Produktivitet

Vad betyder det egentligen för byggbranschen?

what does productivity actually mean

Det s.k. "produktivitetsproblemet" är ett vanligt förekommande debattämne i byggbranschen.

Det finns många utmaningar för byggföretagen när det gäller produktivitet som vi tog upp i en tidigare blogg, som att kontrollera kostnader, uppfylla efterlevnad och styra arbetsstyrkan.

Men för att kunna lösa produktivitetsproblem för byggföretagen på ett effektivt sätt måste vi först förstå vad produktivitet egentligen betyder för branschen och hur företagen kan mäta det.

Vad är produktivitet?

Enkelt uttryckt är produktivitet produktionsgraden per inmatningsenhet.

Inom byggbranschen uttrycks produktionsgraden i form av vikt, längd eller volym och inmatningsresurserna är vanligtvis kostnader för arbete eller mantimmar.

De fysiska framsteg som görs per person varje timma, mer känt som arbetsproduktivitet, väger tungt i den totala beräkningen av produktivitet i ett byggprojekt.

De två viktigaste måtten för arbetsproduktivitet är den effektivitet som arbetet utnyttjas i byggprocessen och den relativa effektivitet med vilket arbetet utför det som krävs under en given tid och på en given plats.

För att beräkna arbetsproduktiviteten i din byggverksamhet kan du ställa följande frågor till dig själv:

 

  • - Hur mycket arbete kan en grupp på 20 medarbetare utföra under en dag?
  • - Om antalet medarbetare är fast, hur många dagar behövs för att färdigställa jobbet?
  • - Om antalet dagar för att färdigställa jobbet är fast, hur många medarbetare behöver du för att bli klar i tid?
  • - Hur mycket tid kan du spara på att färdigställa en del av jobbet om du investerar i utrustning som jobbar snabbare?

Varför är produktivitet så viktigt?

Arbetseffektivitet är grunden för de flesta anbudsuppskattningar och måttstocken efter vilken prestanda mäts och övervakas. Men arbetseffektivitet är mycket nära förknippat med fysiska resurser och förmåga när det gäller kunskap och kompetens.

Man kan lugnt säga att personal som har begränsad tillgång till dåligt hanterade verktyg inte skulle producera så hög produktionsgrad som gäller för produktiva företag.

RAMVERK FÖR PRODUKTIVITETSFÖRBÄTTRING

produktivitetsförbättring

Att ha möjligheten att effektivt hantera arbete och fysiska tillgångar skulle hjälpa till att lösa några av de största problemen inom byggsektorn, såsom:

  • - Överskrida budget- och tidsramar för ett projekt
  • - Ta risken att skada företagets rykte misslyckas med att färdigställa projekt
  • - Överträda dina myndighetsreglerade skyldigheter när det gäller hälsa och säkerhet 

Hur du förbättrar produktiviteten

Nya teknologiska framsteg gör hanteringen av arbetsproduktivitet mer förutsägbar. Utnyttjande av teknologi kan avslöja ineffektivitet i din verksamhet, förbättra byggplanering och hjälpa till att hantera fysiska tillgångar, vilket ger mer tid över för dina anställda och förbättrar lönsamheten.

I vår kostnadsfria guide "Hur du ökar produktiviteten på byggarbetsplatsen" tar vi upp vanliga problem som man stöter på när man hanterar arbete och fysiska tillgångar samt delar viktiga aspekter på att driva en produktiv och lönsam byggarbetsplats. 

ON!Track är byggt för inventariehantering i byggsektorn. Spåra verktyg, utrustning och inventarier, oavsett tillverkare, så att du kan vara produktiv och uppfylla alla lagar och villkor.

ON!Track Inventariehantering

Not only can ON!track offer a practical solution to the age-old problem of missing or lost assets, it can also have a significantly positive impact on construction productivty. Find out more about asset tracking.

Mer information
Våra uppkopplade verktyg och lösningar för inventariehantering hjälper till att digitalisera metoderna för hantering av verktyg och utrustning för att bli effektivare och konkurrenskraftigare.

Internet of Things (IoT)

Mycket visar på att olika branscher har börjat utnyttja ny teknologi och digitala lösningar (Internet of Things/IoT) för att öka sin produktivitet och tillväxt. Genom IoT ser man potential att digitalisera processer för ökad effektivitet och konkurrensfördelar, såsom i hanteringen av verktyg och utrustning i arbetet.

Läs vår blogg här
Produktivitet på bygget

Produktivitet på bygget

en serie som är utvecklad i syfte att dela med sig av kunskap och utrusta dig för att få ännu mer ut av dina verktyg och personal.

Se mere

Dela