5 tips och tricks om batterisäkerhet

batterisäkerhet
Marcus Hansson Hilti

Litiumjonbatterier (Li-Ion) finns överallt – från telefoner och tandborstar till batteridrivna borrhammare och vinkelslipar. Eftersom tekniken blivit så vanlig är det lätt att bortse från dess sårbarheter. De senaste flygfraktskraven är en indikation på att de kräver specialhantering, eftersom högre strömtäthet innebär fler tillämpningsmöjligheter, men också större risker vid felaktig användning eller bristande skötsel. 

Här kommer fem tips och tricks om säkerhet för litiumjonbatterier som kan hjälpa dig att öka produktiviteten och livslängden för dina batterier från Marcus, vår produktchef för batterimaskiner!

1) Oftast orsakas olyckor med li-jonbatterier av felanvändning och bristande underhåll

Det är ingen överdrift att säga att felanvändning och bristande underhåll är de vanligaste orsakerna till olyckor med li-jonbatterier. Exempel på detta är att använda batterier som hammare, att kombinera enheter som inte är kompatibla och att utföra modifikationer på batterier. Detta är bara ett fåtal exempel på bristande underhåll. I värsta fall kan temperaturen och trycket i en eller flera li-jonceller stiga okontrollerat så att cellpaketet brister och börjar läcka ut farliga kemikalier och giftig rök. I värsta fall kan gaserna fatta eld. 

 

→ Ett modifierat batteri kan komma att innebära skadade celler och skadad elektronik.

Please enter alternative text here (optional)

2) Temperaturen är jätteviktig för li-ionbatterier

Temperaturen är en viktig faktor när det gäller batterier. Generellt fungerar litiumteknik säkert mellan -20 och 60 grader. För att användaren ska kunna vara trygg, förhindrar inbyggd elektronik och programvara professionell batteridriven utrustning från att fungera i osäkra temperaturer. Batterierna klarar emellertid inte av höga temperaturer och om de används eller förvaras i temperaturer över 60 grader kan detta resultera i försämrad kapacitet och prestanda. 

 

→ Det optimala temperaturintervallet är mellan 10 ° och 30 °.

Please enter alternative text here (optional)

3) Använd certifierade kompatibla enheter när du laddar batterier

För batteriets kemiska processer är laddningen och urladdningen påfrestande. Intensiteten i denna påfrestning beror emellertid på flera faktorer, som till exempel temperatur, verktygs- och laddartyp och den aktuella tillämpningen. Först och främst är bästa sättet att undvika oönskade effekter att använda certifierade och kompatibla verktyg och laddare som utbyter information med batteriet och bryter eller justerar energiöverföringen vid behov.    Det rekommenderas också att regelbundet inspektera batteripaketen och undvika laddning eller urladdning om skador upptäcks!

 

 → Använd certifierade och kompatibla verktyg och laddare för att undvika oönskade effekter.  

Please enter alternative text here (optional)

4) Koppla loss batterierna från verktyg och laddare

Om det blir ovanligt varmt när det används eller laddas ska du omedelbart koppla loss batteriet från verktyget eller laddaren. Sedan är det viktigt att det får svalna på avstånd från brännbara ytor. Som tur är bör inga specifika problem uppstå när det gäller partiell laddning eller urladdning eftersom li-ionbatterier är mycket mångsidiga och inte lider av ”minneseffekter”, som innebär en minskning av laddningsbara batteriers effekt på grund av ofullständig urladdning vid tidigare användning. Ett batteri som förvaras fulladdat åldras emellertid snabbt, så det är bäst att använda det relativt snabbt efter en fulladdning. 

 

→  Inspektera regelbundet batterier och undvik laddning eller urladdning om synliga skador upptäcks.

Please enter alternative text here (optional)

5) Underhåll batterier genom att hålla dem fria från damm och skräp

Bra underhåll skyddar inte bara mot olyckor, utan säkerställer också bättre prestanda och längre livslängd för batteriet över tid. I grund och botten är det viktigaste att hålla batteriet rent. Detta gäller särskilt ventilationsluckorna och kontakterna på gränssnittet så att batteriet kan svalna och att spontana kortslutningar på så vis undviks. Glöm inte att rengöring bör ske med jämna mellanrum utan några vätskor eller med hjälp av tryckluft. Elektroniska komponenter kan nämligen skadas och damm kan pressas in i batteriets hölje.  

 

→ En torr, mjuk borste eller en torr trasa är bäst för att ta bort damm och skräp.

Please enter alternative text here (optional)

Visste du att våra nya plastväskor är FN-certifierade och godkända för transport av farligt gods? Krånglig logistik av litiumbatterier är nu ett minne blott!

Det är uppenbart att li-jonteknik erbjuder flera fördelar: större energidensitet, låg egenurladdning och praktiskt taget ingen ”minneseffekt”. Högre energi innebär emellertid också större risker om den inte kontrolleras på rätt sätt. Hilti-batterisystem innehåller interna skyddsmekanismer, men rätt hantering är också avgörande för att minimera problemen med alla li-ionbatterier. Våra batterier är hjärtat i Hiltis sortiment av batteridrivna verktyg.

Därför är batterisäkerheten givetvis mycket viktig för oss och för att din produktivitet och mobilitet ska kunna förbättras. Så vare sig du vill borra i betong med borrhammaren TE 6-A22, fästa kablar och ledningar i golvet med bultpistolen BX3-ME eller fästa betongankare med slagmutterdragaren SIW 6-AT, ger vi dig det stöd du behöver för att få jobbet gjort.

Andra bloggar som kan vara av intresse för dig

Dela