Smartare teknik - säkrare byggbransch

How technology can help make the construction industry safer

Det är ingen hemlighet att byggbranschen huserar en av världens farligaste arbetsmiljöer. Detta är inte bara ett arbetsmiljöproblem för anställda, utan det kan också ha en negativ påverkan på arbetsgivarens rykte, produktivitet och lönsamhet om anställda måste vara borta från arbetet på grund av sjukdom. 

Osäkra arbetsförhållanden gör byggföretagen mindre attraktiva för framförallt den yngre generationen, vilket inte lindrar branschens skriande utmaningar med hög personalomsättning och brist på kvalificerad arbetskraft.

Men genom att implementera teknologiska lösningar för utrustning och processer kan gemene byggföretagare minimera skaderisken och bidra till att göra byggindustrin säkrare.

Vad gör en arbetsplats osäker?

De flesta skador har sitt ursprung i riskfyllda arbetsförhållanden och kan nästan alltid härledas till en av följande grundläggande orsaker:

 • Människor: Mänskligt fel och riskfyllt eller hänsynslöst beteende, felaktig användning av verktyg eller personlig skyddsutrustning, bristande kunskap eller erfarenhet, bristande uppmärksamhet, arbete under påverkan; felbedömning av risker.
 • Verktyg: Skadad eller dåligt underhållen utrustning som leder till defekter, saknad eller felaktig användning av personlig skyddsutrustning, saknade säkerhetstillbehör, användning av felaktiga, slitna eller skadade förbrukningsvaror. 
 • Organisation: Saknad eller felaktig personlig skyddsutrustning, otillräcklig utbildning eller certifiering, ej uppmärksammade faror, ergonomiska risker som obehag och trötthet, otillräcklig planering .
 • Miljö: Dålig belysning, kraftigt buller, störningar eller avbrott, dåliga väderförhållanden eller extrema temperaturer, farliga ämnen som damm eller kemikalier, arbete på höjder eller över huvudhöjd.

Förutom explicita risker på arbetsplatsen upplever entreprenörer inte sällan problem med att hålla sig ajour med regler och bestämmelser. Tillsynsmyndigheterna uppdaterar ständigt säkerhetsstandarder för att möta kraven från större och mer komplicerade projekt. Nya arbetsmetoder blir föreskrivna, nya teknologier och material blir norm - och färre kvalificerade arbetare och ständigt krympande deadlines kräver högre produktivitet och snabbare resultat.

Dessutom ska man komma ihåg att efterlevnad inte nödvändigtvis är synonymt med en säker arbetsplats. Regelverken är ofta skrivna för att uppfylla de grundläggande kraven, för att ena branschen vid en lägstanivå, men driver man ett byggföretag med stor vikt vid medarbetarnas hälsa och säkerhet innebär det i stort sett alltid att man måste gå långt bortom dessa minimikrav.

global bygghälsa i siffror

60,000 +

dödsolyckor
varje år i byggbranschen

450,000 +

avlidna
årligen till följd av lungsjukdomen KOL

160 MILJONER

drabbade
av arbetsrelaterade sjukdomar varje år

100 %

av alla arbetsplatsskador
kan undvikas

Hur kan modern teknik hjälpa?

How technology can help make the construction industry safer

Arbetsmoment som borrning och infästning i betong kan ersättas med innovativa infästningssystem och om hammarborrning inte går att undvika kan ett integrerat dammsystem på en SDS-borrhammare hjälpa till att avlägsna praktiskt taget allt damm direkt från borrhålet. 

Dagens avancerade borrmaskiner har integrerad teknik för att reducera vibrationer och vridmomentkontroll för att förhindra oväntad överrotation om borret hugger. Hilti har dessutom utvecklat en mer avancerad form av vridmomentkontroll som kallas 3D ATC, där ATC som bekant står för Active Torque Controll - alltså just aktiv vridmomentskontroll.

Systemet använder flera gyroskopiska sensorer för att upptäcka när en vinkelslip okontrollerat lämnar ett arbetsområde och utlöser då omedelbart ett klingstopp. 

En annan viktig sak att tänka på är är att använda batteriverktyg med bättre prestanda/vikt-förhållanden, vilket ger en lättare och mer bekväm arbetsbelastning (särskilt när du arbetar ovanför huvudet). 

Ineffektiva organisatoriska processer, som otillräcklig utbildning eller dålig hantering av personlig skyddsutrustning, kan också skärpas med proaktiva, molnbaserade mjukvarulösningar för hantering av byggprojekt. 

Vissa programvaror kan hantera säkerhets- och utbildningscertifieringar och ge notiser som gör det lättare att följa gällande regler och bestämmelser. Andra spårar personlig skyddsutrustning och ser till att masker, handskar och glasögon alltid finns på plats.

Innovationer för en säkrare arbetsplats

How technology can help make the construction industry safer

Starkare på jobbet, piggare hemma

 • Lättare, mer ergonomiska och bekväma verktyg. 
 • Handverktyg med vibrationsreducering
 • Exoskelett hjälp vid lyft och arbeten ovanför huvudet
 • Automatiska maskiner för farliga eller återkommande arbetsuppgifter 
 • Verktygsanslutna mobilappar som övervakar exponeringstider samt damm- och bullerklassificeringar
How technology can help make the construction industry safer

Organisatoriska förbättringar

 • Verktygsanslutna mobilappar med  säkerhetsutbildningar
 • Inventariehanterings-system för att spåra kvalifikationer och certifikat, skapa varningar för verktygsunderhåll, transparens över tillgänglighet av personlig skyddsutrustning i lager och aktivera smidigare reparationer eller utbyten av skadade/farliga verktyg
How technology can help make the construction industry safer

Ta aldrig onödiga risker

 • Laser och optiska instrument för minskad användning av stegar
 • Säkerhetsremmar för att förhindra tappade verktyg
 • Hälsovarningar för farliga batterier 
 • Sladdlösa verktyg utan krav på petroliska, gas eller krutbaserat bränsle
How technology can help make the construction industry safer

Spara lungorna, minska dammet

 • Verktygsintegrerade dammreduceringssystem som suger upp så gott som allt damm direkt vid källan 
 • Sugborr för optimal integrering med dammsystem 
 • Kraftfulla batteri- eller nätdrivna dammsugare för bekvämare rengöring 
 • BIM-processer som identifierar sätt att undvika borrning (t.ex. specificera ingjutningar)
How technology can help make the construction industry safer

Integrerade säkerhetsfunktioner

 • Vridmomentkontrollteknik som stoppar maskinen på ett kvarts varv vid hugg i underlaget
 • Dödmans- och beröringsaktiverade brytare för att stoppa verktyg när användaren släpper taget

Sätt en säkerhetskultur - tydlighet och efterföljsamhet

Osäkra arbetsplatser beror vanligtvis på dålig styrning, därför är det företagsledningens ansvar att övertyga sina anställda om vikten av hälsa och säkerhet. Denna filosofi bör följa med till de anställda som kommer att ta hand om varandra och gemensamt ta ansvar för säkerheten på arbetsplatsen. Chefer kan uppmuntra en säkerhetskultur genom att införa regelbundna aktiviteter för att förebygga skador som till exempel tillbudsanalyser, säkerhetsinspektioner, arbetsledda kommittéer och arbetaretablerade KPI:er för att på ett konkret sätt kunna mäta säkerheten. 

Detta kräver gruppanpassning, processmetoder och personligt ansvar. För en chef är detta det viktigaste under en arbetsdag. Chefer kan också leda genom att anta en strategi för hälsa, säkerhet och miljö där man drar nytta av tekniska innovationer. Att investera i produkter och tjänster som hjälper till att minska riskerna på arbetsplatsen är en proaktiv åtgärd som kan hålla företaget några steg före tillsynsmyndigheterna.

Säkrare arbetsplatser ger bättre affärer

Medarbetare reagerar positivt på verkliga åtgärder för att förbättra hälsan och säkerheten. Företagsledare som tar en aktiv roll i genomförandet av säkerhetsstrategier, som engagerar anställda under hela processen och som tar till sig effektiva säkerhetsinnovationer kan därför minska skador och stillestånd så markant att det ger mätbara resultat.

Att skapa en säkrare arbetsplats är inte bara bättre för de anställda, det är bättre för hela företaget. Även om ökad produktivitet kan vara det primära målet för de flesta byggföretag, bör det också vara en prioritering att undvika höga böter och alltför många bemanningsprojekt för att på så sätt knuffa marginalerna i rätt riktning.

Vill du veta mer om hur modern teknik kan göra ditt företag säkrare?

Om du vill veta mer kan du kontakta oss eller registrera dig hos oss online och anmäl dig till vårt nyhetsbrev som innehåller alla våra exklusiva uppdateringar, kampanjer och produktinformation.

(Har du redan ett onlinekonto hos oss? Hantera dina nyhetsbrevspreferenser här)

Dela