På vilket sätt förändras byggbranschen av Internet of Things?

Internet of Things förändrar byggbranschen

Om ett projekt blir försenat, om budgeten inte hålls eller om ett företag inte lyckas anpassa sig till förändringar är det alltid produktiviteten som man först tänker på. Idag är detta något man har anledning att oroa sig över, men vad kan vi göra för att ändra på det? Det finns tecken på att flera olika branscher har börjat utnyttja Internet of Things (IoT) för att öka produktiviteten. Teorin är att IoT har förmågan att digitalisera processer för att öka effektiviteten och skapa konkurrensfördelar, såsom verktyg och utrustning i byggbranschen.   

Men när mindre än 6% av byggföretagen utnyttjar digitala planeringsverktyg fullt ut behöver vi väl inte fundera mer över hur IoT kan förändra byggbranschen?

Vad innebär IoT för byggbranschen?

IoT kopplar ihop fysiska föremål, som till exempel ett eldrivet verktyg, en kompressor eller en säkerhetssele, med digital information och digitala processer. Genom att förse dessa fysiska föremål med sensorer och uppkoppling kan data automatiskt fångas upp ute på fältet och matas in i en programvara, som hjälper företag att satsa på viktiga affärsprocesser. De teknologier som krävs för att implementera IoT finns idag tillgängliga i ett format och till en kostnad och en tillförlitlighetsnivå som gör detta till ett lönsamt erbjudande för byggbranschen.

Öka produktiviteten i byggprocessen både på och utanför arbetsplatsen

Vi vet att mycket har sagts om hur IoT kan göra våra hem, företag och till och med hela städer "smarta". Men hur kan detta diskussionsämne, som bringar hela sektorn i oordning, verkligen leda till ökad produktivitet? Framför allt att genom att förbättra underhåll och reparationer av maskiner och genom att spåra inventarier så att man kan vara säker på att de inte försvinner eller blir stulna - ett mycket vanligt problem på stora byggarbetsplatser. 

Med en produktivitetsökning i byggbranschen på i genomsnitt bara 1% per år under de senaste två decennierna, jämfört med 2,8% för den totala världsekonomin, skulle IoT kunna vara en viktig faktor för att öka produktiviteten genom att säkerställa att byggföretag har tillgång till realtidsdata. Dessa data kan sedan garantera prestanda och förebyggande underhåll för maskiner, minska stilleståndstider, reparationskostnader och tidsåtgången för att hitta inventarier. Kort sagt, genom att ge ett fullgott skydd för användning av verktyg så länge som möjligt kan IoT öka produktiviteten på arbetsplatsen. 

Förändringen har startat med IoT-lösningar

Har IoT redan börjat påverka branschen? Och i så fall vilka processer? Det digitala fotavtrycket som är IoT har börjat, från offerter till BIM och spårning av inventarier. För det första börjar elektronisk anbudsgivning att bli standard inom EU. Vi kräver till exempel digitala upphandlingar för offentliga projekt, eftersom denna kanal säkerställer att kontraktsprocesserna blir mer transparenta och effektiva.

För det andra kommer Bygginformationsmodellering (BIM), som redan är en betydelsefull modell inom branschen, snart att bli standard för alla på byggarbetsplatsen. De stora fördelarna med att använda BIM är att en digital simulering av projektet skapas innan den första tegelstenen ens är lagd på plats. Det minimerar därför planeringsfel och gör det möjligt att göra snabba beräkningar med uppskattning av eventuella extrakostnader. 

 

Dessutom finns det uppkopplade verktyg som kan inkludera spårning av inventarier så som nämnts ovan, samt verktygsidentifering och verktygskontroll. Alla dessa funktioner utnyttjar IoT via både hårdvara och mjukvara så att livet på byggarbetsplatsen blir enklare och effektivare. Två bra, aktuella exempel på hur IoT har integrerats är ON!Track.

Varför ska vi ta emot digitalisering med öppna armar och inte strunta i det?

Precis som med integreringen av IoT på Hilti med ON!Track och Hilti Connect-appen öppnas möjligheter genom IoT som ger byggbranschen flera olika sätt att öka produktiviteten både på och utanför arbetsplatsen. Det finns inget som stoppar utvecklingen mot mer digitalisering. Om ett företag struntar i att utnyttja digitaliseringen är det helt enkelt så att företaget riskerar att hamna på efterkälken mot sina konkurrenter och av den anledningen har de inget val - de måste fokusera på det viktigaste problemet, som är produktiviteten. 

Men om produktiviteten är problemet, så är det helt klart att IoT erbjuder många lösningar. Vad tycker du om IoT för byggbranschen? Har du digitaliserat olika delar i ditt företag? Vad fungerar och vad fungerar inte med IoT-lösningar? 

 

Dela