Hilti PLT 300 utsättningsverktyg och Jaibot borrobot utför installationslösningar på en byggarbetsplats.

BIM-driven robotteknik för installation

Effektivare, säkrare och mer exakt med Hilti Jaibot

Tänk om du kunde automatisera byggarbetet mycket mer än att bara digitala ritningar. Tänk om en robot kunde ta hand om vanliga rutinarbeten och utföra installationslösningar snabbare, säkrare och mer exakt. Samtidigt som du skyddar personalens hälsa och minska risken för mänskliga fel. 

BIM har redan bidragit till att göra projekten mindre komplicerade och tack vare borroboten Jaibot lyfts nu installationsarbetet till en ny nivå med betydande effektivitetsvinster.

Jaibot-lösningen

Jaibot-lösningen

Utnyttja framtidens byggteknik redan idag

  • En byggrobot för alla typer av installationsarbeten.
  • Semi-automatisk borrobot för takinstallationer.
  • Batteridrivet system för arbete i upp till åtta timmar mellan laddningarna.
  • Inbyggt system för dammreducering och märkning. 
  • Lättanvänt, intelligent system som inte kräver operatörer med expertkunskaper.  

 

 

 

Hur fungerar Jaibot?

Öka produktiviteten med en semi-automatisk robot

Baserat på informationen från en digital ritning genomför roboten projektet och samma data kan användas för att följa utveckling och status för installationsprojektet. Eftersom roboten gör markeringar och sedan borrar hålen enligt ritningen slipper byggarbetarna det slitsamma arbetet med att borra över huvudhöjd. Allt dina medarbetare behöver göra är att sköta Jaibot - vår nya byggrobot.

Betongtak och robotborrning på arbetsplatsen.

Digital precision

Digitalisering av byggbranschens värdekedja

Med BIM har du redan tagit steget in i den digitala ritnings- och planeringsvärlden. Med digitala planering bidrar konstruktörerna till en byggprocess som är effektivare, leder till färre problem på arbetsplatsen och en optimal systemdimensionering. Jaibot använder samma data för utförande av arbetet.

  • Ladda upp data från Autocad eller Revit till Hilti Cloud.
  • Importera filer via PLC 400, Hiltis pekdator för fältbruk vid utsättningsarbete.
  • Utsättningsarbetet görs enkelt med Hiltis PLT 300.

Med detta som underlag borrar byggroboten därefter samtliga hål och tack vare den digitala ritningen blir borrningen mycket mer precis än med traditionella metoder.

 

 

Byggnadsarbetare arbetar säkert när de styr roboten Jaibot under tiden den borrar hål i taket på en arbetsplats

Arbeta säkrare

Robotteknik inom byggbranschen minskar riskerna för fel

Installationer över huvudhöjd är ansträngande, bökigt och tidskrävande. I dessa tider när det är brist på erfaren personal i branschen är det särskilt viktigt att ta hand om sina medarbetare på bästa sätt. Låt dem istället styra Jaibot, stationera utsättningsverktyget och se till att roboten kan utföra sitt jobb.

Allt finns där det ska vara

Färre fel

Allt finns där det ska vara

Digital data är exakt, men det kan ändå finnas ett antal riskfaktorer när det gäller installationsarbete. Samordning av flera entreprenörer kan vara svårt och projekten kan drabbas av kvalitetsbrister i installationsarbeten. En byggrobot är snabbare och arbetar med större precision eftersom den borrar hålen automatiskt enligt den digitala ritningen. Hålets placering, djup och diameter definieras av borritningen, vilket leder till färre fel, större precision och renare hål. När Jaibot markerar och borrar skickar den automatiskt information tillbaka till systemet vilket gör att projektets aktuella status kan följas live och dokumenteras.

Dela