Krossa myter med övervakning av hand-arm-vibrationer

Fem saker som byggbranschen vill att du ska veta …

övervakning av hand-arm-vibrationer

Skador på grund av hand-arm-vibrationer utgör en risk för både arbetsgivare och anställda. Framförallt om man arbetar på projekt som kräver omfattande användning av handhållna elverktyg. Men! Är konstant övervakning av vibrationsexponering verkligen rätt väg att gå? Är bästa sättet att maximera arbetet hela vägen till exponeringstidgränsen? 

Vi på Hilti förstår och känner till den ökande oron hos arbetsmiljöansvariga när det gäller HAVS, därför tycker vi att det är hög tid att ta död på några myter …

Myt 1

Genom att konstant övervaka mina medarbetares exponeringsnivåer för vibrationer skyddar jag dem mot hand-arm-vibrationsskador (HAVS)!

Det finns inget lagstadgat krav på konstant övervakning och registrering av vibrationsexponering. Enbart övervakning innebär inget skydd för medarbetarna när det gäller riskerna för HAVS. Det är endast genom att hantera och styra HAVS-risken som en person kan skyddas från skador. Detta innebär att man genomför en riskbedömning för att få kunskap och information om vad en medarbetares exponering troligen kommer att vara och därefter vidtar åtgärder för att på rätt sätt reducera exponering och risker.

myt 2

Det är meningslöst att konstant övervaka data för HAV

Enbart konstant övervakning av medarbetarnas exponering för HAV skyddar inte medarbetarna, men du kan alltid dra nytta av och använda informationen. I detta fall kan inhämtad övervakningsdata om medarbetarnas exponering ge tillräcklig information för att avgöra vilka personer som är i riskzonen när det gäller vibrationer och på så sätt kan man vidta olika avhjälpande åtgärder. 

Dessa åtgärder kan exempelvis vara att ändra arbetsförloppet för att undvika användningen av handverktyg, förändra arbetat för att skapa bättre ergonomi eller byta ut verktygen till typer med lägre vibration. Men vi får inte glömma att det är inte fel att i ett senare skede återgå till övervakning för att kontrollera att åtgärderna har haft effekt eller för att beakta förändringar som kan ha skett sedan förra mätnings- eller övervakningsperioden.

myt 3

Mina anställda håller sig under exponeringsgränserna (ELV) så de riskerar inte HAVS

Detta är inte nödvändigtvis sant. Bara för att medarbetarnas vibrationsexponering ligger under gränsvärdena per arbetsdag enligt gällande lagstiftning, så innebär detta inte per automatik att man uppfyller kraven för arbetshälsa. Att uppmuntra medarbetarna att uppnå denna nivå (men inte överstiga den) varje dag kan vara ineffektivt, speciellt om dessa medarbetare tidigare har observerats att ligga i riskzonen för att utveckla HAVS. Om dina medarbetare regelbundet exponeras för vibrationsgränsen kan det vara bra att undersöka om arbetet kan utföras på ett annat sätt.

myt 4

Att köpa in verktygstimers eller vibrationsmätare förhindrar att medarbetarna utvecklar HAVS

Det är värt att uppmärksamma att vissa produkter som säljs som ”vibrationsmätare” kan vara otillförlitliga och ge felaktig information. Enheterna mäter inte alltid den vibration som arbetaren utsätts för eller den vibrationsomfattning som krävs för att bedöma exponering – de mäter bara den tid som ett verktyg används, ungefär som ett tidtagarur.

myt 5

Att köpa ett verktyg med lägre treaxialvibrationsvärde förhindrar att medarbetarna exponeras för riskerna med HAVS

Den viktigaste faktorn att beakta när man ska välja rätt verktyg för ett arbete är inte enbart treaxialvibrationsvärdet, utan även verktygets produktivitet. Vi tar exempelvis Hiltis mejselhammare TE 700-AVR som har ett treaxialvibrationsvärde på 6,5 m/s2. Detta låter ju verkligen lockande, men med detta verktyget tar det 6 timmar och 15 minuter att mejsla upp 0,5 kubikmeter betong och uppnår 529 HAV-exponeringspoäng. Detta är alltså inte rätt verktyg för jobbet. Om vi istället tittar på vår mejselhammare TE 800-AVR så får vi en helt annan bild. Den har förvisso ett högre treaxialvibrationsvärde á 8 m/s2, men den utför samma arbete på bara 47 minuter och uppnår således endast 384 HAV-poäng. 

Det vi kan lära oss av detta är att om man enbart väljer verktyg baserat på vibrationsvärdet så utsätter man medarbetarna för onödiga risker på grund av verktygets prestanda eller att verktyget helt enkelt inte är avsett för den aktuella arbetsuppgiften.

Vårt tillvägagångssätt

På Hilti vet vi att det är mycket svårt att mäta avtryckartid (den effektiva tid det tar att utföra ett visst arbete, med en viss maskin). Exempelvis kan handhållna mätare läggas bort eller så använder medarbetarna olika verktyg vilket innebär att verktygsmonterade mätinstrument inte heller är tillräckligt. Efter att ha pratat med våra kunder har vi kommit fram till att det är betydligt enklare att mäta antal borrade hål i stället för att titta på avtryckartid. För att sätta detta i rätt kontext: i stället för att säga att du kan använda en specifik borrmaskin i en timme, så säger vi att du kan borra 150 hål med 10 mm diameter, 100 mm djupt, för att på så sätt räkna hur många hål som borrats eller hur långt man har sågat exempelvis. Vi anser att detta ger en mer praktisk bild av hur pass mycket arbete en person kan utföra med verktyget innan man uppnår exponeringsgränsen. 

Andra bloggar som kan vara av intresse för dig

Dela