Service och reparationer

Oslagbar service som standard

Världens bästa servicekoncept

Världens bästa servicekoncept.

Om det skulle uppstå ett fel på ditt Hilti-verktyg löser vi det snabbt, professionellt och helt kostnadsfritt, i upp till två år från inköpsdatum.

Därefter fortsätter vi garantera våra produkters kvalitet genom att sätta en övre gräns för hur mycket en reparation kan kosta – och den gränsen gäller under hela den beräknade livslängden för Hilti-verktyget.

Vi lämnar till och med livstids tillverkningsgaranti mot tillverkningsdefekter. Det är skönt att veta, och dessutom unikt för branschen.

Har du dessutom dina verktyg på Fleet Management är alla dina reparationer, frakt, kalibrering och service helt kostnadsfria under hela löptiden av ert avtal.

 

Blixtsnabb hantering

Blixtsnabb hantering.

Tar servicen längre tid än tre arbetsdagar blir den kostnadsfri. 

För att snabbhetslöftet ska gälla, måste reparationsordern registreras hos Hiltis kundservice, i en Hilti-butik eller på Hilti.se och verktygen måste vara klara för upphämtning. För verktyg som inlämnas i en Hilti-butik sker upphämtning nästkommande arbetsdag. Den dag som verktyget upphämtas av oss, räknas som dag 1 enligt snabbhetslöftet. Första försöket som Hilti återlämnar verktyget räknas som att vi klarat vårt uppdrag.

Varje verktyg måste skickas separat till Hilti, så att verktygen kan spåras utifrån verktygs- och serienummer. Snabbhetslöftet gäller inte om flera verktyg har paketerats och skickats till Hilti i samma paket, om inte Hilti – vid det tillfälle då servicenen beställs – meddelas om att flera verktyg skickas i samma paket.  

 

Helt kostnadsfritt upp till två år

Helt kostnadsfritt upp till två år.

Under en inledande period om två år, räknat från det datum då verktyget köptes hos Hilti, är alla eventuella reparationer kostnadsfria för kunden.

I sådana reparationer ingår:

• Hämtnings- och transportkostnader

• Arbetskostnader

• Defekta och/eller slitna delar

• Service, när servicebehov indikeras på verktyget

• Funktionskontroll, justering och säkerhetskontroll

• Returtransport

Kostnadsfria reparationer under ett år gäller för vinkelslipmaskiner, skruvmagasinet SMD 57, betongslipen DGH 130, Verktyg med NiCad/NiMH-batteri, bensindrivna kapsågar och krutdrivna DX 860-bultpistoler.

För diamantsystem med drifttidsräknare gäller reparationskostnadstaket i 2 år eller 200 timmar, beroende på vad som inträffar först.

 

 

Ett klick eller samtal bort

Ett klick eller samtal bort.

Din reparation begär du enklast genom ditt konto här på hilti.se. Bara logga in, klicka på ditt namn och sedan "Reparera verktyg" under verktygshantering. Där ser du alla verktyg som finns knutna till ert konto med serienummer samt org. ref och inventeringsnummer (om ni har era verktyg på Fleet Management). Bara kryssa i de verktyg ni vill reparera och fyll i upphämtningsadress och returadress, så kommer vi ut och hämtar verktyget hos er. Har ni inget konto kan ni även lägga en reparationsorder via vårt reparationsformulär.

Ni kan också ringa in er reparationsorder till vår kundservice på telefonnummer 020-555 999 om ni föredrar det.

 

 

Livstids garanti

10 års garanti

Hilti reparerar eller byter verktyget utan kostnad i 10år om det råkar ut för defekter som kan härledas till:

• Materialfel

• Tillverkningsfel

Förutsättningen är att verktyget endast har servats av Hilti i enlighet med tillverkarens instruktioner.  

Allmänna villkor gäller.

 

 

Livstids kostnadstak - inga otrevliga överraskningar

Livstids kostnadstak - inga otrevliga överraskningar.

När den inledande kostnadsfria reparationsperioden har löpt ut, sätter Hilti ett kostnadstak som gäller under verktygets återstående livslängd. 

För reparationer som kunden beställer efter att den kostnadsfria reparationsperioden har löpt ut, betalar kunden högst en tredjedel av listpriset för ett nytt verktyg av samma slag. Om kostnaden för reparationen är lägre än denna gräns, betalar du bara den faktiska reparationskostnaden. Listpriset minus eventuell rabatt är det pris som visas på www.hilti.se vid tidpunkten för reparationen.

I upp till tre månader efter en service som du har betalat för, får du samma kostnadsfria service som för ett nytt verktyg.

Kostnadstaket gäller under hela verktygets livslängd, förutsatt att alla reparationer utförs av Hilti.


 

 

Villkor och övrig information

Servicen omfattar inga tillbehör, kolvar och buffertar i bultpistoler samt filter till dammsugare. Reparations- eller lånekostnader för sådana produkter står kunden för.

Vissa verktyg omfattas inte av Hilti verktygsservice, exempelvis:

1) Verktyg som inte används för det avsedda syftet, i strikt överensstämmelse med bruksanvisningens instruktioner och andra instruktioner från Hilti.

2) Kostnadstaket och den tre månader förlängda kostnadsfriaperioden efter en betald reparation gäller inte batterier och laddare. Batterier och laddare som går sönder under den två års kostnadsfria perioden ersätts istället för att repareras.

3) Tigersågar är exkluderade från Hilti Verktygsservice för pallrenoverare.

4) SIW-maskiner är exkluderade från Hilti Verktygsservice för ställningsbyggare.

Snabbhetslöftet har vissa undantag, exempelvis följande:

1) Totalstationer (POS/PLT), tunga diamantverktyg (DS-verktyg och väggsågar), borrnings-/mejslingsverktyg (TE MD),  

2) specialutrustning/icke-standardartiklar

3) Verktygsreparationer som kräver kundens godkännande

4) Verktyg som har skickats till Hilti med förfrågan om kostnadsförslag

5) Leveranser som kunden inte godkänner eller som kunden bokar om 

6) Verktyg som transporteras under beteckningen ”farligt gods” (inklusive litiumbatterier över 100 Wh)

7) Reparerade verktyg som hämtas hos kunden av en tredjepart eller av en Hilti-medarbetare som inte har instruerats av Hilti att göra det

8) Verktyg som inte har sålts av Hilti Svenska AB eller som inte har sålts under en definierad period

9) Vissa geografiska områden så som Gotland samt öar utan bro till fastland.

10) Leveranstid för alla postnummer som börjar på: 74, 79, 80-99 - är fem dagar. 

11) Produkter som Hilti aldrig har tilldelat något serienummer

12) Leveranser som fördröjs p.g.a. force majeure

13) Bulkleveranser av fler än 10 verktyg åt gången från en kund på en arbetsplats eller produkter som skickas på pall

14) Datum då Hiltis reparationscenter är stängt på grund av helgledigheter eller andra särskilda tillfällen. 

 

Hiltis standardvillkor för försäljning gäller.

 

Dela