er förlitar sig på Hilti för att fortsätta utveckla era verksamheter i rätt riktning, även i kristider.

Således har vi vidtagit ytterligare säkerhetsåtgärder för att minimera eventuell spridning av viruset och samtidigt bibehålla vår affärsverksamhet aktiv i största möjliga mån.

Handla av oss

Alla säljkanaler öppna

För att du som Hilti-kund ska få verksamheten att fungera behöver du ibland komma i kontakt med oss, och vi finns här för att hjälpa dig.

  • Din personliga säljare finns tillgänglig precis som vanligt. Vill du minimera fysiska kontakter når du honom eller henne via telefon och mail.
  • Vårt butiksnät har öppet enligt ordinarie arbetstider, och vi lagerför produkter precis som vanligt. På plats i butiken kommer personalen samla ihop din order utan fysisk interaktion för allas hälsas skull.
  • Kundservice har öppet som vanligt. Ring 020-555 999 eller maila kundservice@hilti.com för beställning, orderspårning och rådgivning. 
  • www.hilti.se får du svar på de flesta av dina frågor, hantera din verktygspark och lägga order dygnet runt.

LOGISTISKA IMPLIKATIONER

Hilti logistik har vidtagit kraftfulla åtgärder för att skydda sin försörjningskedja mot virusutbrott. Vi har minimerat risken för en eventuell smittspridning i organisationen med syfte att säkerställa hög leveransservice framöver.

3-dagarsgaranti för reparationer

På grund av rådande omständigheter ber vi om tålamod och förståelse för att ledtiderna för reparationer kan komma att överskrida vårt tidslöfte tre dagar eller kostnadsfritt. Vår verkstad fortsätter att serva, kalibrera och reparera verktyg precis som tidigare och vi eftersträvar att uppfylla löftet från vårt håll men p.g.a. yttre omständigheter kan vi just nu inte garantera kostnadsfria reparationer i de fall som hela processen överskrider tre dagar.

PRODUKTIONSLINJER

Vi kan för närvarande förhindra större negativa effekter på vår produkttillgänglighet. Våra produktionsteam är i förhöjt läge och övervakar vår leveranskedja kontinuerligt.

Hiltis samtliga produktionsanläggningar, inklusive de i Kina, är i drift och levererar enligt planerad kapacitet.

PREVENTIVA ÅTGÄRDER

Vi har inrättat krishanteringsteam på både global och regional nivå. Detta har förberett oss väl och gett oss förmågan att snabbt genomföra proaktiva åtgärder och att snabbt reagera på ny utveckling. De anställda som har möjlighet arbetar till största del hemifrån och samtliga efterlever våra strikta hygienriktlinjer

Vi har beredskapsplaner för både våra kontors- och produktionslokaler, för att säkerställa kontinuitet i leverans och service.

Vi införde vid ett tidigt skede och efterföljer ett reseförbud mellan till och från våra internationella hubbar och andra Hilti-länder. Alla som rest under virusets senare spridningsfas har satts i 14 dagars karantän vid hemkomst. 

Vid frågor, kontakta din säljare eller Hilti Sveriges krishanteringsgrupp genom Linda Blixt:

linda.blixt@hilti.com

Dela