Fem stora utmaningar vid styrning av byggprojekt

... och hur man övervinner dem

construction management challenges

Har du problem med styrning av byggprojekt? Då är du inte ensam.

Enligt en nyligen genomförd, global undersökning inom byggbranschen var det bara 25% av cheferna inom byggbranschen som var övertygade om att byggföretagen kan klara att leverera projekt i tid och till budgeterade kostnader.

Som ägare av ett byggföretag eller som platschef är projektledning en av många uppgifter. Vi förstår att du jobbar hårt varje dag för att styra upp och mildra effekten av eventuella problem, som kan förhindra ett framgångsrikt genomförande av byggprojektet.

I den här bloggen tar vi upp de vanligaste problemen i byggbranschen och hur du undviker dem.  

Vilka är de fem största utmaningarna i ett byggprojekt?

Åldrande yrkeskår och brist på kompetens

Många byggföretag har inte bara problem att hitta kompetent arbetskraft, men det är också ofta så att en stor del av den befintliga personalen är i åldern 50-60 år, vilket innebär att många kommer att gå i pension de närmaste åren. Att locka nya och yngre medarbetare till branschen har historiskt sett alltid varit svårt - och bristen på utbildad, kompetent och fysiskt lämpliga anställda har stor effekt på produktiviteten på byggarbetsplatserna.

En annan stor utmaning inom byggsektorn är bristen på utbildade och kompetenta anställda, vilket har stor effekt på produktiviteten.

Samtidigt som det inte är någon lätt uppgift att lösa bristen på arbetskraft i byggbranschen, så kan inte dina medarbetare bli mer produktiva utan rätt kompetens. Därför har det blivit allt viktigare att förbättra produktiviteten för den personal man redan har.

Hälsa och säkerhet

Byggbranschen visar sig vara den ledande sektorn i världen när det gäller antalet hälso- och säkerhetsrelaterade olyckor. Detta beror på utrustningen inte uppfyller lagar och bestämmelser eller brist på utbildning och säkerhetsmetoder.

Det finns många områden inom hälsa och säkerhet som måste uppfylla alla lagar och bestämmelser. Om du inte har ett digitaliserat system för att hantera detta innebär det att ditt företag är sårbart för fel som kan bli mycket dyrbara.

Om du till exempel oavsiktligt misslyckas med att förnya ett obligatoriskt arbetsmiljöintyg kan du få dryga böter av myndigheterna.

Eller tänk om ditt system gör att inspektions- och underhållsintervallen faller mellan stolarna. Om det sedan inträffar en olycka när dina medarbetare använder utrustning som inte är säker kan du få dryga böter.

Försenade projekt

Det finns ett antal vanliga saker som kan hindra slutförandet av ett projekt som projektledaren måste känna till för att projektet ska kunna genomföras som planerat. Den vanligaste orsaken till att byggprojekt blir försenade är "scope creep" - dvs att projektets omfattning okontrollerat växer utöver de ursprungligen uppsatta målen.

Eftersom ändringarna inte är planerade orsakar de för det mesta förseningar och spräcker den uppsatta budgeten. Projektledaren ska utvärdera önskemål om ändringar i projektet och besluta om och i så fall hur dessa ska implementeras. Den påverkan som eventuella ändringar får på tidsplanen och/eller budgeten måste kommuniceras till alla intressenter.

Men detta görs inte alltid på ett effektivt sätt. Att kunna hålla koll på tidplaner och budgetanslag kan vara en administrativ mardröm.

Införande av teknologi

Teknologiska innovationer går framåt i snabb takt, men byggsektorn halkar efter - med produktivitetsnivåer som ligger långt efter andra branscher i landet.

Regeringar över hela världen uppmärksammar detta med olika lokala initiativ i syfte att hjälpa byggsektorn att införa teknologi och förbättra produktiviteten.

Många byggföretag har svårt att investera eller implementera ny teknologi, så det är inte förvånande att en global rapport nyligen visade att byggsektorn är den näst sämsta digitaliserade sektorn i världen.

Hålla sig inom budgeten

Förutom utökning av projektets omfattning, som nämndes ovan, finns det många problem som gör att projekten inte klarar budgeten, inte minst dolda kostnader.

Vet du hur mycket dina verktyg faktiskt kostar? Förutom att tänka över inköpspriset för ett verktyg finns det många indirekta eller "dolda" kostnader att också tänka på, till exempel kostnader för reparationer, batteribyte och stöld.

Tänk på hur mycket tid som går åt till att leta efter verktyg på byggarbetsplatsen. Har du någon gång lagt ut pengar för att köpa nya verktyg som ersättning för verktyg som försvunnit eller blivit stulna? Allt detta kan snabbt bli mer och mer och till sist bli riktigt dyrt för ditt företag!

Hur kan byggföretagen vinna matchen?

De problem som vi nämnt ovan kan ha en dramatisk effekt på produktiviteten i din byggverksamhet.

Dessbättre finns det några enkla sätt för dig att hålla dina projekt inom tids- och budgetramarna, och även öka den totala produktiviteten på byggarbetsplatsen.

Om någon av dessa utmaningar gäller för din verksamhet kan vi hjälpa dig att snabbt och enkelt komma fram till hur du ska hantera dem i vår kostnadsfria åtgärdsguide.

Dela