EFFEKTIVISERA ER VERKSAMHET

med vår produktivitetsanalys

Vi vet att några av de största problemen för företag i byggbranschen är att hantera kostnader, efterleva lagar och regler samt styra bemanningen så att det finns  personal med rätt kompetens på rätt plats - för att få jobbet gjort.

Ineffektiva arbetssätt, oplanerade kostnader och medarbetare som inte är produktiva kan uppgå till 25 % av den totala projektkostnaden. Negativa effekter på verksamheten och din lönsamhet kommer som ett brev på posten.

Om du vill slippa gissa kan du prata med en av våra experter och göra en produktivitetsanalys. Vi kan hjälpa till att sänka kostnaderna och öka produktiviteten - direkt på bygget där effekten på verksamheten blir störst.

FYRA ENKLA METODER FÖR ÖKAD PRODUKTIVITET

TE 60-A36 Application

1. Använd modern utrustning

Det finns många varumärken och verktygstyper att välja bland. Detta till synes enkla val av verktyg och byggutrustning påverkar ofta vilken tid och arbetsinsats som krävs för att slutföra ett jobb, och kan därför ha stor påverkan på projektets produktivitet. 

Utrustad med de mest effektiva verktygen kan din personal öka produktiviteten i arbetet. Väljer du dessutom en partner som kan garantera support om något skulle gå sönder kommer verksamheten att slippa oförutsedda och kostsamma driftstopp på grund av opålitliga verktyg.

Förstå hur mycket din verktygspark verkligen kostar

2. Förstå dina verkliga kostnader

Har du någonsin funderat över hur mycket dina verktyg faktiskt kostar?  

Det pris du betalar när du köper ditt verktyg är vanligtvis bara början eftersom ägarskapet medför många direkta och indirekta kostnader. Från reparation, underhåll, kalibrering och batterier till den tid det tar att hålla ordning på verktygen.  

För att beräkna de verkliga kostnaderna för dina verktyg måste du först lyfta fram de direkta och indirekta kostnaderna. Inköpspriset är ofta bara toppen av isberget. 

lösningar som hanterar säkerhet och risker

3. Hantera säkerhet och risker

Byggbranschen är särskilt sårbar för stölder p.g.a. dyr utrustning och okontrollerade personer som rör sig i omgivningen.

För att minska stöldrisken är det bra att ha ett överskådligt register med fullständig kontroll på all utrustning ni förfogar över. Detta gör att dina medarbetare känner ett större ansvar och hanterar utrustningen bättre och antalet stölder och borttappad utrustning minskar. 

En tydlig översikt ger också arbetsmiljöfördelar eftersom ni enkelt håller koll på utbildningar, kalibrerings- och serviceintyg så att ni arbetar säkert med certifierad utrustning.

digitaliserad byggplats

4. Satsa på digitalisering

När det gäller att öka produktiviteten är anpassning av digital teknologi den snabbaste vägen till lönsamhet.

Det är viktigt att ha möjligheten att mäta data för dina byggarbetsplatser och dina projekt, som till exempel hur väl dina verktyg utnyttjas, var verktyg och utrustning finns och när personal- och kalibreringsintyg slutar gälla.  

Det betyder att du får information om de områden inom din verksamhet där du kan göra produktivitetsförbättringar och spara pengar.  

HÅLL PRODUKTIVITETEN UPPE OCH KOSTNADERNA NERE

Med all denna information kan det vara svårt att veta i vilken ände man ska börja. Genom ett utforska dessa viktiga sätt att förbättra produktiviteten på byggplatsen kan du identifiera områden som kan ge stora tidsbesparingar. Och det fina är att du inte ens behöver göra det själv. 

Våra experter hjälper dig identifiera möjligheter för att optimera och anpassa allt från verktygsuppsättning till processer och digitalisering av verksamheten. Allt för att kunna hålla dolda kostnader nere och stärka den övergripande produktiviteten.

Tillsammans med er gör vi följande: 

  1. Utvärderar antalet verktyg ni har på plats, i fordon och i lager. 
  2. Analyserar de dolda kostnaderna som ofta orsakas av återkommande reparationer, borttappade eller stulna verktyg, administrationsavgifter eller förlorade intäkter på grund av driftstopp. 
  3. Övervakar verktygsproduktiviteten och väger upp utfallet mot möjliga alternativ. 
  4. Upptäcker exponering för risker du kanske inte är medveten om.    
  5. Identifierar smidigare interna processer för hantering av verktyg, material och intyg.    
  6. Hjälper er fastställa vilka verktygstyper som är bäst och vilket antal av dessa som verkligen behövs för att tillgodose verksamhetens behov och de allra högsta säkerhetsnivåerna. 
  7. Skapar en skräddarsydd produktivitetsrapport som i detalj visar var produktiviteten kan förbättras och kostnaderna sänkas. 
  8. Ger råd om det mest effektiva sättet att hantera tillgångar och få ut maximalt av verktygsparken för att uppnå företagsmålen.  
  9. Hjälper er hantera alla frågor kopplat till hälsa och säkerhet ni möter i vardagen.
  10. Stöttar och utbildar er i frågor kring arbetsmiljö med branschledande kunskap och expertis. Detta för att säkerställa efterlevnad och positivt utfall på övergripande produktivitetsnivå.

Redo att köra igång?

Produktivitet på byggplatsen

Vad betyder egentligen produktivitet?

För att kunna lösa byggföretagens produktivitetsproblem måste vi först förstå vad produktivitet betyder för branschen

Läs mer
Bli online-kund

Första steget är att registrera dig online

När du registrerar dig kan du handla verktyg, maskiner och material och hantera dina elverktyg 24/7 online. Detta är ditt första steg till en produktivare vardag. Nästa steg är att vi ger dig en kostnadsfri konsultation och gör en professionell produktivitetsanalys tillsammans med dig.

Registrera dig nu
utmaningar vid styrning av byggprojekt

Fem stora utmaningar vid styrning av byggprojekt

Har du problem med styrning av byggprojekt? Du är inte ensam. Ta reda på hur du kan övervinna dessa vanliga utmaningar.

Läs mer

Dela