Hilti EPD library and low VOC construction materials for green building

Gröna byggnader

Innovativa lösningar för hållbara, certifierade projekt

Behöver du designa enligt de senaste miljöbestämmelserna? Vill du få poäng i miljöcertifieringssystem som LEED och BREEAM?

Vi har konstruktionslösningar som är externt certifierade för att uppfylla hälso- och miljöstandarder. Tillsammans med oss gör vi omfattande dokumentation från tredjepart lättillgänglig för dig. Det är enklare än någonsin att leverera certifierade och hållbara projekt.

Våra lösningar för grönt byggande kan hjälpa dig att uppnå upp till:

13 x

LEED points
for healthy and environmentally friendly products

14 x

BREEAM points
for indoor air quality, environmental product declarations and responsible sourcing

7 x

WELL points
and 3 WELL preconditions for material safety and transparency

11 x

DGNB points
for safe chemicals and indoor air quality

Image alt text (optional)

Poängsystem för grönt byggande

Få intyg för oberoende hållbarhetscertifieringar

För att göra det enkelt för dig att få poäng för gröna byggsystem erbjuder vi närmare 300 produktdeklarationer, allt från miljövarudeklarationer (EPD) till certifikat för flyktiga organiska föreningar (VOC). Dessa omfattar alla våra produktgrupper, inklusive brandskydd och kemankare.

Du hittar dessa deklarationer på relevanta produktsidor i vår webshopp, eller när du söker på vår webbplats och väljer tekniska dokument. Om det dokument du behöver ännu inte finns tillgängligt, kontakta oss.

Viktiga typer av certifikat för grönt byggande

Environmental product declarations

Det här dokumentet är även kallat EPD. Tredjepartsgodkänd dokumentation av en produkts miljöpåverkan under hela livscykeln, inklusive dess koldioxidavtryck

Ladda ner EPD

Volatile organic compound certificates

Det här dokumentet kallas även VOC. Tredjepartsgodkänt utlåtande om eventuella skadliga ämnen som ingår i - eller släpps ut av - en produkt och en indikation om dessa ligger inom tillåtna gränser

Ladda ner VOC

Cradle to Cradle® material health certificates

Även kallad C2C, detta dokument är framtaget och oberoende verifierat med utlåtande om byggprodukters påverkan på människors hälsa och miljön.

Ladda ner C2C dokument

Vår dokumentation av gröna byggnader omfattar:

 

LEED

WELL

BREEAM

DGNB

Volatile organic compounds (VOC)
VOC content/emissions certificates

Environmental product data
Environmental product declaration (EPD)
Life Cycle Assessment

 

 

Product health data
Cradle to Cradle® Material Health Certificate
Health Product Declaration (HPD)
Manufacturer Inventory
REACH Statement
Restricted substances

 

Material efficiency
Recycled content
Reusable materials

     

Responsible sourcing and manufacturing
UN Global Compact CSR
ISO 14001 Certificate

 

 
Image alt text (optional)

Varför gröna byggnader?

Bidra till en lägre klimatpåverkan och lönsammare affär

Grönt byggande är en viktig strategi för att möta utmaningen med klimatförändringar och minskning av koldioxidutsläpp, inte bara på Hilti utan hela Sverige. Investeringar i energibesparande och annan klimatvänlig teknik bidrar till att skapa byggnader och samhällen som är hälsosammare platser att bo och arbeta i. Vi ska alla ställa om.

Certifiering av gröna byggnader skapar transparens i byggnadernas miljöegenskaper. Möjliga fördelar är lägre driftkostnader för byggnaden tack vare alternativa energikällor och konstruktion, högre redovisat byggnadsvärden och avkastning på investeringar, skattereduktion för installation av grön teknik vid uppförande av fastigheter som i sin tur ökar marknadsvärde och hyresnivåer.

Vår hållbarhetsapproach

Från vårt mål att vara koldioxidneutrala 2023 till initiativ för produktåtervinning och volontärprogram för anställda - Hilti har hållbarhet som en del av sitt kärnuppdrag.

Läs mer om våra åtaganden inom hållbarhet

Minska avfallet med BIM-tjänster

Förhandsplanering och modellering av ditt projekt med hjälp av BIM-designtjänster (Building Information Modeling) kan hjälpa dig att minimera byggavfall och kontrollera kostnaderna.

Upptäck fördelarna med BIM

Vårt onlineforum för ingenjörer

Ask questions, read technical articles on design issues and watch on-demand webinars or take part in continuing education courses – all on the Ask Hilti forum.

Registrera dig på Ask Hilti

Dela