Hilti DCH 300-X Electric Wall Saw

Så sågar du genom väggar dubbelt så snabbt

Kraften i en fullstor såg med kapdjup och precision långt bortom 230 millimeters vinkelslipar: lär dig hur elsågar kan förbättra din produktivitet

Please enter alternative text here (optional)

Det råder inga tvivel: elsågar har alltid varit förhandsvalet när låga underhållsbehov och precision sätts i första rummet. Det som saknades har emellertid alltid varit effekten.

Det är nya tider nu. Den senaste generationen elsågar från Hilti, som till exempel DCH 300-X, drar nytta av våtkapningsmöjligheter och nyligen anpassade blad. Dessa två faktorer förbättrar var och en kaphastigheten med runt 30 %, så det går nu att förlita sig på elsågar i vardagstillämpningar utan att försaka hastigheten. Bara de mest krävande specialtillämpningarna kommer också fortsatt att kräva effekten och kapdjupet hos en större såg.

När du lägger till elsågarnas ytterligare fördelar – särskilt det faktum att de är avgasfria och mycket tystare vilket möjliggör användning inomhus eller i byggnader med boende  – är det lätt att förstå varför de är favoritverktyget vid många vanliga tillämpningar. Våra största handhållna elsågar kan kapa genom 120 mm med ett 305 millimetersblad. Det är ett kapdjup du vanligtvis bara får med mycket dyrare 350 millimetersblad. Tack vara denna smarta verktygsutveckling kan du skära helt igenom en vanlig betong- eller gipsvägg eller ett golv från bara ett håll – du slipper alltså att mäta och såga från vardera sida. Rutinkapningar eller förstoringar av öppningar blev precis dubbelt så effektiva som med en vinkelslip.  

DCH 300-X

Tryck ifrån istället för att dra

 I likhet med våra gassågar och vinkelslipar snurrar bladen på våra elkapar i motsatt riktning. I praktiken innebär detta att du trycker elkapen på dess hjul, bort från dig. Detta gör den enklare att styra så att du kan få ett perfekt vinkelrätt snitt exakt där du vill ha det.

DCH 300-X wall cutting

Inget dubbelarbete

Inte ens vinkelslipar med 230 millimetersblad kan kapa djupare än 60 mm som mest. Denna begränsade räckvidd gör att du alltid måste kapa från båda sidor för att komma igenom en vägg eller ett golv. Genom att välja en större såg får du ett kapdjup som är större än tjockleken på vanliga golv eller betong-/gipsväggar så att du kommer igenom hela vägen från ena hållet. Enkelt uttryckt: djupare kapning ger större produktivitet.

Inget gasreglage

För att starta en elkap behöver du bara koppla in den och trycka på knappen.

Inga avgaser

En elkap har ingen förbränningsmotor och är därför mycket tystare, mer miljövänlig och kan användas inomhus.

Våt betongkapning: högre hastighet, mindre damm
1 / 2
Våt betongkapning: högre hastighet, mindre damm

Våtkapning går snabbt. Mycket snabbt. Vattnet bidrar till att kyla diamantbladen till den mest produktiva temperaturen och spolar samtidigt bort allt damm som sätter igen snittytan. Våra jämförelsestudier mellan våt och torr kapning visar att man kan skära genom betong ungefär 30 % snabbare med våtkapning. DCH 300-X levereras som standard med en slangkoppling och dammkåpa med djupanslag – så du kan börja jobba direkt! Våtkapning har framträtt som en av de mest effektiva metoderna för att begränsa dammbildning. Allt du behöver är en hink vatten och en standardslangkoppling. 

Anpassade equidistblad: Snabbare och tunnare än någonsin
2 / 2
Anpassade equidistblad: Snabbare och tunnare än någonsin

Tack vare de senaste förbättringarna i våra främsta prestandablad kan du räkna med att skära 30 % snabbare än tidigare. Detta i kombination med våtkapningens förbättrade hastighet gör att DCH 300-X kan erbjuda tillräckligt med prestanda för att ta över många vanliga kapjobb från gassågar. Vårt Equidist Super Performance Xtra (SPX)-blad är vår premiumkapskiva. SPX har konstruerats för att kapa allt, inklusive armering, och sätter en ny standard i fråga om hastighet och slitstyrka. 

Behöver du kapa djupare? Kapar du mycket armering?

Equidist diamond blade family

Kapdjupet på DCH 300-X är 120 mm vilket är perfekt för kap- och breddningsändamål i alla vanliga betong- och gipstjocklekar, men vi producerar också diamantsågverktyg för mycket stora tillämpningar eller specialjobb. Med gassågen DSH 900-X kapar du upp till 150 mm djupt. Räcker det inte? Med den elektriska väggsågen DS TS20-E kan du kapa upp till 710 mm djupt.

När det gäller armeringskapning är våra equidistdiamantblad det självklara valet. Dessa blad tillverkas i en extremt exakt process där varje diamant placeras individuellt i ett mönster på kapytan. Equidistteknik ger blad som kapar snabbare, håller längre och tar sig igenom fler material. Tack vare den kombinerade effekten av alla dessa innovationer kan du räkna med att minska din kaptid med upp till 30 %.

Handla en DCH 300-X online

DCH 300-X elektrisk våt- och torrkap

Kraften, precisionen och djupet som krävs för att ta sig igenom en hel armerad betongvägg från ena sidan till den andra. Våtkapning och anpassade blad har gjort elkapning snabbare än någonsin.

Handla online
Kolla in våra nyheter

Vad är nytt?

Kolla in våra senaste produkter och tjänster.

Kolla in våra nyheter
Handla online

DSH 900-X gassåg

DSH 900-X har en automatisk choke som gör starten enklare och är vår största handhållna kap. Detta alternativ blir intressant när kapdjupet eller effekten hos en elektrisk modell inte tillgodoser din tillämpnings behov.

Handla online

Dela