Så driver Internet of Things och batteridrivna verktyg produktivitet

Betydelsen av ”big data” – inte större batterier

How 'Internet of Things' & cordless tools are driving productivity in construction

Behovet av högpresterande batteridrivna verktyg – från kompakta borrmaskiner till betongmejselhammare – bara fortsätter att öka på våra byggarbetsplatser. Detta beror främst på batteritekniska förbättringar som har gjort det möjligt för batteridrivna verktyg att matcha prestandan och produktiviteten hos nätanslutna eller till och med bensindrivna verktyg. Personal som utför medeltunga och tunga arbetsuppgifter kan nu dra nu nytta av batteridriven bärbarhet och bekvämlighet. 

Men för byggledningen kan batteridriven utrustning medföra mer komplexa verktygsparker och kompatibilitetsproblem. Samtidigt verkar vissa tillverkare mest fokusera på att överträffa konkurrenterna med allt kraftfullare mega-ampere-batterier som blir större, tyngre och dyrare. Detta ökar varken produktiviteten eller sparar några pengar. Så hur ska man välja batteriplattform? Genom att se bortom kraft- och prestandastatistik och fokusera på dess IoT (Internet of Things) och datakapacitet. 

Dagens byggplatser genererar enorma mängder data som väntar på att samlas in och utnyttjas. Verktyg och batterier kan samla in användningsdata i realtid som kan analyseras av programvara och mänskliga experter. Denna information kan hjälpa företag att fatta proaktiva operativa beslut som både sparar pengar, ökar produktiviteten och säkerheten och möjliggör efterlevnad. Allt som krävs är rätt slags batteri!

Sätt IoT i arbete på byggplatsen

IoT har redan gjort inhopp på de större byggarbetsplatserna, särskilt där den tyngre utrustningen är med i bilden. Vissa maskiner kan fjärrstyras med hög precision, medan andra maskiner har sensorer som kan utlösa automatiska varningar kring underhåll och användande. Oavsett specifik lösning hjälper IoT företag att skydda värdet på sina tillgångar genom att möjliggöra förebyggande underhåll samtidigt som nya sätt att öka produktiviteten hittas.När du har att göra med dyr och tung utrustning, blir besparingarna tydliga och omedelbara. 

Hur fungerar det med de mindre handverktygen verktygen då? Jämfört med till exempel en frontlastare kan utgifterna för enskilda verktyg verka obetydliga. Men med tanke på att varje arbetare sannolikt har två eller flera handverktyg tilldelade (plus verktyg som delas) kan de sammanlagda kostnaderna – både direkta och indirekta – snabbt växa. Oavsett om ett företag har 5 eller 5 000 batteridrivna borrmaskiner är det viktigt att se till att varenda en ger så mycket värde tillbaka som möjligt. 

Fråga dig själv: Hur stor är den verkliga kostnaden för att hantera din batteridrivna verktygspark? Det finns trots allt direkta kostnader i form av inköp, reparationer, underhåll och kalibrering, och indirekta kostnader från tid som går åt till att skaffa verktyg, hantera fel och spåra borttappad utrustning. Och när ett batteri eller ett verktyg börjar underprestera med tiden kan stegvisa produktivitetsminskningar dessvärre gå obemärkt förbi. 

Så mitt i en byggboom med ökad efterfrågan och krympande tidslinjer blir hanteringen allt mer komplex. Plötsligt är traditionella processer – som pappersarbete, inkompatibel teknik och avgränsade plattformar – plågsamt otillräckliga. Och detta påverkar också sista raden. Det är här IoT kan hjälpa till. Smarta batterier och verktyg som fångar arbetsplatsdata kan digitalisera processer i backend-systemen, vilket gör att du kan hantera kostnaderna bättre samtidigt som dina team arbetar mer produktivt.

IoT och handverktyg: Innovation eller fluga?

How 'Internet of Things' & cordless tools are driving productivity in construction

I dag är allt ”smart” och ”uppkopplat” – från bilar och TV-apparater till glödlampor och brödrostar. Det verkar som att vissa tillverkare har drivit ”sakerna”-aspekten hos ”sakernas internet” så långt det går, ofta till något som inte ger något värde. På liknande vis har de flesta stora verktygsmärken införlivat någon form av IoT i sina batteridrivna plattformar. 

Men att ett verktyg KAN vara uppkopplat innebär inte att det ska vara det. IoT i handverktyg kan ibland mest handla om onödig prylfixering. Istället för att öka produktiviteten (vilket är poängen) kan det bromsa teamets arbete. Till exempel kan personal behöva jonglera flera plattformar, var och en med sin egen mobilapp. Istället för en mer produktiv arbetsplats får du personal som står och tittar på sina telefoner. Uppkopplade lösningar ska inte finnas bara för sakens skull, utan för att göra verktygen mer produktiva.

72 %

Av svenska företag med över 10 anställda
använder sammankopplade enheter eller system när man summerar andelarna av alla branscher och användningsområden.¹

40 %

Av deltagarna i undersökning
svarade att de trodde att IoT skulle resultera i förbättrad produktivitet, 36% av andelen trodde också det skulle förbättra användarupplevelsen.²

70 %

Av svenska befolkningen
har i 2021 svarat att de har uppkopplade produkter i hushållen. Allt från fordon och elektronik, till heminredningsartiklar och vitvaror.³

16 stölder

I snitt om dagen anmäldes i 2021
det visar statistik från Brottsförebyggande rådet.⁴ En förebyggande åtgärd kan bland annat vara att koppla upp inventarierna digitalt.

Fånga data i realtid

Vissa tillverkare bygger in IoT direkt i verktygen. Andra placerar anslutningen i batteriet och skapar på så vis ett helt uppkopplat ekosystem med alla verktyg på plattformen. IoT-anslutna smarta verktyg kan samla in arbetsplatsdata i realtid som:

  • Var verktyget är. Vem verktyget är tilldelat till. 
  • Hur det används. 
  • Huruvida det används på ett bra och säkert sätt. 
  • Hur ofta det används. 
  • Huruvida det är inaktivt. 
  • Batteriets hälsa och verktygets prestanda. 
  • Eventuella faktorer som är skadliga för produktiviteten, såsom överbelastning. 

Dessa data kan levereras direkt till användaren som en uppdatering (som verktygs- eller batteristatus) eller som personliga rekommendationer, till exempel med avseende på  vridmoments- och hastighetsinställningar för specifika fästelement och grundmaterial. 

Men den verkliga kraften uppstår när arbetsplatsdata laddas upp till molnet för analys. Detta kan ske när batteriet ansluts till laddaren, vilket möjliggör en oavbruten överföring som inte kräver någon ytterligare insats från användaren. Men vilken plattform en entreprenör än väljer bör det handla om ett enda ekosystem med supersmidig anslutning mellan verktygen och molnet.

Förvandla data till affärsvärde

How 'Internet of Things' & cordless tools are driving productivity in construction

När insamlade data har laddats upp till molnet kan intressenter på plats, på kontoret eller hemma använda dem för att mäta projektframstegen, avslöja dolda kostnader eller fatta affärsbeslut som förbättrar produktiviteten, ökar säkerheten och gör verktygshanteringen mer effektiv. 

Vissa byggledningsappar använder utrustningsdata för att styra arbetsplatsens kvalitet, regelefterlevnad och säkerhet genom att dokumentera verktygsanvändningen. Projektledare kan generera rapporter som visar noggrannheten och framstegen i teamets arbete för inspektörer eller överordnade. De kan proaktivt hålla koll på certifieringsdokumentation med hjälp av varningar när personal behöver förnya verktygskvalifikationer eller genomföra utbildningar. Och de kan få en avisering när en arbetare närmar sig den högsta tillåtna användningstiden med ett verktyg.

Programvara för inventariehantering använder arbetsplatsdata för att förbättra kontrollen över inventarier och kostnader genom att tillhandahålla transparens i realtid kring utrustningen. Till exempel kan programvaran proaktivt varna aktuella intressenter när ett underpresterande verktyg behöver repareras eller bytas ut eller när utrustning behöver testas, underhållas eller kalibreras. Kombinera dessa aviseringar med ett verktygshanteringsprogram så blir vanligtvis tidskrävande processer betydligt smidigare eller rentav helt automatiserade. 

Verksamhetschefer kan också göra inventariekontroller i realtid på lager och plocka fram information om senast kända plats. När en arbetare efterfrågar ett verktyg kan chefen snabbt identifiera ledig utrustning och transportera den till byggplatsen direkt. Och om ett verktyg försvinner kan chefen hitta det och vid behov fjärrlåsa dess funktionalitet.

Den avgörande betydelsen av Big Data i framtidens byggbransch

Genom att implementera en molnbaserad plattform som kan bearbeta information i realtid kan produktiviteten ökas avsevärt. För många är möjligheten att samla in arbetsplatsdata och analysera dem på ett meningsfullt och användbart sätt det första steget mot tillväxt. Naturligtvis är alla dessa data värdelösa – eller ännu värre vilseledande – om de inte analyseras och presenteras på lämpligt sätt. 

Det är därför de bästa datadrivna tjänsterna har flexibla hjälpmedel och instrumentpaneler som är lätta att använda och förstå. De erbjuder också mer pålitlig kundsupport som kan hantera alla de frågor som naturligt kan uppstå. Vissa leverantörer erbjuder konsultation i syfte att bedöma rådata och ge insikter om huruvida ett företag har de bästa och mest produktiva verktygen för det aktuella projektet. De kan hjälpa till att beräkna den verkliga kostnaden för utrustningen och identifiera onödiga utgifter för dubbletter eller verktyg som inte behövs.

Med hjälp av branschkunskap kan de hjälpa till att skapa meningsfulla riktmärken genom att jämföra ett företags verktygsanvändningsdata med konkurrenternas. Investeringar som görs för att framtidssäkra en verksamhet med IoT-utrustade batteridrivna verktyg och datadrivna tjänster kan ge enorm utdelning både på kort och lång sikt. Vissa leverantörer erbjuder till och med implementeringstjänster. Företag som redan använder batteridrivna verktyg är sannolikt bara en uppgradering från att på allvar låsa upp produktivitetsvinster med hjälp av IoT.

Lär dig mer om Hiltis datadrivna tjänster. Fyll i formuläret nedan och bli kontaktad av oss.

Om du vill veta mer kan du kontakta oss eller registrera dig hos oss online och anmäl dig till vårt nyhetsbrev som innehåller alla våra exklusiva uppdateringar, kampanjer och produktinformation.

(Har du redan ett konto hos oss? Hantera inställningarna för ditt nyhetsbrev här)

Dela