Så kan automatisering bidra till att hantera byggbranschens största utmaningar

How automation can help tackle construction's biggest challenges

Robotarna kommer! Faktum är att de redan här – om än i form av de mindre sensationella koncepten digitalisering och automatisering. Men hur kan de bidra till att hantera byggbranschens största utmaningar? Fortsätt läsa för att få svaret...

Fördelarna med robotar

Automatiska och halvautomatiska maskiner är som mest användbara när du behöver utföra vardagliga, repetitiva eller farliga uppgifter som kräver noggrannhet eller hastighet bortom mänskliga begränsningar. Att använda robotar för att gräva, borra, skära, svetsa, flytta tunga laster och gjuta betong kan bidra till att göra arbetsplatser mer effektiva, exakta och säkra. Till exempel kan robotar... 

 • Låta människor fördela sin tid till mer tillfredsställande, värdefulla uppgifter. 
 • Utföra ansträngande eller farliga uppgifter som annars skulle äventyra människors hälsa och säkerhet. 
 • Utföra uppgifter under svåra förhållanden som är osäkra för människor. 
 • Minska försäkringskostnaderna genom att minska riskerna för människor. Arbeta över natten för att korta tidslinjerna. Eliminera omarbeten på grund av mänskliga misstag.
90 %

Nio av tio byggföretag förutspår en brist på yrkeskompetens till 2030
[1]

81 %

... ser robotisering som viktig produktionsfaktor inom byggbranschen
och säger att de kommer att införa eller öka användningen av robotar och automation inom de närmaste 10 åren. [1]

25 %

av det material som transporteras till en byggarbetsplats uppskattas kasseras som avfall.
Med automationslösningar och digitala lösningar kan byggföretag minimera sitt avfall genom effektiv byggdesign och smarta byggprocesser. [1]

30 %

Byggarbetare står för cirka 30 procent av alla arbetsplatsolyckor
Robotar kan göra byggarbetet säkrare genom hantering av stora och tunga laster, arbete i farliga utrymmen samt kan möjliggöra nya, säkrare byggmetoder. [1]

Automated and semi-automated robots can benefit the construction industry in many ways

Även om byggbranschen vanligtvis är dålig på att snabbt ta till sig ny teknik används redan automatiska och halvautomatiska robotar runt om i världen. 

Exempel på detta är: 

 • Boston Dynamics Spot, en mobil robot som enkelt navigerar arbetsplatsterrängen för att utföra inspektionsuppgifter och samla in data. 
 • Dusty Robotics FieldPrinter, som använder BIM-data för att skriva ut planritningar direkt på byggplatsen. 
 • Canvas, en automatiserad infästningsmaskin för gipsskivor. 
 • Hilti Jaibot, en halvautomatisk sladdlös borrmaskin för VVS- och inredningsarbeten (särskilt för arbete över huvudhöjd) som kan arbeta i 8 timmar på en enda batteriladdning.

Öka produktiviteten genom automatisering

Det är ingen hemlighet att byggbranschen har svårt att nå högsta produktivitet. Faktum är att det knappt har skett någon produktivitetsökning under de senaste 20 åren – till stor del på grund av branschens stelnade arbetssätt och ovilja till förändring. Men denna ovilja till förändring påverkar inte bara produktiviteten utan även vinstmarginalerna negativt. 

Ta till exempel VVS-installationer: 

 • Misstag vid planering och utförande kan kräva ineffektiva improvisationer på plats och kostsamma omarbeten. 
 • Att samordna flera aktörer med överlappande applikationer kan vara komplicerat och dyrt. 
 • Repetitiva arbetsuppgifter kan vara tidskrävande och demoraliserande, och dessutom medföra stor risk för fel. 
 • Arbete över huvudhöjd kan vara ineffektivt och fysiskt krävande. 
 • Brist på utbildad arbetskraft kan ge installationer av dålig kvalitet som behöver göras om. 

Men också en liten ökning av produktiviteten kan leda till en betydande ekonomisk vinst, särskilt i stora och viktiga projekt. Så om ökad produktivitet är nyckeln till långsiktig framgång – var ska man börja? Du börjar med att utvärdera dina arbetsflöden från början till slut, identifiera deras ineffektiviteter och hitta sätt att optimera och sedan automatisera processerna. 

Bil- och jordbruksbranscherna har redan visat att automatisering och digitalisering kan öka produktiviteten avsevärt. En liknande omvandling kan också gynna byggbranschen. Detta är trots allt en relativt systematisk och kontrollerad bransch – vilket betyder att den är väl positionerad att dra nytta av automatisering och digitalisering.

Hur kommer allt detta att påverka den mänskliga arbetsstyrkan?

Det finns alltid förbehåll – en del fruktar att automatiseringen ska ta jobben från människor. Men branschen står redan inför arbetskraftsbrister och efterfrågan på personal fortsätter att växa. Automatisering kan hjälpa till att minska detta problem, särskilt när det gäller lågkvalificerade jobb som är svåra att rekrytera till. 

Nyckeln är att kombinera mänsklig och robotbaserad kompetens i ett koncept som kallas kollaborativ robotik. Till exempel måste en robot fortfarande ha en människa som hanterar dess resurser och programmerar uppgifterna, även om BIM som bidrar till att effektivisera processen. Kollaborativ robotik kan bidra till att öka produktiviteten för äldre personal som har enorm erfarenhet men har svårt med de mer fysiska aspekterna av byggnadsarbetet. Den kan också hjälpa entreprenörer – särskilt sådana som konkurrerar om efterfrågad arbetskraft – att attrahera digitalt bevandrade kandidater som annars inte skulle kunna tänka sig att arbeta inom byggbranschen. 

I dagsläget är människor fortfarande bäst lämpade för arbete som kräver känslig hantering och improviserat beslutsfattande. Lämna de tråkiga jobben som kräver extraordinär snabbhet, styrka och noggrannhet till robotarna.

Dags att agera

How automation can help tackle construction's biggest challenges

Att införskaffa en robot innebär ofta en betydande investering i både initiala kostnader och tid för att lära sig hur man använder och integrerar den i befintliga processer. När vinstmarginalerna är låga verkar det riskabelt att lägga surt förvärvade intäkter på innovation. Och med pressade deadlines är det ingen som vill ingen avbryta ineffektiva men fungerande arbetsflöden – även om de långsiktiga fördelarna vida överväger ett kortsiktigt behov av att ”bara få jobbet gjort”. 

Att avstå från att ta till sig teknik som kan öka produktiviteten är dock inte produktivt. Företag måste förutse den digitala omvandlingen och ligga steget före konkurrenterna. Att utveckla en digital strategi kan börja med en enkel ROI-bedömning – alla entreprenörer som kan analysera projektdata och förutsäga kostnader kan avgöra om en ny teknisk lösning har värde. 

Men företag måste också vara modiga, vilket innebär att frigöra budget och fastställa nyckeltal som gör det möjligt för deras projektledare att prova ny teknik – som robotik – utan rädsla för att misslyckas. De som hittar sätt att identifiera långsiktiga produktivitetsvinster genom automatisering kommer att vara mycket bättre positionerade i framtiden.

Om du vill veta mer om hur byggrobotar och automatisering kan hjälpa ditt företag, fyll i formuläret nedan så ringer vi upp dig för att diskutera nästa steg!

Om du vill veta mer kan du kontakta oss eller registrera dig hos oss online och anmäl dig till vårt nyhetsbrev som innehåller alla våra exklusiva uppdateringar, kampanjer och produktinformation.

(Har du redan ett konto hos oss? Hantera inställningarna för ditt nyhetsbrev här)

Källor:

[1] https://plm-erpnews.se/robotisering-och-automatisering-har-en-enorm-potential-i-byggbranschen-havdar-abb/

Dela