Image alt text (optional)

Viktigt meddelande

Beställning online eller i butik är för närvarande inte möjlig

På grund av en pågående systemuppdatering är beställningar online och i butik otillgängliga för närvarande och inga transporter kommer att genomföras under dagen. 

Alla system kommer att vara i drift igen från och med måndagen den 26 november.

Hur kan vi hjälpa er när ni inte kan beställa?

Kundservice

Ni kan nå kundservice som vanligt under våra vanliga öppettider. Vårt team finns tillgängligt för att svara på frågor och ta emot beställningar, men tänk på att beställningarna inte kommer att kunna behandlas förrän måndagen den 26 november.  

Ring: 020-555 999 

Butiker

Din lokala Hilti-butik är stängd under dagen men öppnar åter som vanligt måndagen den 26 november.

Webbplatsen och appen

Du kan fortfarande kunna hitta produktinformation och ladda ned dokument på Hilti.se. Observera att du inte kan logga in på ditt konto under denna period. 

Hilti-appen är offline. 

Båda system kommer att vara i drift igen måndagen den 26 november

Sales Rep Icon

Din säljare

Er säljare kommer delta i interna möten under dagen och troligtvis otillgänglig via telefon och e-mail.

Vanliga frågor

F: Varför uppgraderar vi systemet?

S:  Vi uppdaterar till den senaste versionen av SAP  så att vi att kunna bli mer mångsidiga och utveckla bättre och snabbare lösningar med molnbaserad teknik.

Q: Vad uppgraderar vi till?

S: Det nya systemet är S/4 HANA.

F: Om jag har ett brådskande ärende den 23 november, kan jag fortfarande beställa då?

S: Kundservice är den enda säljkanalen som håller öppet den 23 november. De kommer ta emot order men dessa kommer att ligga offline och behandlas först på måndagen, den 26 november. Det kommer alltså vara som att ordern kommer in på måndagen, med en extra transportdag från fredagen räknat. På grund av de förväntat ökade samtalsvolymer till kundservice rekommenderar vi att ni planerar verksamheten i så stor utsträckning som möjligt. Svarstiderna kommer med största sannolikhet vara längre än vanligt. Försök alltså i störst möjliga mån få in beställningar redan på onsdagen till kunder med tidskänsliga projekt.

F: När är sista tidpunkt för beställning innan uppdateringen?

S: Sista tidpunkt för beställning är 22 november klockan 16.00. Om du försöker skapa en beställning efter denna tidpunkt kommer den att ligga pausad och behandlas när systemet är igång igen nästföljande måndag. Inga order kommer alltså att skickas den 23 november.

F: Vad händer med min beställning om jag skapar den på hilti.se den 23 november?

S: Den 23 november kommer beställningsfunktionen på hilti.se inte vara tillgänglig. Vi rekommenderar dig att försöka beställa dagen innan eller nästföljande måndag, den 26 november. Även om det inte kommer att gå att behandla transaktioner kommer under denna tid kommer produktinformationen fortfarande att finnas tillgänglig i informationssyfte.

F: Vad kommer att hända med EDI-beställningar (B2B)?

S: Beställningar som skapas via EDI-systems kommer att behandlas så snart systemet är uppe igen måndagen den 26 november för transport följande dag.

F: Vad händer med min beställning om jag skapar den hos min säljare den 23 november?

S: Din beställning kommer att vara pausad tills den kan behandlas, så snart systemet är uppe igen - det vill säga måndagen den 26 november.

F: När kommer jag kunna beställa som vanligt igen igen?

S: Hilti.se, Hilti-butiker, kundservice och din säljare kommer att vara tillbaka som vanligt igen måndagen den 26 november.

F: Vad händer om jag måste skicka ett verktyg på reparation?

S: Inga reparationsbeställningar kommer att kunna behandlas eller skickas den 23 november, men det finns flera sätt du kan komma åt reparationsservice före eller efter systemuppdateringen.

 

  • HILTI.SE: Reparationsbeställningar kommer att ligga nere på hemsidan mellan 23 och 25 november. Om du loggar in måndagen den 26 november ska du kunna boka din reparation som vanligt.  www.hilti.se
  • HILTI CONNECT Reparationsbeställningar via appen Hilti Connect kommer att ligga nere mellan 23 och 25 november. Om du loggar in måndagen den 26 november ska du kunna boka din reparation som vanligt.
  • HILTI-BUTIK Hilti-butikerna kommer att hålla stängt den 23 november. Du får gärna lämna in verktyg för reparation dagen innan, förutsatt att detta sker innan 15.00, för utleverans samma dag. Alternativt kan du lämna av dina verktyg i butiken för reparation följande måndag den 26 november November. Hitta din närmaste Hilti-butik här: www.hilti.se/stores
  • KUNDSERVICE: Har ni brådskande behov den 23 november kommer vårt kundserviceteam att finnas tillgängligt för att manuellt hantera reparationsbeställningar. På grund av de samtalsvolymer vi förväntar oss denna dag rekommenderar vi dock att ni försöker planera verksamheten för att i så stor utsträckning som möjligt undvika beställningar med långa väntetider i telefonkö som följd.

 

F: Kommer min reparation fortfarande garanterat kunna returneras inom tre dagar?

S: Den 23 november kommer inga transporter alls att ske, och detta gäller också reparationsbeställningar. På grund av dessa störningar går det inte att garantera 3-dagarsreparationer. Vi lovar emellertid att returnera verktygen så snart som möjligt.

Frequently asked questions

Q: Why is Hilti upgrading the system?

A: We are using software that SAP no longer offer support for so the upgrade will allow more versatility to develop better, faster solutions utilising cloud based technology.

Q: What system is Hilti upgrading to?

A: The new system will be S/4 HANA

Q: If I have an urgent requirement on the 23rd November, can I still place an order?

A: Should you try to place an order with our Customer Services team on the 23rd November, it will be held and processed the following Monday 26th November. Due to the volume of calls we expect on that day, we’d recommend you try to plan around this as far as possible to avoid long waiting times.

Q: What is the cut-off point for orders?

A: The cut-off point for orders on the 22nd November is 16:00. Should you try to place an order after this point, it will be held and processed when the system is back up and running on the following Monday.

Q: What will happen to my order if I place it on the website on the 23rd November?

A: On the 23rd November, the ordering function on the website will not be available. We recommend you try to plan to place your orders the day before or on the following Monday 26th November. During this time, although the website will not be able to process transactions, the product information will still be available for sourcing or research purposes.

Q: What will happen to EDI (B2B) orders?

A: Orders placed via EDI systems will be processed as soon as the system is back up and running on Monday 26th November for dispatch the following day.

Q: What will happen to my order if I place it with my Account Manager on the 23rd November?

A: Your order will be held until it can be processed when the system is back up and running on Monday 26th November

Q: When will I be able to place orders again?

A: The Hilti website, Hilti Stores, Customer Services and your Account Manager will all be back up and running as normal on Monday 26th November

Q: What happens if I need to send a tool for repair?

A: There will be no repair orders processed or dispatched on the 23rd November however there are several different ways you can access a repair service in advance of and following the system switch-over.

Hilti website: The repair ordering function on the website will be unavailable from the 23rd to the 25th November. If you log-in on Monday 26th November, you should be able to book in your repair as normal

Hilti Connect App: The repair ordering function on the Hilti Connect App will be unavailable from the 23rd to the 25th November. If you log-in on Monday 26th November, you should be able to book in your repair as normal. 

Hilti Store: The Hilti stores will be closed for business on November 23rd. You are welcome to drop your tools in for repair the day before provided you do so prior to 16:00. Alternatively, you can drop your tools in to the Store for repair the following Monday 26th November. Find your nearest Hilti Store here: www.hilti.co.uk/stores

Customer Services: Should you have an urgent requirement on the 23rd November, our Customer Services team will be available to manually process repair orders however due to the volume of calls we expect on that day, we’d recommend you try to plan around this as far as possible to avoid long waiting times.

Q: Will my repair still be guaranteed to be returned within three days?

A: On the 23rd November there will be no stock movements at all including repair orders. Due to this disruption, we will not be able to guarantee a 3-day repair turnaround however, we will endeavour to return the repaired tools as soon as possible

Dela