Se innovationerna som formar framtidens byggarbetsplats

BIM Hilti

På Hilti tvekar vi inte att förflytta gränserna för innovationer och därför fortsätter vi investera miljarder i forskning och utveckling - bland annat i teknologi för att stödja och driva digitaliseringen inom byggbranschen. Läs vidare och upptäck vad vi arbetar med och vad dessa innovationer betyder för dig.

Digitalisering och Covid-19

Under det senaste året har vi sett hur Covid-19 har påverkat många branscher och effekten på byggbranschen är kanske diffus men likväl påtaglig. Pandemin har fört med sig många svåra utmaningar, men den har också fungerat som en katalysator för förändring. Den nuvarande situationen har visat oss att det finns många olika sätt att öka effektiviteten på en arbetsplats trots alla restriktioner. Det är styrkan med teknologi och innovation. 

Oplanerade nedstängningar av arbetsplatser, problem med leveranser, brist på material och projekt som blivit pausade har påverkat byggbranschen över hela världen - med effekter på produktiviteten, anställda och kassaflöde. Liksom andra branscher, visar Sveriges byggföretag på en minskad omsättning under 2020 trots att vi klarat oss bättre ekonomiskt än de flesta. En god nyhet är att de flesta projekt åter är igång med förnyat fokus på produktivitet inom hela branschen. Med tillgång till fler tekniska innovationer och nya digitala system ser framtiden ljus ut. 

Digitala innovationer på Hilti

BIM (Building Information Modeling) förändrar hur projekt dimensioneras och hanteras, vilket möjliggör bättre samarbete mellan projektteam som arbetar inom olika områden och stadier i byggprocessen. 

BIM hjälper till att ta itu med problem under tidigare stadier av processen och minskar risken för misstag längre fram. Avbrott på grund av tillgång på material eller verktyg kan orsaka onödigt stillestånd på byggarbetsplatser, men BIM hjälper till att hantera planering och prognoser som krävs för att förhindra detta. Strukturerad data bidrar till att skapa en praktisk översikt över projekten, vilket gör det möjligt att förstå flera datauppsättningar som, när de används effektivt, skapar en ”digital tvilling” av byggarbetsplatsen. 

Med intelligent prognos och förutsägelse via BIM-mjukvaran kan du ha kontroll på allt som behövs för att genomföra projekten effektivt från början till slut. Från dimensionering via byggfasen till drift och underhåll av byggnaden. 

BIM hjälper dig att planera, fatta välgrundade beslut, ta fram prognoser och övervaka byggnader för reparations- och underhållsarbeten efter slutställandet. Digitala, molnbaserade plattformar som BIM har visat sig vara ovärderliga när det gäller det ökade behovet att arbeta på distans under nuvarande förhållanden. För projekt där involverade personer befinner sig på flera olika platser är det möjligt att få tillgång till data var som helst och när som helst vilket bidrar till ett säkrare arbete och säkerställer att projekten inte stannar av. 

Genom att använda avancerade digitala layoutverktyg som Hiltis PLT 300 kan ett utsättningsjobb för två personer där fel lätt kan uppstå omvandlas till ett enkelt jobb som integreras med BIM-data - och som kan utföras av en ensam person. Hilti är stolta över att stödja storskaliga BIM-projekt och du kan läsa mer om hur vi kan hjälpa dig här.

Human augmentation - tekniskt uppgraderade människor

Nya EXO-O1 är ett bärbart exoskelett som utvecklats  för att minska hälso- och säkerhetsproblem för byggnadsarbetare, men även för att klara av utmaningarna när det gäller att lösa bristen på arbetskraft. Hilti är den första tillverkaren av byggverktyg som tillhandahåller ett exoskelett för byggbranschen och utvecklingsarbetet har skett i samarbete med medicinteknikföretaget Ottobock.  

Med human augmentation eller mänsklig förstärkning ser vi hur digitaliseringen bryter gränserna för datorer och mjukvara och blir en integrerad del i kopplingen mellan den digitala och fysiska världen. Ämnet digitalisering av arbetskraften leder ofta till oro för att datorer ska ersätta människor på arbetsplatserna, men med mänsklig förstärkning är det inte fallet. Mänsklig förstärkning, och särskilt när det gäller exoskelett för byggnadsarbetare, minskar belastningen under arbetet med applikationer över huvudhöjd. Det leder till bättre hälsa och säkerhet och bidrar till högre produktivitet och större flexibilitet bland medarbetarna. 

Muskel- och skelettskador är vanliga inom byggbranschen. Men med lanseringen av Hiltis EXO-01 är det en fråga som inte längre behöver betraktas som ett nödvändigt ont för dem som arbetar i denna bransch. Enligt statistik från Arbetsmiljöverket kring byggnadsarbetares arbetsrelaterade muskel- och skelettskador, härleds ungefär hälften från skador i armar, axlar och nacke. Nu är det dags att ta ansvar och hjälpa våra byggnadsarbetare. Exoskelett är ett exempel på hur teknologi kan integreras med den mänskliga muskelstyrkan. Med hjälp av innovativa produkter som EXO-01 exoskelett kan företag minska stilleståndstider i samband med ledighet på grund av trötthet och belastning och minska kostnaderna för att ersätta personal. 

Exoskelettet hjälper till att attrahera och behålla erfarna byggnadsarbetare och underlätta den demografiska mångfalden inom byggbranschen. Genom att bära exoskelettet på arbetet minskas belastningen vid applikationer över huvudhöjd.  

Borrobot

Användning av robotar inom byggbranschen förändrar vårt sätt att arbeta, är till stor hjälp inom områden som hälsa och säkerhet och leder till ökad produktivitet. Robotar hjälper byggnadsarbetare att utföra mer fysiskt krävande, repetitiva moment på arbetsplatsen som kan leda till trötthet, muskel- och skelettskador och andra hälso- och säkerhetsrisker. Vår innovation inom borrning, Hilti Jaibot,  är till hjälp när det gäller alla vanliga problem som uppstår när man arbetar över huvudhöjd med takinstallationer. 

Jaibot är en semi-automatisk borrobot som är utvecklad för att hjälpa personalen med repetitiva arbetsmoment vid installationer och bidra till att minska risken för mänskliga misstag, samtidigt som projekten kan genomföras snabbare och med större precision.  

Hur fungerar Jaibot? Efter att Jaibot fått en digital ritning över borrhålen från molnet kan operatören köra roboten till arbetsområdet, där den kommer att borra hålen exakt efter ritningen. Det är ett batteridrivet system för arbete i upp till åtta timmar mellan laddningarna och inkluderar ett inbyggt system för dammreducering och märkning som ger praktiskt taget dammfritt arbete.  

Hilti Jaibot integreras med BIM-system. Med samma data från de digitala ritningsstadierna med BIM utför Jaibot jobb med mer precist utifrån från samma uppsättning information och enda referenskälla för projektet.

ON!Track

Internet of Things (IoT) spelar en viktig roll i digitalisering av byggbranschen. IoT fångar data genom sensorer på verktyg och utrustning och matar in dessa data i programvara samt hjälper till att köra och hantera affärsprocesser. Tekniska lösningar som krävs för att implementera IoT finns tillgängliga i ett format och till en kostnad som gör dem till en användbar produkt för många bygg- och anläggningsföretag.

På Hilti kan du med vårt ON!Track inventariehanteringssystem få hjälp att hålla ordning på vilka verktyg och vilken utrustning du har, var de finns och vem som använder dem. Det stöder också verktygsunderhåll genom att varna när verktyg behöver kalibreras eller bytas ut. Via smarta Bluetooth-taggar kan du snabbt kontrollera dina inventarier eller hitta utrustning i närheten. ON!Track hjälper dig också att följa lagar och krav och påminner dig i god tid när en medarbetares utbildning eller certifikat måste uppdateras eller förnyas.  En ny version av ON!Track lanseras under 2021 med uppdaterade ON!Track 3.0. 

Denna nya generation av ON!Track är en ännu mer avancerad plattform med bland annat nya funktioner för att öka verktygsparkens produktivitet och effektivitet.  

  • Proaktiv spårning: Inför automatisering på arbetsplatsen med smarta inventariekontroller, metoder för stöldövervakning och varningar för oväntad borttagning av inventarier via gateway-skanningar i bakgrunden. 
  • Inventariekalkylering: Grundläggande kalkylering av kostnader för inventarier så att du kan styra utgifter och hantera projektkostnader på ett effektivt sätt.  
  • Kvantitet artiklar: En ny modul för kvantitetsmätning av artiklar hjälper dig att hålla koll på och hantera förbrukningsartiklar och råvaror.    

Det finns många sätt att implementera digitala lösningar i befintliga processer, men samma lösning passar inte för alla: olika företag behöver olika system. Dessbättre finns det ett stort antal produkter, verktyg och mjukvaror som stödjer alla digitaliseringslösningar. Innovationerna som dyker upp på marknaden idag formar byggbranschen i framtiden. 

På Hilti arbetar våra experter hela tiden med att utveckla nya produkter och nya versioner av mjukvaror lanseras regelbundet för att stödja den "digitala revolutionen" inom byggbranschen. 

Dela