Human Augmentation i byggbranschen

Human augmentation in the construction industry

Sci-fi-filmer och serietidningar bruka spegla ”human augmentation” som någon slags futuristisk teknik som skapar cyborg-liknande varelser i gränslandet mellan människa och maskin, men verkligheten är mycket mindre extrem. Termen avser vanligtvis teknik som är integrerad med en användares kropp i syfte att hjälpa till att förbättra produktivitet eller färdigheter och förhindra personskador. 

Även om vissa tycker att tanken på Human Augmentation är skrämmande (farhågan kan vara att människan ska bli överflödig) börjar många också se fördelarna. Detta gäller särskilt för yrkesområden i till exempel byggbranschen, där Human Augmentation kan bidra till att göra arbetsplatser säkrare, öka produktiviteten och lindra arbetskraftsbrist. 

Låt oss utforska ämnet nedan ...

Olika typer av Human Augmentation – mänsklig förstärkning

The three types of human augmentation

Human Augmentation-teknik kan delas in i 3 kategorier baserat på huruvida den replikerar, kompletterar eller överträffar den mänskliga förmågan. 

Den första kategorin syftar till att replikera och/eller återställa förmågor som en vanlig person har. Detta är vanligt i vården där pacemakers, proteser och enheter som kan bäras på kroppen har utvecklats i årtionden. 

Komplettering av den mänskliga förmågan avser enheter som på konstgjord väg bidrar till en människas styrka, intelligens, syn eller någon annan förmåga bortom normala gränser. I byggbranschen används dessa typer av enheter som kan bäras för att minska påfrestningarna och tröttheten för användarna, vilket fungerar som ett sätt för byggarbetare att hantera hälso- och säkerhetsfrågor.

Human Augmentation som syftar till att överträffa den mänskliga förmågan är teknik som låter oss göra saker som vi normalt inte skulle klara – som att flyga, andas under vattnet, få övermänsklig sensorisk förmåga, etc. Ett exempel på detta är Brain-Computer Interfaces (BCIs) – ett fält som växt snabbt under de senaste decennierna. Även om dessa system till stor del fortfarande är på konceptstadiet är BCI:er gränssnitt som låter en individ interagera med en dator eller maskin med bara sina sinnen.

385 miljarder

Dollar
Beräknas den globala marknaden för mänsklig robotförstärkning att uppgå mot år 2027

60 %

Minskad muskelansträngning
På en studie gjord vid Högskolan i Gävle då 25 försökspersoner borrade med borrmaskin i olika positioner utrustade med exoskelett.

83 %

Minskade arbetsskador
Visade en intern företagsstudie i USA vilket har gjort att Gävle högskola har påbörjat ett hälsofrämjande arbete som på sikt kan standardisera kroppsliga hjälpverktyg som Hiltis EXO-O1.

39000 Olyckor

Med sjukfrånvaro
Visar arbetsmiljöstatistiken från 2021. Då står byggbranschen tyvärr för drygt 25%

Human Augmentation i byggbranschen

Den globala Human Augmentation-marknaden förväntas vara värd miljarder år 2027, så det är ingen överraskning att denna teknik blir allt mer populär också i byggbranschen. Även om dessa innovationer aldrig kommer att ersätta skickliga byggnadsarbetare kan tekniken stötta dem genom att göra arbetsplatser säkrare, lindra brist på kvalificerad arbetskraft och öka produktiviteten. 

Ett sätt på vilket branschen implementerar Human Augmentation är genom exoskelett – bärbara system som ger fysisk assistans åt personalen genom förbättrat vridmoment och/eller strukturellt stöd. Systemet bärs utanpå kroppen och följer användarens rörelser. Inga, eller bara mycket begränsade, modifieringar av arbetsplatsen krävs.

Exoskelett: Bidrar till att hantera frågor kring produktivitet och ökad efterfrågan

How exoskeletons can help with productivity and increased demand in construction

Muskuloskeletala problem orsakade av repetitivt arbete över huvudet är ett stort problem för byggbranschens företag och personal. Det handlar inte bara om sämre produktivitet i företaget, utan medarbetarnas välbefinnande försämras givetvis om de drabbas av någon form av skada. 

Exoskelett är utformade för att öka produktiviteten genom att minska påfrestningarna på kroppen, vilket orsakar mindre smärta och trötthet tack vare minskad belastning på muskler och leder. Minskade påfrestningar och ökad komfort gör det möjligt för användare att förbättra sin hälsa och minska sjukfrånvaron – förutsatt att de fortfarande tar de pauser som krävs för fysiskt och psykiskt välbefinnande. Undersökningar har visat att exoskelett är mycket effektiva. 

Eftersom kvalificerad personal kan vara kvar längre tack vare färre sjukdagar kan byggföretag använda exoskelett för att förbättra verksamheten på två sätt – dels genom att förbättra de anställdas välbefinnande och dels genom att öka produktiviteten på arbetsplatsen.

Kontakta oss genom att klicka på länken nedan om du vill ha mer information om Hiltis bärbara exoskelett för byggbranschen!

Om du vill veta mer kan du kontakta oss eller registrera dig hos oss online och anmäl dig till vårt nyhetsbrev som innehåller alla våra exklusiva uppdateringar, kampanjer och produktinformation.

(Har du redan ett konto hos oss? Hantera inställningarna för ditt nyhetsbrev här)

Källor:

* https://www.globenewswire.com/news-release/2022/06/13/2461023/0/en/The-Worldwide-Human-Augmentation-Industry-is-Projected-to-Reach-357-Billion-by-2027.html#:~:text=The%20Global%20Human%20Augmentation%20Market,Global%20Human%20Augmentation%20Market%20stakeholders.

* hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-nyheter/2021-10-11-Ny-teknik-kan-gora-kroppsarbete-60-procent-lattare.html

*https://www.byggnadsarbetaren.se/exoskelett-framtida-krav-i-byggbranschen/#:~:text=I%20USA%20har%20biltillverkaren%20Ford,olika%20skelett%20anpassade%20till%20byggbranschen.

*https://www.av.se/globalassets/filer/statistik/arbetsskador-2021/arbetsskador-2021-2022-01.pdf

Dela