INSTALLATIONSLÖSNINGAR FÖR MEDICINSK UTRUSTNING

Hiltis installationssystem för medicinsk utrustning erbjuder en enkel lösning för att montera medicinsk utrustning utan att förändra placering av befintliga system, möjlighet att maximera produktivitet i operationssalar, kräver inte någon svetsning och utrymmet för stora luftspridare och luftstyrningsenheter för att erhålla bättre luftväxling i syfte att sänka risken för infektioner.

FÖRDELAR

• Möjlighet att snabbt utrusta operationssalar med den senaste tekniken för att attrahera och behålla den bästa kirurgiska personalen

• Stort konstruktivt plan med flexibla anslutningar för att säkerställa kirurgisk produktivitet med minimala stilleståndstider

• Möjlighet att välja ny medicinsk utrustning i sista minuten utan ökade kostnader för modellering och dimensionering

• Koordinering, organisation och support för all utrustning för att minimera framtida
renoveringskostnader.

FRÅGA EN INGENJÖR

Dela